Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Securities Law Legislation EU-Forum den 6. december 2012 Pernille Christiansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Securities Law Legislation EU-Forum den 6. december 2012 Pernille Christiansen."— Præsentationens transcript:

1 Securities Law Legislation EU-Forum den 6. december 2012 Pernille Christiansen

2 SLL: Historik •Europæisk implementering af UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (Geneve 9. oktober 2009) •Legal Certainty Group’s anbefalinger af løsninger til ophævelse af juridiske barrierer relateret til Post-Trading inden for EU fra efteråret 2008 •Kommissionen har gennemført 2 høringer i juni 2009 og januar 2011 plus adskillige møder med nationale eksperter i 2010-2011 •Nyt møde i Kommissionens arbejdsgruppe november 2012

3 SLL: Forventet indhold •Regler om værdipapirer, der er registreret på en konto hos en kontoudbyder (bank, brooker, værdipapircentral m.v.) •F.eks.:  Harmonisering af bogføringsmetoder  Metoder til at sikre, at der aldrig debiteres flere værdipapirer hos en kontohaver, end udstederen har udstedt  Regulering af forholdet mellem kontohaver og kontoudbyder dvs. hvilke dispositioner kan kontoudbyderen fortage på vegne af kontohaver  Lovvalg når værdipapiret krydser grænser  Beskyttelse af kontohaver ved kontoudbyders konkurs

4 SLL: Dansk vinkel •Fællesfunktioner (shared functions) •UNIDROIT artikel 7 ”Performance of functions of intermediaries by other persons” •Fra en dansk synsvinkel har fokus især været rettet mod de kontoførende institutters registrering af rettigheder over værdipapirer på konti i VP •Lovvalgsregler skal følge Hague Securities Convention

5 SLL: Nye tiltag •Kommissionen ser på forhold omkring sikkerhedsstillelse især genbrug •G20 mandat til adressering af modpartsrisiko herunder risiko forbundet med sikkerhedsstillelse •Konsultationspapir fra Financial Stability Board om Shadow Banking behandler også genbrug •Shadow Banks anses for et stort delvist ureguleret marked, der forsyner de finansielle markeder med sikkerhed/værdipapirer m.v. •Genbrug af en kontohavers værdipapirer bør ikke finde sted uden kontohavers vidende og kan ikke ske til sikkerhed for kontoudbyders egne forpligtelser •I USA’s lovgivning er der – i modsætning til EU – en begrænsning på, hvor stor en andel af den sikkerhed, som er stillet over for en brooker, der kan genbruges (maksimalt 140 %) •USA ser gerne, at EU lukker hullet, og Kommissionen overvejer at adressere dette i SLL •Fokus på adskillelse af kunders midler på alle niveauer •Kommissionen ser i dette lys positivt på transparente systemer som de nordiske, hvor der i hvert fald på værdipapircentralniveau er tradition for individuelle konti

6 SLL: Nye tiltag – Dansk holdning • Skeptisk omkring reguleringen af sikkerhedsstillelse i SLL sammenhæng • Sikkerhedsstillelse herunder genbrug bør reguleres i finansiel tilsynslovgivning og evt. collateraldirektivet • Den resterende (oprindelige) del af SLL vil have karakter af civile retsregler. Problematisk at blande civil ret med finansiel regulering • Fortsat fokus på mulighed for bevaring af en mulighed for at have et transparent enkeltinvestor system • Regler om lovvalg bør følge Hague Securities Convention

7 SLL: Tidsplan •Endeligt forslag forventes nu fremsat af Kommissionen primo 2013


Download ppt "Securities Law Legislation EU-Forum den 6. december 2012 Pernille Christiansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google