Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikring af tilgængelighed er en proces!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikring af tilgængelighed er en proces!"— Præsentationens transcript:

1 Sikring af tilgængeligheden Tilgængelighedspolitik og kravspecifikation

2 Sikring af tilgængelighed er en proces!
Udbud og indkøb Implementering Over- dragelse Drift

3 Køb og drift af tilgængeligt netsted
Formuler en tilgængelighedspolitik Uddan medarbejdere i tilgængelighed Indarbejd tilgængelighed i udbudsmateriale Vælg leverandører, som forstår tilgængelighed og har tilgængelige løsninger Anvend en uvildig testpartner Afsæt tid til afprøvning og validering

4 Tilgængelighedspolitik

5 Tilgængelighedspolitik
Til kommunikation internt og eksternt Til at stille krav internt og eksternt Bør indarbejdes i kommunikationsstrategi og/eller kommunikationspolitik og/eller sprogpolitik og/eller designmanual Bør indarbejdes i IT-strategi og/eller IT-politik Vil betyde behov for prioritering – forudsætter ledelsens engagement Bør overvejes som et strategisk mål

6 Tilgængelighedspolitik
At det er et erklæret mål, at netstedet skal være tilgængeligt; ambition for tilgængelighedsniveau (fx AA eller AAA). En specifikation af hvorledes man sikrer, at netstedet opfylder kravene om tilgængelighed. Fx at tilgængelighed altid skal indgå i kravspecifikationen; at netstedet skal baseres på tilgængelige teknologier; at netstedet skal overholde bestemte standarder; at netstedet altid skal testes for tilgængelighed før det tages i drift; at medarbejdere, som publicerer på netstedet skal have den nødvendig uddannelse. En specifikation af hvornår og hvor ofte et netsted skal testes for tilgængelighed; samt en tidsfrist for hvornår eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder skal være udbedret.

7 Tilgængelighedspolitik: Skabelon
Det er vores erklærede mål, at samtlige netsteder skal være tilgængelige for flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige teknologiske platforme. Samtlige organisationens netsteder skal som minimum overholde de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign fra W3C/WAI på AA-niveau. Udvikling af nye netsteder og revision af eksisterende netsteder skal baseres på en kravspecifikation, hvori krav om tilgængelighed på W3C/WAI-AA niveau fremgår som ufravigelige. I den forbindelse skal bilag til kravspecifikation om sikring af tilgængelighed fra [Sensus] indgå som bilag. Samtlige netsteder skal baseres på tilgængelig teknologi (fx content management systemer, portalsystemer, redigeringsværktøjer), således som det er defineret af W3C/WAI i retningslinjerne for bl.a. tilgængeligt webdesign og tilgængelige redigeringsværktøjer. Samtlige netsteder skal baseres på valid mark-up kode (fx HTML, XHTML, XML) og på valide style sheets (CSS) i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

8 Tilgængelighedspolitik: Skabelon
Indhold i ikke-W3C formater skal overholde retningslinjerne for tilgængelighed for de pågældende leverandør; desuden skal indholdet medtages i et tilgængeligt alternativ. Inden et netsted tages i brug skal det testes for tilgængelighed af en uvildig part. Testen skal omfatte såvel de formelle krav som brugertest. Fejl og uhensigtsmæssigheder, som betyder, at netstedet ikke levet op til kravene om tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau, skal rettes inden netstedet tages i drift. Som minimum skal netstedet testes for tilgængelighed en gang om året af en uvildig part. Fejl og uhensigtsmæssigheder, som betyder, at netstedet ikke levet op til kravene om tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau, skal rettes senest 2 måneder efter denne årlige test.

9 Tilgængelighedspolitik: Skabelon
Ved anvendelse af eksterne samarbejdspartnere/ leverandører, skal de pågældende virksomheder kunne dokumentere en rimelig grad af kompetence indenfor tilgængelighed. I forbindelse med kontraktindgåelse skal eksterne samarbejdspartnere/leverandører garantere overholdelse af kravene til tilgængelighed på W3C/WAI AA-niveau. Disse krav gælder såvel for standardkomponenter som for egenudviklede løsninger.

10 Tilgængelighedspolitik: Skabelon
Samtlige medarbejdere, som publicere på netstedet, skal modtage undervisning i tilgængeligt webdesign, herunder i hvorledes de publicere tilgængeligt indhold på netstedet. Tilgængelig sprogpolitik: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

11 Kravspecifikation

12 Kravspecifikationen Tilgængelighed bør indgå som et ufravigeligt krav i enhver kravspecifikation Sensus har udarbejdet et bilag, som kan anvendes 8 hovedelementer

13 Standard teknologi Standardiserede teknologier
Teknologier, som er standardiseret af W3C Ikke –W3C teknologier bør anvendes korrekt (PDF, Flash, Word, video, audio, ...)

14 Korrekt anvendelse af markup
Ved anvendelse af markup kode skal man sikre en klar adskillelse af indhold og struktur på den ene side og præsentation på den anden. Man må ikke anvende strukturelle elementer (fx tabeller, overskifter) til at opnå visuelle effekter.

15 Valid kode (HTML/XHTML)
Koden til den pågældende portal skal kunne valideres uden fejl af W3Cs HTML/XHTML validator i forhold til den angivne – og helst den seneste - specifikation.

16 Valid kode (CSS) Koden til den pågældende portal skal kunne valideres uden fejl af W3Cs CSS validator jf. den anvendte – og helst den seneste – specifikation.

17 Webdesign: WCAG 1.0 Formålet med disse retningslinjer er at sikre, at netstedet designes og indholdet struktureres således at det er tilgængeligt for alle brugere uanset eventuelle funktionsnedsættelser. Det pågældende netsted må ikke indeholde prioritet 1 eller prioritet 2 fejl jf. WCAG 1.0. Dette gælder koden og indholdet såvel som programmerbare objekter, scripts, multimedia indhold, multimedieafspillere, dokumenter i særlige filformater, brugergrænseflade-elementer, etc.

18 CMS og redigering: ATAG 1.0
Formålet med ATAG er at sikre, at CMS-løsninger, er tilgængelige for alle brugere uanset eventuelle funktionsnedsættelse, at redigeringsværktøjerne som udgangspunkt skaber tilgængeligt indhold, og at redigeringsværktøjerne understøtter tilgængelighed og opfordrer forfattere til at skabe tilgængeligt indhold. Såfremt det pågældende netsted udvikles ved anvendelse af teknologier, som er omfattet af ATAG 1.0 må disse ikke indeholde prioritet 1 eller prioritet 2 fejl jf. ATAG 1.0.

19 Tilgængelighedstest Før overdragelse til opdragsgiveren/accepttest skal det pågældende netsted underkastes en uvildig tilgængelighedstest, der dels omfatter en ekspertvurdering og en uvildig brugertest. Identificerede problemer i forbindelse i med tilgængelighedstesten skal rettes. Netstedet bør endvidere løbende underkastes uvildige tilgængelighedstest i takt med at det udvikles yderligere.

20 Spørgsmål, kommentarer
?!


Download ppt "Sikring af tilgængelighed er en proces!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google