Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnesundhed Rockwool Fondens Forskningsenhed forsker i forhold af betydning for samfundets indretning, herunder arbejdsmarkedsforholdene, finansieringen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnesundhed Rockwool Fondens Forskningsenhed forsker i forhold af betydning for samfundets indretning, herunder arbejdsmarkedsforholdene, finansieringen."— Præsentationens transcript:

1 Børnesundhed Rockwool Fondens Forskningsenhed forsker i forhold af betydning for samfundets indretning, herunder arbejdsmarkedsforholdene, finansieringen af samfundet, skatteforhold, omfanget af det sorte arbejde, integrationen af indvandrere fra fattige dele af verden til den rige vestlige verden, resocialiseringen af kriminelle og mere generelt i børns og familiens forhold.

2 Børnesundhed Fonden har gennem sit arbejde med området børnesundhed fundet frem til, at der fra mange sider gøres en beundringsværdig indsats for at forbedre de danske børns sundhed. Det gælder ministerier, regioner, kommuner, sundhedspersonale, forskere og institutioner – og også mange skoler. Alligevel ønsker Fonden nu at igangsætte en større sundhedsindsats, da alle undersøgelser viser, at børnenes sundhedstilstand er væsentlig forringet både hvad angår motion og kost. Dette ønsker Fonden sammen med relevante samarbejdspartnere at gøre noget ved også i form af økonomisk støtte.

3 Børnesundhed Fondens konkrete tilbud til kommuner og skoler går på økonomisk at understøtte skoler, hvor kommunen, skolebestyrelsen, skolelederen og personalet har et seriøst ønske om, at skolen skal være en sund skole og hvor børnenes sundhed bl.a. gennem motion prioriteres højt.

4 Børnesundhed ganisation kaldet Landsnetværket / SundSkoleNettet. dk
Fonden har etableret en Landsor- ganisation kaldet Landsnetværket / SundSkoleNettet. dk med kommunale underforeninger og en bestyrelse på 9 personer.

5 .dk Projektpræsentation i stikord og diagrammer 5

6 SundSkoleNettet.dk Formål: At opmuntre, inspirere samt formidle viden og støtte til udviklingen af sundhedsfremmende tiltag i folkeskolen At skabe et stimulerende miljø for praktikere og teoretikere i relation til at højne børns sundhed At bidrage til en opkvalificering af personer, der arbejder med sundhed i folkeskolen At opsamle data om danske skolebørns sundhed, der giver mulighed for at evaluere sundhedstilstanden og effekten af tiltag Medlemmer: Kommunale sundhedsnetværk bestående af skoleledere, skolesundhedsansvarlige, personer udpeget af kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra skolebestyrelserne Eksperter: Til SundSkoleNettet er knyttet eksperter. Derudover samarbejdes med en lang række institutioner, virksomheder, organisationer, myndigheder og enkeltpersoner

7 Kommunale SundSkoleNetværk
SundSkoleNettet.dk Eksperter Landsnetværket Kommunale SundSkoleNetværk Skoler Kommuner Skolesundhedsudvalg Skolebestyrelse

8 Hjemmesiden www.SundSkoleNettet.dk
Interventionsmålinger Kommunale projekter Skoleprojekter Hjemmesiden Landsprojekter Undervisning Effektmålinger og forskning Skole-hjem samarbejde

9 Hjemmesiden er opdelt i portaler: Klassetrinsportaler: 0. – 2. klasse, 3. – 6. klasse og 7 – 10. klasse Forældre har adgang til egen side via barnets side Landsnetværket har egen portal Hver deltagende kommune har egen portal med de deltagende sunde skoler Elevernes personlige resultater kan kun ses via et krypteret login, som barn og forældre er fælles om.

10 Interventionsmålinger: BMI (højde og vægt) Livvidde Hoppehøjde
Kondital Skridttælling Peakflow (fra 7. klasse) Hvilepuls (fra 7. klasse) Blodtryk (fra 7. klasse) Foto: Skolernes motionsdag, Interventionsmålinger: Udføres mindst en gang årligt pr. klassetrin Udføres efter fælles protokol i hele landet Resultaterne indkodes i projektets database

11 Sundhedsfremmende tiltag
På landsplan I kommunen På skolen I klassen For den enkelte Foto: Idrætsdag i Rønne Kommune, Foto: Motionsdag, Foto: Skolernes motionsdag, Foto: Sorø Freja,

12 Skole-Hjem samarbejde
Undervisning Idræt (sundhed, motion, energi) Biologi (sundhed, fysiologi, ernæring) Kemi og Fysik (kostkemi og –fysik) Natur og Teknik Hjemkundskab (kost og ernæring) Projekter (fedme, sundhed m.fl.) Foto: Foto: Sundhedsudvalg Samarbejde mellem ansatte f. eks. indenfor idræt, hjemkundskab, biologi, indskoling, SFO og sundhedsplejen. Skole-Hjem samarbejde Fælles hjemmeside Vidensdeling Forældreansvar

13 Forskning Effekt og kontrol Sundhed Motion og træning Kost og ernæring
Normer Foto: Effekt og kontrol Målinger af projektets effekt Måling af sundhedstilstanden hos udvalgte elevgrupper Kvalitetssikring af målingerne Foto:

14

15 Krav til skolen (1) 1. Etablering af et sundhedsudvalg på skolen med udvalgte ansatte indenfor f. eks. Idræt, hjemkundskab, biologi, indskoling, SFO samt sundhedsplejen. Udvalget ledes af en sundhedsansvarlig, der skal rapportere til skolelederen.

16 Krav til skolen (2) 2. Gennemføre en årlig monitorering af alle skolens elevers sundhed målt gennem: Kondital Skridttælling BMI Hoppehøjde Livvidde

17 Krav til skolen (3) 3. Udarbejde en årlig sundhedsrapport indeholdende elevernes sundhedstilstand, tiltag, succes’er og fiaskoer. Rapporten placeres på skolens og kommunens hjemmeside ligesom den stilles til rådighed for Landsnetværket og forskningsenheden. Rapporten må ikke omfatte enkeltklasser og enkeltelever.

18 Støtte fra Rockwoolfonden
Den økonomiske støtte til skoler udbetales i skoleåret efter følgende model: Der udbetales 40 kr. pr. elev når der: Foreligger en underskrevet aftale med alle relevante parter (borgmester, formand for skolebestyrelsen, skolelederen, skolens sundhedsansvarlige, formanden for Landsnetværket, formanden for kommunalnetværket), således at skolen/kommunen er blevet medlem af netværket. Den første samlede monitorering af hele skolen er gennemført.

19 Støtte fra Rockwoolfonden
Der udbetales yderligere 40 kr. pr. elev: Efter 6 måneder. Efter Landsnetværket har modtaget en rapport om sundhedstilstanden på skolen.

20 Børnesundhed Tiltag for børnene på de enkelte skoler vil kun blive
støttet efter ansøgning og hvis ”opfinderhøjden” er speciel høj. Kommunen påtager sig ikke juridiske eller direkte økonomiske forpligtelser ved at dens skoler deltager. Deltagelsen vil alene betyde, at skolerne kan få bidrag og ydelser betalt af Rockwoolfonden.

21 Rockwoolfonden / Sundhedsindsats på skolen ved Gurrevej
Rockwoolfonden / Sundhedsindsats på skolen ved Gurrevej skoleåret Sundhedsudvalgets sammensætning: 1 medarbejder fra indskolingen 1 medarbejder fra SFO 2 medarbejdere fra idræt 2 medarbejdere fra hjemkundskab 1 medarbejder fra biologi 1 medarbejder fra sundhedstjenesten I alt: medlemmer

22 Blandt sundhedsudvalgets medlemmer vælges en formand der:
Refererer direkte til skolelederen Deltager i kommunens netværksmøder Er ansvarlig for den årlige monitorering og rapport.

23 GU får økonomisk fra Rockwoolfonden:
Til skoleudvalget og monitorering: 40 kr. x 720 elever = kr. Efter 6 mdr. og endelige rapport 40 kr. x 720 elever = kr. I alt til GU kr.

24 Økonomi (forslag, der fastlægges fra start med indbygget buffer beregnet på en gennemsnitlig timeløn incl. SF + P): Møder: 5 udvalgsmøder a 2 timer pr år: 10 timer pr. medlem 250 kr. x 10 x 8 personer = kr. Til arbejdet: 6 timer pr. udvalgsmedlem minus formanden: 250 kr. x 6 x 7 personer = kr. Til arbejdet: formanden 20 timer 250 kr. x 20 x 1 person = kr. Til netværksmøder kommunen v/formanden 250 kr. x 8 timer = kr. Udgifter i alt på GU: kr.

25 Når ovenstående faste udgifter fratrækkes det tildelte beløb er der 20
Når ovenstående faste udgifter fratrækkes det tildelte beløb er der kr. tilbage. Beløbet skal bruges til den konkrete indsats efter monitoreringen eksempelvis til de 20 % af børnene, der har de største sundhedsmæssige behov samt inddragelse af deres forældre. (restbeløb svarer til ca. 72 timer).


Download ppt "Børnesundhed Rockwool Fondens Forskningsenhed forsker i forhold af betydning for samfundets indretning, herunder arbejdsmarkedsforholdene, finansieringen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google