Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Udviklingsplaner Sønderborg Uddannelsesdag 1 21. juni kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Udviklingsplaner Sønderborg Uddannelsesdag 1 21. juni kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund."— Præsentationens transcript:

1 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Udviklingsplaner Sønderborg Uddannelsesdag 1 21. juni kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund B Lokalsamfund C Lokalsamfund D Lokalsamfund E Uddannelsesdag 2 16. august kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund B Lokalsamfund C Lokalsamfund D Lokalsamfund E Uddannelsesdag 3 23. august kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund B Lokalsamfund C Lokalsamfund D Lokalsamfund E Uddannelsesdag 4 30. august kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund B Lokalsamfund C Lokalsamfund D Lokalsamfund E Kalender 08 JuniJuliAugust September Oktober NovemberDecember Udarbejdelse af udviklingsplaner lokalt • Lokal proces omkring udarbejdelse af visioner for lokalsamfundet • Særligt modul til Infoland bruges som værktøj • Opkvalificering af ildsjæle til udviklingsagenter i den grad det er hensigtsmæssigt • Mulighed for konsulenthjælp – klippekort Input til Sønderborg Kommunes Plan • Mulighed for at komme med input / projekter til kommunens overordnede plan. • Samspil med kommunens koordinator Aflevering af udviklingsplaner til indarbejdelse i kommuneplanen

2 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Program for kursusdag 10.00 Velkomst Kommunens strategi og landdistriktspolitik - Orientering fra landdistriktsudvalget - Orientering fra LAG Sønderborg Muligheder for indspil og indflydelse - Tidslinjen. 11.00 Processen for udarbejdelse udviklingsplaner. Eksempler på hvordan en udviklingsplan ser ud. - Sådan griber vi arbejdet an. Det er sjovt – det er spændende – det giver indflydelse. 11.30 Frokost 12.15 Deltagerne fra de enkelte lokalsamfund sætter sig sammen i grupper. Gruppearbejde i flere moduler 14.00 Plenum - Det videre forløb Borgerinddragelse og ejerskab - Kommunikation med borgerne - Udvikling af den enkelte ide Nedsættelse af arbejdsgrupper - Konsulenthjælp til de enkelte lokalområder Udarbejdelse af udviklingsplaner – sådan bruges de 14.30 Afslutning

3 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Den Lokale Udviklingsplan - LUP Lokalsamfund XXXXX Lokalsamfundet VISION & STRATEGI Lokalsamfundets Analyse & Statistik Lokalsamfundets Top 5 prioritering Alle projektplaner i lokalsamfundet Alle projektplaner i Kommunen Sådan laves en projektplan Sådan laver en Lokal UdviklingsPlan De enkeltebilleder kan først vælges når der er indhold Link til side 2 Link til side 4 Link til side 3 Link til side 5 Link til liste

4 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Lokal UdviklingsPlan - LUP VisionStrategiProjektplaner Et lokalsamfund kan med fordel udarbejde en udviklingsplan. En plan der i et samarbejde med kommunen tegner et billede af lokalsamfundets muligheder og udvikling. Læs mere om LUP her. Den lokale udviklingsplan kan opbygges som nedenstående skitse. Som det første indsamles data og evt. ANALYSE materiale af relevans. Læs mere her. Herefter udarbejdes der en VISION som beskriver hvilke mål lokalsamfundet har. Læs mere her. Herefter udarbejdes en STRATEGI, som beskriver hvilket områder vi vil fokuserer på for at nå visionen. Læs mere her. Sidst men ikke mindst udarbejdes en række ProjektPLANER der konkret beskriver de enkelte tiltag og handlinger. Læs mere her. Endelig kan de enkelte handlingsplaner bruges direkte som grundlag for udarbejdelse af ANSØGNING om midler. Læs mere her Den lokale Udviklingsplan - LUP Ansøgning om midler

5 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk LUP – Grundlæggende forudsætninger Når man som lokalsamfund skal arbejde med udviklingsplaner er der 3 grundlæggende forudsætninger der bør sikres. •At lokalsamfundene har en stemme. •Enighed om mål & helhedstænkning. •Ejerskab til udviklingsplanen •Borgere, politikere, embedsmænd. •Gode kommunikationsveje. •Lokalt og eksternt. Ejerskab Borger Embeds- mand Politiker

6 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk LUP - Vision Første skridt er udarbejdelsen af en vision for lokalområdet. En vision beskriver hvilke overordnede mål lokalsamfundet har for fremtiden. Eksempelvis kunne et lokalsamfund beslutte sig for at prioriterer børnefamilier, ældre, energi eller noget helt andet. I forbindelse med visionen er det væsentligt at der tages udgangspunkt i lokalsamfundet ressourcer, historie traditioner og virkeligheden i dag. Det er på dette fundament fremtiden skal bygges. Udarbejdelsen af vision kan tilrettelægges på mange måder. Borgermøde, gruppearbejde og andre mulige processer. Inspiration til dette kan findes her: XXXX Ønskes konsulenthjælp til processen se her Skriv visionen her

7 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk LUP - Strategi Strategien indenfor en beskrivelse af hvilke tiltage der igangsættes for at nå det i visionen beskrevne mål. Hvis eksempelvis visionen beskriver at lokalsamfundet vil prioriterer børnefamilierne, kunne strategien beskrive en udvikling indenfor børnehave, SFO, skole, legepladser, integration af sundhed og idræt i fritiden og mange andre ting. Strategien beskriver på et overordnet niveau hvilke aktiviteter og handlinger der ønskes igangsat. Udarbejdelsen af strategien kan tilrettelægges på mange måder, typisk i forlængelse af visionsarbejdet. Rammen kunne være borgermøde, gruppearbejde, fremtidsværksted. Inspiration til dette kan findes her: XXXX Ønskes konsulenthjælp til processen se her Skriv Strategien her

8 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk LUP - Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er en beskrivelse af en aktivitet, et projekt eller anden form for aktivitet der skaber udvikling i lokalsamfundet. Udfyld skemaet der åbner sig på nedenstående link og din handlingsplan er klar til udskrift og igangsættelse. Endelig kan du når du har udarbejdet projektbeskrivelsen bruge alle oplysninger direkte i de ansøgningsskemaer om midler til projektet. Udfyld først beskrivelsen og derefter fremkommer muligheden for at vælge ansøgning, hvor alle relevante oplysninger og beskrivelser automatisk overføres. Her finder du skemaet til udarbejdelse af LUP - Projektbeskrivelse

9 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk LUP - Projektbeskrivelse Felter til projektbeskrivelse: Projektets titel Baggrund og formål Beskrivelse Aktivitets og tidsplan Ressourcer og deltagere Kommunikation og beslutning Budget Finansiering --------------------------------- Lokalsamfund Hjem kommune m.m. Projektholder Navn, adresse, post nr. by, telefon, e-mail, www ---------------------------------- Evaluering inden igangsættelse: Står udbyttet mål med indsatsen

10 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk LUP - Ansøgning Data fra projektbeskrivelsen hentes direkte over i aktuel ansøgningsskema

11 Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Hele planen • Udviklingplan for lokalsamfund - LUP • Vision • Strategi • Analyse • Handlingsplanen – Projektplan AAnsøgning – Projektplan BAnsøgning – Projektplan C


Download ppt "Landdistrikternes Fællesråd Landdistrikterne.dk InfoLand.dk Udviklingsplaner Sønderborg Uddannelsesdag 1 21. juni kl. 10 - 15 Lokalsamfund A Lokalsamfund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google