Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

10 punkts programmet •Der skal sikres alle børn og unge et alsidigt tilbud om fritidsvirksomhed •Kommunen skal samordne fritidsforanstaltninger, der iværksættes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "10 punkts programmet •Der skal sikres alle børn og unge et alsidigt tilbud om fritidsvirksomhed •Kommunen skal samordne fritidsforanstaltninger, der iværksættes."— Præsentationens transcript:

1 10 punkts programmet •Der skal sikres alle børn og unge et alsidigt tilbud om fritidsvirksomhed •Kommunen skal samordne fritidsforanstaltninger, der iværksættes i henhold til andre lovbestemmelser •Offentlige fritidstilbud må ikke tilsidesætte det frivillige foreningsarbejde eller andre lokale initiativer – eller påføre dem urimelig konkurrence

2 10 punkts programmet •De frivillige foreningers struktur og selvstændighed skal respekteres •Religiøse og politiske foreninger må ikke diskrimineres •Virksomhed med samme funktion og indhold skal sikres ligelige økonomiske betingelser •Offentlige lokaler og udendørsanlæg skal stilles gratis til rådighed. Kommunerne skal yde tilskud til foreningernes egne lokaler

3 10 punkts programmet •Der bør være mulighed for særlig støtte til virksomhed for grupper, der har behov for en særlig indsats •Der skal gives vejledning i, hvilke fritidstilbud, der findes i kommunen •Fritidspolitikken bør fremme aktiviteter og tilrettelæggelsesformer, som giver børn og unge mulighed for aktivt at deltage i tilrettelæggelse og udvikling af aktiviteternes indhold og form, så at de både får og føler er ansvar for virksomheden

4 Forudsætningerne •Folkeoplysningsloven fastslår, at kommunen •skal yde tilskud til medlemmer under 25 år •kan yde tilskud til medlemmer over 25 år •kan yde tilskud til medlemmer, der bor udenfor kommunen • Kommunalbestyrelsen afsætter en samlet ramme • Folkeoplysningsudvalget fordeler rammen • Folkeoplysningsudvalget afgør tvivlsspørgsmål

5 Aktivitets- og lokaletilskud •Det har ikke været muligt at nå administrative forenklinger •Der er ingen ændringer i aktivitetstilskud •Ingen ændringer eller forenklinger på lokaletilskudsområdet •Fortsat risiko for reduceret lokaletilskud til børn og unge, alene fordi foreningen får flere voksne medlemmer

6 Lokal folkeoplysningspolitik •Krav om udformning af folkeoplysningspolitik •Overordnede målsætninger og rammer •Samspil og sammenhæng mellem de forskellige aktører •Muligheder for partnerskaber •Afgrænsning i forhold til kommercielle aktiviteter •Omfanget af brugerinddragelse

7 Støtte til udviklingsarbejde •Pulje til udviklingsarbejde •Mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling •Støtte selvorganiserede grupper •Indgåelse af partnerskaber om konkrete opgaver •Samarbejdsaftaler om særlige indsatsområder

8 Målsætninger •Overordnede målsætninger for borgernes deltagelse i aktiviteter og deres involvering i frivilligt arbejde •Hvem skal have støtten? •Hvor mange teenagere? •Særlige initiativer for voksenmotionister •Seniorer •Etniske minoriteter •Særlige områder

9 Uddannelse •Prioriter tilskud til uddannelse af trænere og ledere •Jo flere og bedre trænere og ledere, jo flere deltagere •Giv de unge ledere en kompetenceudvikling

10 Fordeling af faciliteter •Fornyelse i lokalefordelingen •Fordel faciliteter efter vækstpotentiale •Rekruttering af særlige målgrupper •Antallet af frivillige

11 Organisationsform •Sikre støtten til de frivillige foreninger, der udbyder aktiviteter som også findes på det kommercielle marked •Det er organisationsformen, - og ikke aktiviteten, - der er afgørende for muligheden for at opnå kommunal støtte

12 Støtte til alle medlemmer •Støtte til selvorganiserede grupper •Virtuelle fællesskaber skal have mulighed for at få støtte fra den kommunale udviklingspulje


Download ppt "10 punkts programmet •Der skal sikres alle børn og unge et alsidigt tilbud om fritidsvirksomhed •Kommunen skal samordne fritidsforanstaltninger, der iværksættes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google