Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når medier ændrer normer og adfærd - Undervisningens medialisering Konference om IT og medier i undervisningen Zahle Seminarium, 22. april 2009 Stig Hjarvard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når medier ændrer normer og adfærd - Undervisningens medialisering Konference om IT og medier i undervisningen Zahle Seminarium, 22. april 2009 Stig Hjarvard."— Præsentationens transcript:

1 Når medier ændrer normer og adfærd - Undervisningens medialisering Konference om IT og medier i undervisningen Zahle Seminarium, 22. april 2009 Stig Hjarvard Professor, ph.d. Afdeling for Film- & Medievidenskab Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Web:

2 Udgangspunktet: Kulturens medialisering
Ved medialisering af samfundet skal vi overordnet forstå den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængige af medierne og deres logik. Denne proces er kendetegnet ved en dobbelthed af, at medierne integreres i andre samfundsinstitutioners virke, samtidig med at medierne selvstændiggør sig som en institution i samfundet. Som konsekvens må den sociale interaktion både inden for enkelte institutioner, mellem institutioner og i samfundet som helhed foregå gennem medierne. Ved mediernes logik forstås deres institutionelle og teknologiske virkemåde, herunder de måder hvorpå medierne fordeler materielle og symbolske ressourcer og arbejder ved hjælp af formelle og uformelle regler. Medialisering skal ikke forveksles med det mere udbredte begreb mediering.

3 Mediernes institutionelle udvikling
Stig Hjarvard: ”En verden af medier”, Samfundslitteratur, 2008.

4 Globalisering Individualisering Nationalisering Lokalisering
Centrifugal Globalisering Individualisering Homogenisering Differentiering Nationalisering Lokalisering Centripetal

5 Medier ændrer social interaktion
Erving Goffman: brugen af territorier og rekvisitter i social interaktion – definerer situation og guider interaktion Undervisningsinstitutionens virtualisering Ændrer adfærd og normdannelse: forpligtelser der rækker ud over den fysiske interaktionssituation Autoritetsrelationer påvirkes: ændrede krav til lærerrolle og elevers evne til selv at navigere Sprog og handlemåder bliver uformelle Forskellige kompetencer hos lærere og elever Medier: læringsmidler eller sociale medier? – redskab eller mål i sig selv?

6 De næste generationers medieadfærd
Stig Hjarvard: ”En verden af medier”, Samfundslitteratur, 2008.

7 Computerspil som central fiktionserfaring
Stig Hjarvard: ”En verden af medier”, Samfundslitteratur, 2008.

8 Medier skaber afhængighed
Kilde:

9 Mediet som livsledsager
Kilde:

10 Civilsamfundets mediepolitik
Brug af (nye) medier bringer nye adfærdsnormer og autoritetsrelationer ind i undervisningsrummet Undervisningens rum virtualiseres: hvornår og hvor er eleven i skole og i en læreproces? Civilsamfundets mediepolitik – og undervisningens mediepolitik: hvornår, hvordan, hvorfor, hvor ofte, med hvem?

11 Når medier ændrer normer og adfærd - Undervisningens medialisering Konference om IT og medier i undervisningen Zahle Seminarium, 22. april 2009 Stig Hjarvard Professor, ph.d. Afdeling for Film- & Medievidenskab Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Web:


Download ppt "Når medier ændrer normer og adfærd - Undervisningens medialisering Konference om IT og medier i undervisningen Zahle Seminarium, 22. april 2009 Stig Hjarvard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google