Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad man skal og hvad der kan være en fordel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad man skal og hvad der kan være en fordel"— Præsentationens transcript:

1 Hvad man skal og hvad der kan være en fordel
EKSAMENSBELÆRING Hvad man skal og hvad der kan være en fordel

2 Dagens program Fælles rammer for eksamen Skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen Spørgsmål

3 Dagens program Dette er en generel belæring om hvad jeg forventer af jer til samtlige eksamener Jeres faglærere fortæller jer om de individuelle eksamener Elever/kursister med dispensation skal rette sig efter hvad Kirsten og Birgitte siger

4 Eksamen Eksamen er til for, at vurdere i hvor høj grad I opfylder de mål, der er i de fag, I bliver eksamineret i 7-trinsskalaen er opbygget på den måde, at hvis opfylder målene og besvarer opgaven, så får man 12

5 Eksamensbeviset Man skal op til alle eksamener for at få et eksamensbevis Man behøver ikke at bestå alle eksamener for at få et eksamensbevis Det vejede gennemsnit skal være over 2, for at få et eksamensbevis Case: Elev som tog ud at rejse i stedet for at gå til ks-eksamen. Kan nu ikke komme ind på sit studie, fordi han ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse

6 Eksamenssnyd Eksamenssnyd eller forsøg på eksamenssnyd medfører bortvisning fra eksaminationen! Det er derfor ikke muligt at få et eksamensbevis Det er derfor tvivlsomt om man får lov til at fortsætte sit studie på TH LANGS HF & VUC

7 Eksamensplaner Findes i opgang D
Individuelle eksamensplaner for HF2’erne kommer også til at ligge i opgang D Klokkeslætslisterne for HFe kommer til at hænge i opgang D I skal selv søge informationen – den bliver ikke sendt til jer

8 SKRIFTLIG EKSAMEN Alle skriftlige eksamener afholdes i JYSK arena hal B. Vær der i god tid – men udvis respekt for de øvrige elever og kursister! Kommer du for sent betragtes du som udeblivende og har ikke længere ret til at deltage i prøven.

9 Skriftlig eksamen Alle hjælpemidler er tilladte
Kontakt med omverden eller andre elever er IKKE tilladt Tag altid skriveredskaber med i tilfælde af at computeren strejker I skal selv medbringe alt I skal bruge

10 Skriftlig eksamen Brug af computere Hvad har I skrevet under på?
Medbring egen computer Hvad har I skrevet under på? [Findes på hjemmesiden] SKAL afleveres senest onsdag 30. april kl (jeg har et par eksemplarer med) Medbring TOM usb-stick

11 Skriftlig eksamen Brug af tablets og smartphones er tilladt MEN:
SIM-kortet skal være taget ud og lægges i en gennemsigtig plastpose på bordet Tabletten eller smartphonen skal efterlades på bordet på lige fod med computer og notater når eksamen forlades Overholdes dette ikke, betragtes det som forsøg på eksamenssnyd og man bortvises fra eksamen

12 AAAAAAARGH!!!!! Skriftlig eksamen
På den endelige aflevering skal SAMTLIGE sider have hold, navn, kursistnummer, fag, dato og sidetal Hvorfor? Fordi til prøveeksamen gik kassen med eksamenssæt i stykker og lå spredt ud over hele forhallen – derfor! AAAAAAARGH!!!!!

13 Skriftlig eksamen På den endelige aflevering skal SAMTLIGE sider have hold, navn, kursistnummer, fag, dato og sidetal Hvorfor? Fordi til prøveeksamen gik kassen med eksamenssæt i stykker og lå spredt ud over hele forhallen – derfor! Husk at underskive omslagsarket Man kan ikke aflevere digitalt – der SKAL skrives ud vha. USB.

14 Skriftlig eksamen HVAD ER DET VIGTIGSTE OVERHOVEDET???
Sørg for at I ikke bringer jer selv i en situation, hvor I kan mistænkes for at have forsøgt at snyde Og at I gør jeres bedste 

15 MUNDTLIGE EKSAMENER Foregår på skolen eller på Toldbodgade
De endelige klokkeslætslister bliver hængt op i opgang D. I får også individuelle eksamensplaner – det er disse I skal rette jer efter. Tjek at de stemmer overens. Hvis I ønsker at bytte skal BEGGE møde op hos Birgitte eller Aida Mød op i god tid til eksamen

16 Mundtlig eksamen Alle eksamener har
En eksamination En votering En karaktergivning Disse elementer skal alle foregå indenfor den afsatte eksaminationstid

17 Mundtlig eksamen Trækning af spørgsmål til 24-timers eksamen foregår dagen før kl udenfor personalestuen i opgang C Vær neutral når I trækker og læser spørgsmålet – evt. svagt positiv Hvis man jubler, kan lærer og censor have forventninger om en god eksamination, som let kan skuffe Hvis man brokker sig vil det sætte dagsorden for den samtale man skal til at have og man kan let tabe en karakter

18 Mundtlig eksamen Medbring selv alle hjælpemidler, bøger og materialer til forberedelsen Mulighed for kontakt med omverden eller andre elever er IKKE tilladt Tag altid skriveredskaber med i tilfælde af at computeren strejker Ordbøger, ur, lommeregner, notater

19 Mundtlig eksamen Jeres eksaminationstid starter når jeres lærer har hentet jer. Dvs. at det tager af jeres tid, hvis I vil til at rigge en projekter til eller starte en computer op Eksaminationen er en samtale Når I bliver spurgt om noget, så svar høfligt på spørgsmålet Det I læser op fra jeres notater, tæller ikke med i bedømmelsen af jeres kunnen Alle skal være presset under en eksamen lige meget om man får -3 eller 12. Eksaminator skal grave efter hvor langt jeres faglige viden går.

20 Mundtlig eksamen Censor afgør hvornår eksaminationen er slut
Herefter voterer eksaminator og censor for lukkede døre Karakteren meddeles af eksaminator i censors påhør NOGLE lærere vælger at give en kort forklaring på karakteren, men de er ikke forpligtet til at gøre det

21 Mundtlig eksamen Kommer du for sent betragtes du som udeblivende og har ikke længere ret til at deltage i prøven. Henvend dig i receptionen Vi vil forsøge at få fat på dig og alligevel passe dig ind i rækkefølgen Hvis der ikke opnås kontakt, betragtes du som udeblivende uden grund og du kan dermed ikke få dit eksamensbevis

22 Mundtlig eksamen Ved sygdom kontaktes skolen med det samme
Kontakt din læge senest inden udløbet af prøvedagen så han kan skrive under på, at du er syg Meldes sygdom ikke senest kl på prøvedagen, betragtes du som udeblivende uden grund og du kan dermed ikke få dit eksamensbevis

23 Mundtlig eksamen Bliver du syg under eksamen og vælger at afbryde, skal du straks kontakte mig og derefter henvende dig til din læge og få en lægeattest Vælger du at blive eksamineret trods sygdom, gælder den opnåede karakter

24 Mundtlig eksamen Sygeeksamen finder sted de sidste 3 uger af august
Tilmelding hertil skal foregå senest d juni sammen med indlevering af lægeattest Lad være med at blive syge – det er noget bøvl for jer!

25 Mundtlig eksamen Skulle du ønske at klage over eksamen skal dette ske senest to uger efter eksaminationen Kontakt mig (Niels Holm Greibe), så jeg kan give en klagevejledning Det er svært at få medhold i en klage Man kan godt tale meget uden at sige særligt meget fagligt

26 Efter eksamen Aflever dine bøger i bogudlån efter hver enkelt eksamen. ALT skal afleveres Der er dimission for afsluttende kursister og elever fredag den 27. juni Eksamensbeviser der ikke er afhentet til dimission, kan afhentes på konteret – vi sender dem ikke.

27 Spørgsmål?

28 Udgangsbøn Sørg for at I ikke bringer jer selv i en situation, hvor I kan mistænkes for at have forsøgt at snyde Lad være med at blive syge Gør jeres bedste


Download ppt "Hvad man skal og hvad der kan være en fordel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google