Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Borgerinddragelse og udvikling af lokaldemokratiet i de ny kommuner Om udvikling af en demokratistrategi og eksempler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Borgerinddragelse og udvikling af lokaldemokratiet i de ny kommuner Om udvikling af en demokratistrategi og eksempler."— Præsentationens transcript:

1 1 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Borgerinddragelse og udvikling af lokaldemokratiet i de ny kommuner Om udvikling af en demokratistrategi og eksempler på nytænkning i borgerinddragelsen i kommunerne Centerchef Tomas Therkildsen KL’s Konsulentvirksomhed

2 2 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Dispositionen  Hvad er borgerinddragelse?  Hvad er lokaldemokrati?  Hvad mener de nye kommuner?  Udvikling af en borgerinddragelsesstrategi i Lolland og Sorø  Tendenser i borgerinddragelse – hvad kan vi se?

3 3 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Borgerinddragelse har mange former Formaliseret dialog med borgere Dialog med foreninger og virksomheder Brugerinddragelse og bruger- bestyrelser Borgermøder og borgerinddragelse Konkrete projekter Kommunal- bestyrelsen

4 4 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Hvad mener de ny kommuner?  55% af kommunerne har vedtaget en målsætning/vision for borgerinddragelse.  75 % mener at der med opgave- og strukturreformen er kommet større fokus på kommunernes inddragelsesformer  I 35% af kommunerne er samspillet mellem kommunalbestyrelse og råd/foreninger/borgere struktureret og indgår i kommunens strategi.  De fleste kommuner vurderer at deres fokus primært er på brugerne (alle kommuner benytter således brugerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser, brugergrupper m.v.)

5 5 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Hvad mener de ny kommuner?  Næsten alle kommuner vil sikre rammer for inddragelse ved at stille faciliteter eller puljer til rådighed.  75 procent mener, at det er lettere at engagere borgerne i korterevarende konkrete projekter frem for de mere formaliserede råd og udvalg.  Med hensyn til finansieringen af borgerinddragelse viser rundspørgen, at størstedelen af kommunerne forventer at bruge flere ressourcer på borgerinddragelse  I sammenlægningskommuner er en overvejende tendens til, at lokaldemokrati placeres i et selvstændigt sekretariat. I 16 kommuner er der oprettet et særskilt politisk udvalg,

6 6 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse i Lolland og Sorø Demokrati i praksis i Lolland og Sorø Fase 1 - Temperaturmåling Fase 2 - Demokratistrategi Fase 3 - Udmøntning Borgernes, foreningernes, bruger- bestyrelsernes og erhvervslivets syn på borger- inddragelse Politikernes holdning til:  Lokaldemokrati  Borger- inddragelsesformer Konkretisering af demokratistrategien:  Fra 1 og 2 til 3

7 7 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Stor interesse for at deltage i lokaldemokratiet

8 8 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Borgerne har stor tillid til at de kan deltage!

9 9 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse ….men er ikke helt sikre på om politikerne tager hensyn til dem

10 10 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse …., og vil gerne svare på spørgeskemaer og deltage i arbejdsgrupper/borgermøder

11 11 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Tendenser i borgerinddragelse  Fra institutionaliseret til mere situationsbestemt, enkeltsagsorienteret deltagelse  Fra deltagelse sigtende mod påvirkning af politiske beslutninger til deltagelse mod at påvirke implementering og forvaltning af beslutninger  Fra ’den store politik’ til ’den lille politik’ i hverdagen  Fra kollektive til individuelle deltagelsesformer  Fra deltagelse med kollektivt sigte til deltagelse med individuelt sigte[1][1]  [1] Andersen, Jørgen Goul, Et ganske levende demokrati. Magtudredningen. Århus, Aarhus Universitetsforlag, 2004, side 301 [1]

12 12 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Succes  Formuler en vision/politik/strategi for borgerinddragelsen.  Saml ansvaret for at planlægge, koordinere og følge op på kommunens vision/politik/strategi eet sted eventuelt både politisk og administrativt  Betragt borgeren som medborger, der kan tage et bredt medansvar..  Sørg for at inddragelsesformerne harmonerer med målgruppen.  Sørg for at forventningsafstemme gennem klar kommunikation med borgerne.  Inddrag så tidligst som muligt i processen, det giver bedre beslutninger, forudsat at kommunen har kommunikeret klart til borgerne hvad inddragelsen går ud på.


Download ppt "1 Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Borgerinddragelse og udvikling af lokaldemokratiet i de ny kommuner Om udvikling af en demokratistrategi og eksempler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google