Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Formiddag Teori: Om Ressourceorienteret kollegial feedback

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Formiddag Teori: Om Ressourceorienteret kollegial feedback"— Præsentationens transcript:

1 Program Formiddag Teori: Om Ressourceorienteret kollegial feedback
Refleksionsøvelse 1: Stjernestunder Refleksionsøvelse 2: Selviagttagelse Eftermiddag: Introduktion til Videoanalyse Happyhour (kollegial videofeedback)

2 Ressourceorienteret kollegial feedback
Er ikke rådgivning Skal ikke løse problemer, men skabe klarhed og forståelse Skal inspirere Støtte udviklingen af den faglige identitet

3 ”Naboer” til kollegial feedback
Mening Viden Rådgivning Konsultation Kollegial Feedback supervision Undervisning Terapi Personen i centrum Sagen i centrum

4 Bernt Gustavsson, 2001 Vidensfilosofi
Viden er et dybt menneskeligt anliggende Noget vi erhverver os og gør til noget personligt. Videns processen skaffer os stadig større overblik, forståelse af sammenhænge og dybere indsigt. En aktivitet, som vi engagerer os i. Noget vi indoptager i os selv og som forandrer vores opfattelse og øger vores forståelse af omverdenen. Viden er en personlig og social foreteelse, der findes i menneskelig og social kulturel sammenhæng.

5 Michael White, 2006 Narrativ meningsforståelse
Alle mennesker forsøger at skabe mening i deres liv gennem livets begivenheder. Både som de oplever disse begivenheder, men også udfra de historier de fortæller sig selv og andre om disse begivenheder. Begivenheder tillægges mening, når de bliver fortalt til andre og drøftet med andre.

6 Mening i arbejdet I antikkens Grækenland var meningsløst arbejde en særlig ondskabsfuld straf Da Sisyfos forrådte Zeus dømte guderne ham til i al evighed at skubbe en stor sten op af bjerget, blot for at se den rulle ned igen. Der er enorm styrke i følelsen af mening.

7 Bertelsen, 2006 Det særligt menneskelige
Det, der i grunden gør os til mennesker er dette, at vi kan sættes os ind i hinandens oplevelser. Vi kan i det små sætte os ind i, hvordan et andet menneske opfatter en bestemt situation – og vi kan sætte os ind i, hvordan et andet menneske i det store hele opfatter livet

8 Narrativer Definition:
En fortællende beretning om hændelser, oplevelser eller lignende (psykologisk leksikon, 2002) Et narrativ er en minidokumentation, der fortælles til andre, om det man har oplevet. Det er en måde at involvere andre på og forbinde det talende sprog med hjertets passion

9 Vores narrativer Giver vores liv mening. De historier vi fortæller skaber og understøtter livet, samspillet og fællesskabet i organisationen Det er i relationerne fortællingerne skabes Gode historier: Understøtter individet og organisationen Dårlige historier: Begrænser individets og organisationens handlemuligheder

10 Forandringsøjeblikke Hverdagslivets Stjernestunder
De gode fortællinger fra praksis Opstår når en af faglige hverdagslivets drømme går i opfyldelse Når vi sætter fokus på det, vi gerne vil have mere af, skabes der energi og handlekraft.

11 Hvorfor ressourceorienteret?
Anerkenderup (ser muligheder) Fejlfinderup (ser fejl) Når man arbejder på at finde sine egne eller andres ressourcer, gør man det for at afdække den eller de hjælpekilder, (muligheder) der er en forudsætning for at man kan arbejde med problemer.

12 At gøre den gode historie tykkere
Kit Sanne Nielsen, 2006 At gøre den gode historie tykkere Betydning Den gode historie Dominerende historie Tid

13 Per Schultz Jørgensen, 2002 Børn marginaliseres når….
De ikke får den nære kontakt der kræves i situationen. Når de bliver negativt defineret. Når de bliver mødt med negative forventninger. Når de voksne er tidsmæssigt presset. Når de voksne ikke når at reflektere over sin egen praksis

14 Maturana & Verela, 1987 Praksis domæner
Etikkens domæne Værdiorienteret Handlingens domæne Løsningsorienteret Refleksionens domæne Forståelsesorienteret

15 Tom Tiller, 2002 Indre forestillingsbilleder
At forholde sig refleksivt til sit fag betyder, at gøre sine egne tanker, følelser og forestillingsbilleder til genstand for en under-søgelse i stedet for blot at have dem og handle på dem. Selviagttagelse, kollegiale feedback processer, videofeedback

16 Refleksionens domæne Forståelses og læringsorienteret
Mulighedsorienteret Samtalens og dialogens rum Mangfoldighed. Ikke en sandhed. Udveksling af hypoteser, tanker og forståelser Mulighed for at sætte sit eget perspektiv i perspektiv

17 Gitte Haslebo, 2004 Arbejdsglæde ?
Hvordan kan vi skabe en social verden, som vi både kan lide at arbejde i, og som giver os mulighed for at indgå i respektfulde relationer til hinanden ? Det er i det reflekterende domæne , vi sammen kan skabe en bedre social verden. (s.338)

18 Anne Linder, 2004 Refleksionens ”fjender”
Blufærdigheden Tavs hverdagsviden Den faglige automatpilot Driftfælden Vi skal ikke være problemfornægtende, men heller ikke problemfokucerende

19 Iscenesatte dialoger Refleksive domæne En særligt iscenesat samtale
Stram struktur – giver frihed på indholdssiden Ikke løsningsorienteret – men skabe mening og dele viden

20 Gitte Haslebo, 2004 Refleksivt ansvar
At opdage hvordan egne tanker og handlinger fletter sig ind i andres tanker og handlinger og fører til udformningen af forskellige visioner af virkeligheden, lader sig vanskeligt gøre i enerum. Kollegaile feedbackprocesser.

21 Kollegial feedback Fokusperson Vælger sit fokuspunkt
Får støttet sin refleksion Stiller sine oplevelser, følelser og erfaringer til rådighed for sin kollega Sætter fokus på sin egen andel af en vellykket episode Må tænke ud igennem munden Interviewer Holder fokus på fokuspunkt Lytter aktivt og opmærksomt Følger fokuspersonens tempo og refleksioner Giver mening til fokuspersonens oplevelse ved at vise følelser og begejstring Passer tiden Er nænsom nysgerrig

22 Introduktion til kollegial feedback.
Man kan ikke lytte når man har munden fuld af ord. Vorherre har vel haft en mening med at give os to øre – og en mund!

23 Gregory Bateson ”Når jeg har sagt, hvad jeg tænker, kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt”


Download ppt "Program Formiddag Teori: Om Ressourceorienteret kollegial feedback"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google