Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skabelse af dialogiske rum ”.. Den øverste etage i organisationens hus, et lyst sted med højt til loftet, udstyret med store vinduer, så der er vid udsigt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skabelse af dialogiske rum ”.. Den øverste etage i organisationens hus, et lyst sted med højt til loftet, udstyret med store vinduer, så der er vid udsigt."— Præsentationens transcript:

1 Skabelse af dialogiske rum ”.. Den øverste etage i organisationens hus, et lyst sted med højt til loftet, udstyret med store vinduer, så der er vid udsigt op mod himmelrummet og hen over alle landskaber....et rum med mulighed for stor klarhed” Benedicte Madsen. AU.

2 Kommunikationen -jokeren i organisationsudvikling Forsvarspræget kommunikation sker når der etableres en rollefordeling baseret på forestillinger om: •Hvem der er god / dårlig •Afmægtighed i forhold til problemet •Bagatellisering af problemet - ingen vil røre ved det Kommunikationen kommer til at handle mere om at reducere usikkerhed(angst) hos den enkelte end at bearbejde arbejdsproblemet. Poul Nørgaard Dahl,AAU.

3 Kommunikationen -jokeren i organisationsudvikling Når vi kløjs i kommunikation og går i forsvar, kan det hænge sammen med: •Perspektivforskellene bliver ikke afklaret eller afstemt, så problemer kan bearbejdes fælles •Man tager hinandens perspektiv for givet •Tilskriver den anden et bestemt perspektiv uden at tjekke om den anden faktisk har det •Reagerer kun på det i den andens perspektiv,som passer i ens eget. •Diskuterer ikke eget perspektiv eller tjekker om den anden har forstået det •Der kommer mest fokus på relation i stedet for indholdet i kommunikationen

4 Kommunikationen -jokeren i organisationsudvikling •Skærpe vores opmærksomhed om ukendte ressourcer i kommunikationen •Der kan også være også utilsigtede konsekvenser af måden vi kommunikerer på. Man gør noget med sit sprog •Provokerer •Passiviserer/aktiverer •Inspirerer •Skaber stemninger •Energi tappende/skabende Alle har et grundlæggende menneskeligt behov for at blive anerkendt og forstået

5

6 Skabelse af dialogiske rum Dialogiske forholdemåder: •Kongruens - skab overensstemmelse mellem det vi siger og det vi signalerer - kommunikationens mange lag •Metakommunikation - samtale om samtalen (2.orden), om de problemer, uklarheder og inkongruenser, der er i samtalen og som skaber barrierer for opnåelsen af gensidig forståelse •Perspektivbevidsthed - decentrering, evner at tage den andens perspektiv, der kan være principielt anderledes end eget •Gennemsigtighed - gøre sig gennemsigtig overfor den anden, men det kræver både omtanke og ansvarlighed •Disinteresseret interesse - sætte sin ”interesse - i” uden for parentes og lade sig lede af en ”interesse- for” •Respekt for det bedre argument - undersøge i fællesskab argumentationens almen gyldighed.

7 Skabelse af dialogiske rum Dialogisk forholdemåder kan ”kick - startes” ved : •Værdsættende samtaler •Anerkendende procesmetoder

8 Skabelse af dialogiske rum Værdsættende samtaler Mangelsprog Fokus på problemer, fejl, mangler, negativitet, det som ikke kan lade sig gøre,det som ikke virker Skaber situationer hvor mennesker – Adskilles – Isoleres – Føler sig utilstrækkelige – Føler sig misforstået Ressourcesprog Fokus på muligheder, succeser, ressourcer, det der virker, det der kan lade sig gøre, kompetencer Skaber situationer hvor mennesker – Samles – Er del af fællesskab – Føler sig kompetente – Føler sig forstået

9 Skabelse af dialogiske rum Anerkendende procesmetoder •For at kunne stille de gode spørgsmål, der skal udvikle de gode svar. •For at udfolde ”mellemregninger” m.h.t. viden, analyser, holdninger, handlinger. •For at bruge ressourcerne i rummet - alle bidrager / deltager aktivt. •For bevidst at anvende perspektivbytte og positionsskifte. •For at skabe ejerskab og skabe fælles og nuanceret billede / forståelse •For at skabe dynamiske, energifyldte møder, hvor også taletid effektiviseres og mange dobles.

10 Kommunikation og dialogiske rum Fokus på,at stille gode spørgsmål for at kunne udvikle og vælge gode svar  De optimistisk spørgsmål: Hvordan kan vi udvikle? Hvad er det bedste, der kan ske?  De kreative, hvor tingene vendes på hovedet og tanker får lov at springe: tænk nu, hvis.. Hvad er det mest utraditionelle vi kunne gøre?  Spørgsmål, der anerkender følelser: Hvad bekymrer eller hvad giver energi i det her? God dialog handler om at lytte efter intentionen, håbet eller usikkerheden. Start spørgsmålet: hvad skal der til for at vi skaber gode og produktive dialoger om sygefravær og trivsel?

11 Det gode spørgsmål? Skabelse af dialogiske rum Ændre på ekspertrollen Spørgsmålet er den hjælpende relation Giver et nyt perspektiv på det der ligger forude Understøtter dialog Peger fremad Giver energi Giver ejerskab til egen udviklingsproces Lægger op til at udforske egen og andres indsigt og historier understøtter mangfoldige perspektiver/svar Kan løfte historien/problemet ud af sin faste position Lægger IKKE op til defensive svar

12 Skabelse af dialogiske rum Brug de samtalerum der allerede eksisterer: •MED •Personalemøder •Teammøder •Brugerråd, Pårørende råd m.v. Til værdsættende samtaler og anerkendende procesmetoder, der skaber den fælles fremtid - præget af høj etik og kvalitet i det levede liv - fyldt med både arbejdsglæde og ”brugerglæde” ” En dialog er en åben,gensidig, undersøgende og uforudsigelig samtale, der giver større indsigt i hinandens forståelser” Helle Alrø, prof.i dialogisk kommunikation ved AAU


Download ppt "Skabelse af dialogiske rum ”.. Den øverste etage i organisationens hus, et lyst sted med højt til loftet, udstyret med store vinduer, så der er vid udsigt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google