Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danske Forsamlingshuse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danske Forsamlingshuse"— Præsentationens transcript:

1 Danske Forsamlingshuse
Workshop for forsamlingshuse og andre samlingssteder. I Skyum Forsamlingshus Danske Forsamlingshuse

2 Danske Forsamlingshuse
Landsforeningens formål er en landsomfattende varetagelse af de danske forsamlingshuses fælles interesser bl.a. i forhold: til Folketing, regering, ministerier og andre centrale eller lokale statslige myndigheder. til Byråd, Regionsråd og kommunernes landsforening, til landsforeninger og organisationer, hvis virksomhed berører forsamlingshusene. til lands- og egnsdækkende firmaer, som betjener forsamlingshusene. til at styrke forsamlingshusbevægelsens profilering i offentlighed, nyheds- og underholdningsmedier. til at styrke de bærende kulturformer og aktiviteter i lokalsamfundene og miljøer omkring forsamlingshusene. til at etablere_ samarbejde med foreninger og bevægelser med formål inden for forsamlingshusenes virke.

3 Organisation

4 Landsforeningen Samhandelsaftaler og rabatordninger Information
Udgivelse af Forsamlingshus Nyt Hjemmeside Nyhedsbreve Møder Søger indflydelse på landsplan Går ind i konkrete sager af principiel betydning Nørholm Sønderup Rebild Kommune vedr. Grundskyld Forsikringssager Skattesager Nynazister Samhandelsaftaler og rabatordninger

5 Forsamlingshuse – Muligheder og begrænsninger
Hvor kommer de fra? Nye tider, nye behov! Udviklingsmuligheder: Økonomi til aktivitet Penge til byggeri. Mulighederne i det nye Landdistriktsprogram

6 Forsamlingshusenes opståen
De første forsamlingshuse opstod Deres rolle gennem tiden

7 Vi har en meget stor udfordring!
At fortælle hvem og hvad forsamlingshusene er!

8 Hvorfor skal vi det? Vi har fået en ny rolle i den nye offentlige struktur! Regeringen siger, at forsamlingshusene er en kommunal opgave! Kommunerne er på ingen måde forpligtet til at understøtte forsamlingshusene! Der findes kun én national vejledning, der definerer forsamlingshusene! Vi har argumenterne, men de er ikke dokumenterede!

9 Fire forskellige huse Ingen tilskud! Ingen tilskud!
1. Professionelt Festhus 2. Nøglehus Private fester og udlejning. Ingen tilskud! Ingen tilskud! Mulighed for støtte! 4. Landsbykulturhus Model II (Frivillig Folkeoplysende forening med eget lokale.) 3. Landsbykulturhus Model I. Primær funktion er at skabe rammen

10 Landsbykulturhus model I.
Primær funktion: At skabe rammen. Samme model som i Haller og de større byers kulturhuse. Fordele: Opgaven er afgrænset. Bestyrelsens resurser bruges fuldt ud på huset. Ulemper: Kræver at andre skaber aktivitet. Kan skabe skel – festernes behov overtoner! Råd: Udlejningstakster tilrettes lokalforeningernes behov. Oprettelse af bruger råd - gør det legalt at snakke sammen.

11 Landsbykulturhus model II
Primær funktion: At skabe og koordinere aktivitet. En frivillig Folkeoplysende forening med egne lokaler.

12 Forsamlingshusets 4 søjler
Bestyrelsen Indhold Fysiske rammer Lokal opbakning

13 Udviklingsmuligheder
Økonomi til aktivitet Penge til byggeri

14 Penge til byggeri Vanskeligt at skaffe eksterne midler til traditionelle Forsamlingshuse – Bygningsforbedringsloven - væk ! Ved ændring til Landsbykulturhus / aktivitetshus – viften af muligheder væsentligt større

15 Men dog nogle muligheder.
Energibesparende foranstaltninger. Kræver kommunal medvirken. Kræver en Energirapport Kommunen kan give tilskud og lånegaranti uden det belaster deres budgetramme. Tilskud til Børneteater og Teater – refusionsberettiget 50%

16 Flere muligheder Virksomheder kan give gaver til ”Landsbykulturhuse” og opnå skattefradrag for gaven, uden loft! Krav: At det kan dokumenteres at ”Landsbykulturhuset” modtager et årligt kommunalt driftstilskud. At der ikke er aftalt modydelser

17 Det nye Landdistriktsprogram
Der er nedsat Lokal Aktionsgrupper På landsplan mulighed for støtte til kulturelle aktiviteter i Landdistrikterne På landsplan mulighed for støtte til aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne

18 Vedtægterne fortælle hvem I er!
Der findes næsten lige så mange konstruktioner som der er Forsamlingshuse Vedtægterne kan være en begrænsning Lovgivningen har overhalet mange Forsamlingshuse Hvem er I?

19 Mine råd lige nu Gå i positiv dialog med kommunen og fortæl hvem I er og hvad I kan Se indad, hvilken rolle vil jeres Forsamlingshus spille i lokalsamfundet? Få jeres vedtægter efterset – fritagelse for Grundskyld er ikke en selvfølge!

20 En opfordring Initiativer på landsplan!
Undersøgelse af og dokumentation for forsamlingshusenes brug Undersøgelse af og dokumentation for forsamlingshusenes energiforbrug Tag det alvorligt og bak op om dokumentationen!

21 Tak for I lyttede


Download ppt "Danske Forsamlingshuse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google