Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mundtlig eksamen og årsprøver Retningslinier 2014 v. LH og KS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mundtlig eksamen og årsprøver Retningslinier 2014 v. LH og KS."— Præsentationens transcript:

1 Mundtlig eksamen og årsprøver Retningslinier 2014 v. LH og KS

2 Eksamen 3.g • En studentereksamen består af 8 eksaminer ( mdt. og skr.) + studieretningsprojekt • Der skal være afviklet mindst 2 eksaminer efter 2.g • I skal til mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer • I vil alle have en AT-eksamen i 3.g • Øvrige fag udtrækkes af UVM • Ekstra A-niveaufag medfører ekstra eksamen

3 2.g • Der skal være afviklet mindst 2 eksaminer efter 2.g • Der er mulighed for skriftlig eksamen i Ma og En • Der er årsprøve i AT • Desuden mulighed for både skriftlige og mundtlige årsprøver

4 1.g • Der er mulighed for én eksamen i 1g. • Der er mulighed for mindst en mundtlig årsprøve • Mulighed for en skriftlig årsprøve

5 Prøveplanen • Offentliggøres for alle tirsdag d. 20. maj • De skriftlige eksaminer offentliggøres i dag • Kan ses i Lectio • Skriftlige prøver ligger i perioden 21. maj til 4.juni • Andre mundtlige prøver for alle fra 4. juni frem til 25.juni

6 Prøveplanen • Kan ændres i løbet af eksamensperioden • I skal derfor være til rådighed i hele perioden

7 Mødetid • Du skal møde i god tid før prøvens start • Ved starten af foregående eksaminations begyndelse • En prøve er begyndt når du har trukket spørgsmålet • ved sygdom - kontakt skolen hurtigst muligt • Sygdom skal dokumenteres ved en lægeattest • ved uheld/forsinkelse kontakt skolen – normalt udelukkelse

8 Mundtlig eksamen/årsprøve • check eksamensplanen – hvis du tror der er fejl skal du straks kontakte Lise Hansen eller Morten Hoeck. • Check dit mødetidspunkt • ingen bytning af tider uden tilladelse fra LH/MH • Manglende mødetider til visse fag – vil blive offentliggjort i Lectio, når planen er kommet fra faglæreren • I nogle fag vil der være gruppeforberedelse. Her kan mødetiderne blive ændret, når vi ved hvilke grupper I har dannet. Disse ændringer vil også fremgå af Lectio

9 fortsat • hjælpemidler - spørg faglærer • Medbring selv hjælpemidler • Hold øje med Lectio og EG-konferencer • Læs materiale på skolens hjemmeside – eksamensvejledning 2013 • ro omkring eksamenslokalerne • Kun én elev venter foran lokalet

10 SNYD • Medfører bortvisning • Gælder ved alle prøver • Ingen kommunikation med andre • Ingen mobiltelefon og kun tilladt internetforbindelse dvs. det der står i jeres undervisningsbeskrivelse

11 Klage over en prøve • Klagen skal være skriftlig og begrundet • Indgives senest 2 uger efter prøvens afholdelse • Afleveres til rektor • Kan omhandle – Eksaminationsgrundlaget – Eksamensforløbet – Bedømmelsen • Ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter

12 Eksamensgrundlag • Undervisningsbeskrivelser ses på Lectio • Få altid information fra den relevante faglærer

13 karakterer Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: • a) Fag på A-niveau tildeles vægten 2. • b) Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5. • c) Fag på C-niveau tildeles vægten 1. • Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. • Almen studieforberedelse tildeles vægten 1,5 • For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. • Et ekstra a-niveau fag medfører faktor 1,03 • To eller flere ekstra a-niveau fag medfører faktor 1,06

14 Gode råd • Husk at læse studievejledernes pjece – findes på hjemmesiden Gode råd fra studievejlederne

15 Mobiltelefoner må ikke medbringes

16 Held og lykke

17 Skriftlige årsprøver/eksaminer

18 Mødetid • Senest 15 minutter før prøvens start skal I være klar ved bordene. Eksamensbelæring starter • Se placeringsoversigten. • Slukkede mobiler i tasken, som stilles på betontrapperne • Ved sygdom – kontakt skolen hurtigst • Ved uheld/forsinkelse kontakt skolen - normalt udelukkelse

19 Generelt • Slukkede mobiltelefoner i tasker • Tasker og overtøj væk fra pladserne • Skal du på toilettet: En finger i vejret og vent på en vagt. • Ingen rygning – husk nikotintyggegummi • Du må ikke låne noget af andre under prøven. • Ved problemer med afhentning af computer - kontakt KS

20 Prøven • Prøven er begyndt når opgaven uddeles, eller man er gjort bekendt med opgavens ordlyd • Kontrollér at opgaven er rigtig (fag, niveau) • Der ligger 1-2 omslag på dit bord. Underskrift, der bekræfter at du ikke har snydt på forsiden. • Udfyld alle felter med rigtige oplysninger/lav sidefod på alle ark med navn, hold, fag. • Medbring selv computerpapir(ellers brug kun skolens papir). Medbring printer. • Papiret må ikke foldes eller deles • Marker tydeligt hvad der skal bedømmes, og hvad der er kladde

21 Aflevering • Kald på vagten • Bliv siddende, indtil I får tilladelse til at gå • Før tiden - alt afleveres • Tiden ud - alt må medtages • Ingen må forlade lokalet de sidste 15 min før afslutning • Du skal være klar til at aflevere præcis, når prøven er slut • Du kan først hente pc osv efter sidste prøve er slut

22 Todelt eksamen – 1.del uden hjælpemidler – 2. del med hjælpemidler – Hjælpemidler placeres tæt ved jeres plads – Man må gerne starte på 2.del før tiden, men ikke bruge hjælpemidler før det annonceres

23 Samfundsfagseksamen • I møder i hallen • Derefter går i med vagt i grupper til andet lokale • Opgaven ligger på jeres bord, når I kommer tilbage til hallen • Følg vagtens anvisninger

24 Digitale eksamener • HUSK hovedtelefoner • I må bruge nettet, men må ikke kommunikere på nettet

25 Brug af nettet • Ved digitale eksamener – frit brug af net, men ingen netbaseret kommunikation • Øvrige eksamener: Ingen brug af net. • Undtagelser: • Særlige nye regler om hjælpemidler

26 Hjælpemidler • Som udgangspunkt alle hjælpemidler • Spørg din faglærer om relevante hjælpemidler • Du må tilgå hjælpemidler, der optræder i undervisningsbeskrivelsen digitalt

27 Hjælpemidler på nettet • Lectio: Ja • FC: Ja • Dropbox: Ja, men IKKE kommunikation • I-bøger/E-bøger: Ja • Hjemmesider, som optræder på undervisningsbeskrivelsen: Ja

28 Snyd • Medfører bortvisning • Gælder ved alle prøver • Hvad er snyd? - Kommunikation med andre - Ureglementeret brug af nettet

29 Generelt • Hold øje med meddelelser på eg_Konferencer • Vis hensyn

30 Held og lykke!


Download ppt "Mundtlig eksamen og årsprøver Retningslinier 2014 v. LH og KS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google