Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til 10. klasse Center Nord 2014/2015. Præsentation Årets gang En dag på center Nord Fælles rammer i centeret Kontaktlærer / forældresamarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til 10. klasse Center Nord 2014/2015. Præsentation Årets gang En dag på center Nord Fælles rammer i centeret Kontaktlærer / forældresamarbejde."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til 10. klasse Center Nord 2014/2015

2 Præsentation Årets gang En dag på center Nord Fælles rammer i centeret Kontaktlærer / forældresamarbejde UU

3

4

5 Alle lærer forskelligt

6 Hvad der ellers sker…

7 Studietur

8 Studieforberedende eksempel

9 Erhvervsforberedende eksempel

10 Fleksibel eksempel

11 Som udgangspunkt betragter vi alle elever på 10. kl. center Nord som fornuftige unge, der kan tage ansvar for egne handlinger indenfor de givne rammer. Formålet med disse rammer er at sikre, at 10. kl. center Nord er et godt sted at lære og et godt sted at være - både for elever og personale. Både faglighed og et godt socialt fællesskab prioriteres højt. Vi forventer... - at du er velmotiveret - at du møder til tiden og er velforberedt til timerne - at du deltager aktivt, positivt og åbent i hverdagens aktiviteter - at du respekterer de mennesker, du møder på skolen. Der skal være plads til alle.

12 Sygdom: Hvis du er syg, skal dine forældre altid meddele dette på tlf. 99 82 40 60. En eventuel sygemelding kan ske hver dag mellem kl. 07.50 og 08.15. Du kan kun sygemelde dig for én dag ad gangen, med mindre andet er aftalt. Vi vil gerne have oplysninger om eventuel kronisk fysisk eller psykisk sygdom, samt om eventuel regelmæssig medicinindtagelse. Fritagelse fra undervisningen: Fritagelse fra undervisning kan ske efter aftale med klasselæreren. Længerevarende fritagelser (en uge eller mere) skal aftales med ledelsen. Læge- og tandlægebesøg o.l. skal, så vidt muligt, lægges udenfor skoletiden. Anden fravær: Eleverne registreres ved fravær, og der sendes så vidt muligt besked til forældre via forældreintra. Ved gentagen fravær tages elevens videre skolegang op til drøftelse. Alkohol mm.: Du må ikke indtage, opbevare eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. Tobak: Rygning er ikke tilladt på eller omkring skolen, jvf. Aalborg Kommunes regler. Opførsel, samvær og sociale relationer: 10. kl. center Nord, skal være et godt og rart sted for alle at være. Det er et sted, hvor mobning, voldsom- og truende adfærd m.m. ikke tolereres.

13 Mobiltlf.: Vi bruger nogle gange mobiltelefon i undervisningen. Lærerne vurderer, hvornår disse må bruges. Mad og drikke: Du må ikke medbringe mad og drikke i timerne. Vand og frugt er dog undtaget. Hændelige uheld og hærværk: Eventuel beskadigelse af skolens inventar eller bygning skal straks meddeles til en lærer. Beskadigelser som følge af manglende omtanke afregnes. Forsikring: Deltagelse i skolens aktiviteter sker på eget ansvar. Skolens aktiviteter foregår efter de gældende sikkerhedsregler. Skolen har ingen forsikring, der dækker bortkomne personlige ejendele. Vi opfordrer forældrene til at sørge for at have de relevante forsikringer, der dækker den unge. Dette gælder også i forbindelse med rejser og ekskursioner. Bøger og materialer: Bøger og materialer, der lånes af skolen, skal afleveres i hel stand på det aftalte tidspunkt. Manglende eller for sen aflevering medfører erstatningskrav. Ture og undervisning uden for skolen: Skolens regler gælder også på ture og undervisning uden for skolen. Skolen forbeholder sig ret til at vurdere, om en elev er i stand til at honorere de sociale og fysiske krav, der stilles for at kunne deltage på en tur eller deltage i en given aktivitet. Skolehverdagen: Skolen ændrer sig løbende og der kan derfor forekomme ændringer af regler eller tilføjelser. De ovenfor beskrevne rammer er ikke udtømmende, idet vi lægger vægt på, at alle elever bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i enhver situation.

14 Fravær Kontaktlærer og Forældresamarbejde UU


Download ppt "Velkommen til 10. klasse Center Nord 2014/2015. Præsentation Årets gang En dag på center Nord Fælles rammer i centeret Kontaktlærer / forældresamarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google