Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program 9:30-12:00 P-vejledning 12:00-13:00 Frokost 13:00-14:00 forvaltningsprocedure og sidste nyt om vandprojekter ca 14:00 Kaffe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program 9:30-12:00 P-vejledning 12:00-13:00 Frokost 13:00-14:00 forvaltningsprocedure og sidste nyt om vandprojekter ca 14:00 Kaffe."— Præsentationens transcript:

1 Program 9:30-12:00 P-vejledning 12:00-13:00 Frokost 13:00-14:00 forvaltningsprocedure og sidste nyt om vandprojekter ca 14:00 Kaffe

2 Vandprojekter Information om ansøgninger, status og fremdrift 25-26 september 2013

3 Ansøgninger 1 Nye projekter - ny vejledning fra 25. september 2013 (DCE inddrages ikke) 2 Indsendte projekter - vejledning fra august 2012 (DCE kan inddrages) Alle ansøgninger bruger NAER skema: ”Ansøgning vedrørende forundersøgelse” Ny undersøgelse ønskes efter ny vejledning - ansøgning til NST Motiver behovet for supplerende forundersøgelse overvej tidsplan evt. anmodning om projektforlængelse Bemærk klar adskillelse mellem de forskellige tilsagn til forundersøgelser Ex. Klar adskillelse mellem faktura og betalingsdokumentation Hvis der er realiseringstilsagn ingen nye fosforundersøgelser

4 VOS ‘s rolle Hvis tålegrænsen for et vandområde nåes – og der er flere projekter i oplandet inddrag NST Ny p-vejledning – kvantificere P-tab/tilbageholdelse - indgå i VOP-skemaet Ny P-vejledning giver mulighed for at kvantificere og håndtere P-tab

5 Kommunale N-projekter Perioden 2010-2015 Mål: 951 t N Økonomisk ramme: 824 mio. kr. Forundersøgelser:143 ansøgninger om forundersøgelser •80 er gennemført, •25 er opgivet (knap 20 %) •38 er under gennemførelse Realiseringer:57 realiseringsansøgninger svarende til 477,5 t N Supplerende P-undersøgelser •50 tilsagn om tilskud til gennemførelse •40 er gennemført •8 har høj risiko for fosforfrigivelse •15 venter på DCE-vurdering

6 Kommunale P-projekter Perioden 2010-2015 Mål: ca. 30 t P Økonomisk ramme: 81.5 mio. kr. Forundersøgelser:18 ansøgninger om forundersøgelser •18 gennemført, •1 er opgivet •10 er under gennemførelse Realiseringer:1 realiseringsansøgninger Erfaringer •risiko for p-frigivelse ca. 40% af projekterne •relativt små projekter- dyre projekter •topografiske forhold •mangler køb/salg instrument

7 Perioden 2012-2015 (2012-2013) Mål: ca. 1000 fysiske forbedringer (ny bekendtgørelse mens vi venter på vandplanerne) Økonomisk ramme: 78 mio.kr./år Forundersøgelser:335 ansøgninger om forundersøgelser •4 ansøgningsrunder (65, 100, 91, 79) Realiseringer:14 realiseringsansøgninger Ny runde 1.september – 15. oktober • mange realiseringer i 2014 Kommunale vandløbsrestaureringsprojekter

8  Kommunale projekter vedr. Ændret vedligeholdelse Perioden 2010-2015 Mål: afventer videre implementering af vandplanerne Forslag til standardmetode til konsekvensvurderinger foreligger •afprøvning at metode på foreliggende data med ændret vedligehold. •71 potentielle strækninger fordelt på 38 kommuner •DCE vurderer hvilke strækninger der skal indgå i prøven

9 Statslige N- projekter Perioden 2012-2013 Mål: 181 t N Økonomisk ramme: 150 mio. kr. Forundersøgelser:21 ansøgninger om forundersøgelser •9 er gennemført, •4 er opgivet •8 er under gennemførelse Realiseringer:3 realiseringsansøgninger svarende til 36 t N P-problemer •4 med mellem/høj risiko for fosforfrigivelse – ny projektvurdering •5 mangler p-risiko vurdering i forbindelse med forundersøgelsen


Download ppt "Program 9:30-12:00 P-vejledning 12:00-13:00 Frokost 13:00-14:00 forvaltningsprocedure og sidste nyt om vandprojekter ca 14:00 Kaffe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google