Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter"— Præsentationens transcript:

1 FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter
1. april 2003 Kvalitetssikring og standarder FLUID/Dansk Standard Konference om standarder 1. april 2003 Michael Lund-Larsen, Centerchef @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 © @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

2 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Agenda Præsentation Hvorfor kvalitetsudvikling - 7 pointer? Giver standarder kvalitet? Giver ministeriets Q-spørgeramme kvalitet? Giver e-lærings Q-faktorer kvalitet? @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

3 Kompetencecenter for e-læring
Vi omsætter teori til praksis inden for e-læringsområdet Vi vil være trendsættende inden for e-lærings-pædagogik Vi hjælper andre til at lave e-læring af høj kvalitet @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

4 FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter
1. april 2003 Kunder @ventures e-Academy @ventures e-Learning Undervisnings-ministeriet Erhvervsskoler Jyske Bank Danske Bank EduNord HTH Køkkener Hjemmeværnet Forsvarsministeriet Forsvarsakademiet Århus Kommune Aalborg Kommune Sønderborg Kommune LO, FOA, HK, AOF …. @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 © @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

5 Netværkets erhvervsskoler
FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter 1. april 2003 Netværkets erhvervsskoler Ejere: Aalborg Handelsskole Lyngby´UddannelsesCenter TietgenSkolen Sønderborg Handelsskole Århus Købmandsskole @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 © @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

6 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Hvad er e-læring e-: Leveringen er elektronisk via f.eks. internet, web, Cd-rom, konferencesystemer, video, tv eller audiosystemer læring: Udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger med mulighed for differentieret vejledning og pædagogisk støtte i forhold til deltagerens opnåelse af bestemte læringsmål. @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

7 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Mål med e-læring Mål med e-læring kan være: Fleksibel afvikling - just in time læring Bedre mål-opfyldelse - individualisering Ressourcebesparelse - færre undervisningsressourcer @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

8 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
7 pointer i e-læring Individuelt forløb Kollaborativitet Anvendelsesorienteret Selvevaluering Individuel læringsstil Systemuafhængighed Viden- og materialedeling @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

9 Betydning for besvarere
Inter- aktion Fagligt Teknisk Individualiseret @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

10 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Kollaborativitet 4.1 Studiemiljøet giver mulighed for at samarbejde med andre studerende 4.2 Undervisningen lægger op til, at der diskuteres i klasserummet Graferne udtrykker i hvilket omfang deltagerne er uenig i påstanden og området er betydningsfuldt @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

11 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Evaluering 5.3 De vejledende løsninger giver mig et tilstrækkeligt grundlag for at evaluere min egen læreproces 5.9 Der er givet tilstrækkelige muligheder for at jeg selv kan evaluere mine egne præstationer Graferne udtrykker i hvilket omfang deltagerne er uenig i påstanden og området er betydningsfuldt @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

12 FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter
1. april 2003 Læringsstil 5.7 Der er i materialet taget hensyn til netop den måde, jeg lærer bedst på 5.8 Der er i den øvrige del af forløbet taget hensyn til netop den måde, jeg lærer bedst på Graferne udtrykker i hvilket omfang deltagerne er uenig i påstanden og området er betydningsfuldt @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 © @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

13 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Deltagerprofil Vil hellere vil prøve sig frem end følge et fastlagt forløb (Aktivistisk læringsstil). Vil hellere have praktiske problemstillinger end teoretiske tekstbaserede udredninger (Pragmatisk læringsstil). Kan lide at observere og reflektere – gerne i samarbejde med andre (Reflektorisk læringsstil). @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

14 Behov for kvalitetsudvikling
Individualiserede og differentierede materialer Mulighed for tilrettelæggelse af individuelle fleksible forløb Løbende mulighed for selvevaluering Kollaborative læringsmuligheder @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

15 SCORM* - læringsobjekt
Et fuldt funktionsdygtigt, holdbart, computerbaseret forløb (læringsressource) eller del af et sådant emballeret i fyldestgørende information, der gør objektet genbrugeligt og tilgængeligt. *Sharable Content Object Reference Model @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

16 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
SCORM* - LMS En passende samling af funktionaliteter designet til at levere, registrere, rapportere og styre læringsressourcer (indhold), deltagerprogression og deltagerinteraktion. *Sharable Content Object Reference Model @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

17 Learning Management System
e-Lærings portal Web- side Visitation Visita- tion Kompe- tencer Administration Ressource- styring Kurser Deltagere Evaluering Evalue- ring Indholds-generering Forfatter- værktøj Kommunikation & samarbejde Lærings- objekter Kursus- materialer Test & opgaver Læring Certificering @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

18 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
SCORM* Indhold: Specifikationer - Metadata - for medieelementer Specifikationer - Metadata - for læringsbeskrivelse Struktur: Specifikationer - Metadata - for læringsstruktur Specifikationer - XML - for teknisk struktur Afviklingsmiljø: Protokol til igangsætning af læringsobjekt Grænsefladespecifikationer mellem læringsobjekt og læringsteknologi Datamodel til udveksling af data om den lærendes adfærd *Sharable Content Object Reference Model @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

19 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
LOM standarden @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

20 FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter
1. april 2003 UVM Q-model Hovedområde: Funktionsområde Indikator: Målområder Kriterie: Hvornår er målopfyldelsen sket Verifikation: Dokumentation - hvordan evalueres målet @ventures, Kompetencecenter for e-læring (c) @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

21 UVM Kvalitetsstandarder
Funktionsorienteret: Information Tilmeldingsforhold Kursusbeskrivelse Kursusmateriale Studiemiljø Undervisnings-organisering Evaluering Administrative forhold Udbyderforhold @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

22 UVM Kvalitetsfaktorer
Fokus Formål Deltager-forudsætninger Skal sikre, at deltagernes forudsætninger modsvarer undervisningens udgangspunkt og at forventningerne modsvarer undervisningsmålene. Lærerrolle Skal sikre, at læreren kan yde den bedst mulige e-læring. Tryghed Skal sikre, at deltagerne har en sådan tryghed ved undervisningsmiljøet, at det støtter læringsprocessen. Motivation Skal sikre, at motivation støttes og fastholdes gennem undervisningsmaterialernes udformning Inspiration Skal sikre, at undervisningsmiljøet inspirerer til studieaktivitet. Ansvar Skal sikre optimalt grundlag for deltagernes læringsstrategi.. Vejledning Skal sikre, at deltageren efter behov modtager relevant vejledning i forhold til sine læringsmål. Evaluering Skal sikre, at institutionen kan konstatere graden af målopfyldelse samt at deltagerne selv kan konstatere deres eget udbytte. @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

23 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Q-spørgeramme Plan for markedsføring, der beskriver alle relevante forhold? Tilgængelighed af alle relevante oplysninger om kursusforhold og –betingelser? Dækkende tilmeldingsaftale, der specificerer gensidige forventninger og forpligtelser? Kursusbeskrivelse, så deltagerne kan orientere sig fagligt og pædagogisk under hele kurset? Er kursusmaterialet velegnet til at understøtte kursets sigte? Er der et godt pædagogisk studiemiljø? Er der et godt fysisk studiemiljø? Definerede krav til lærerens rolle? Definerede krav til deltagerens rolle? Er fjernundervisningen organiseret i overensstemmelse med kursets sigte? System til evaluering af deltagernes udbytte? System til evaluering af undervisningen? System til evaluering af kursets afvikling? Er der kriterier for udstedelse af kursus-/eksamensbevis? Et administrativt system, der sikrer, at deltageren til enhver tid kan orientere sig? Understøtter udbyderens organisation fjernundervisningsaktiviteterne? Eksisterer der samarbejdsaftaler? @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

24 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Læringsmodel Materiale Deltager Lærer Pædagogisk platform Læringsstrategi Interaktion Læringsmiljø Pædagogisk miljø Faciliteret læringsmiljø @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

25 FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter
1. april 2003 Pædagogisk model Traditionel undervisning Undervisning med læringsobjekter A B C D F E MÅL @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 © @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

26 Definition af læringsobjekt
Et læringsobjekt er en afgrænset helhed af læringsressourcer der giver mulighed for at opnå et præcist angivet læringsmål på baggrund af veldefinerede forudsætninger på min Det bør angives hvilke læringsformer og læringsstile læringsobjektet understøtter @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

27 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Problembasering Fagets ramme Fagets læringsobjekter Fagets temaer Fagets fokuspunkter @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

28 FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter
1. april 2003 Læringsobjekt Opgave Vejledende løsning Test Fag, Tema Emne Søgeord Lærings-objekt Mål Lærings-beskrivelse Principiel løsning Problem Visuali- sering Teori, links m.v. @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 © @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

29 Proces Analyser målgruppe Fastlæg pædagogisk platform
Fastlæg læringsmål Analyser materialer og kompetencer Fastlæg forløb og struktur Udvikl faciliteret læringsmiljø @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

30 Målgrupper og materialer
@ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

31 ”Nøglen” til kvalitetsudvikling
Område Beskrivelse Kvalitetsfaktorer for læringsstrategi Beskrivelse af didaktiske overvejelser i forbindelse med forløbet Kvalitetsfaktorer for materialer Beskrive af materialernes relation til målene om læring Kvalitetsfaktorer for faciliteret læringsmiljø Beskrivelse af de midler der anvendes til understøttelse af læring og interaktion @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

32 Kvalitetsfaktorer for læringsstrategi
Hvad skal undervisningen/kurset handle om Hvad ved man om deltagerne I hvilke situationer skal det lærte anvendes Hvad skal konkret gøres i disse situationer Hvilke barrierer kan der ligge i læringen Hvilke ressourcer møder deltagerne med Målet for undervisningen Anvendelse af læringsformer Læringesressourcernes organisering Evalueringsformer @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

33 Kvalitetsfaktorer for materialer
Problembasering Klar og tydelig brugervejledning Motivere brugeren Brugervenligt Differentieret undervisning Tilfredsstiller materialet brugerens ønsker Understøtter materialet de 7 intelligenser  Interaktivitet @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

34 Kvalitetsfaktorer for materialer
Respons Indholdsmæssig kvalitet Testmuligheder Visualisering Videnformidling og kognition Design som understøtter æstetisk erkendelse Anvendelse af retoriske figurer  Instruktionsmetoder @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

35 Kvalitetsfaktorer for det faciliterede læringsmiljø
Skal understøtte den pædagogiske platform Overensstemmelse mellem læringsstrategi og kommunikationsform Skal give mulighed for forskellige typer samarbejde Skal give deltageren mulighed for mebestemmelse Skal støtte underviserens mulighed for at udfylde sin rolle (vejleder, strukturskaber, inspirator, katalysator, evaluator..) @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

36 Kvalitetsudviklingssystem
Materi-aler B1-1 Deltager Pæd. plat-form D1-1 LMS Lærings- strategi Uv.-miljø C1-1 Under-viser D2-1 Elektr. uv-miljø Valg Beskri-velse Valg Evalu-ering Juste-ring @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©

37 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©
Kvalitetsudvikling Analyse Kvalitetsaftale Procedurer Mål og evaluering Korrektioner @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 2003 ©


Download ppt "FLUID & DS - Konference om standarder og læringsobjekter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google