Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

God uddannelsesvejledning - Udvikling. Uddannelsessamtale - udviklings samtale •Generelt om vejledning •Formål – mål •Rammer •Forberedelse •Selve samtalen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "God uddannelsesvejledning - Udvikling. Uddannelsessamtale - udviklings samtale •Generelt om vejledning •Formål – mål •Rammer •Forberedelse •Selve samtalen."— Præsentationens transcript:

1 God uddannelsesvejledning - Udvikling

2 Uddannelsessamtale - udviklings samtale •Generelt om vejledning •Formål – mål •Rammer •Forberedelse •Selve samtalen – indhold •Skabeloner •Opfølgning •Hvad skal VI nu her i afdelingen

3 Den gode uddannelsessamtale Kært barn - mange navne: - Uddannelsessamtalen - Vejledersamtalen - Udviklingssamtalen

4 Uddannelsessamtaler OVERORDNET FORMÅL 1.Sikring af kompetenceudvikling 2.Vejledning og rådgivning 3.Studieincitament - selvstudier 4.Instrument til uddannelsesplanlægning 5.Udskillelse

5 Med. ekspert Leder/Administrator Akademiker Sundhedsfremmer Kommunikator Samarbejder Professionel De 7 kompetenceområder

6 Redskaber •Målbeskrivelse –De obligatoriske mål og metoder •Uddannelsesprogram –Afdelingsspecifikke uddannelsesrammer •Portefølje –individuelle planer, cases, aktiviteter, litteratur, kurser mm

7 Dokumentation Samtaler og aftaler skal altid dokumenteres •Særlige skemaer - skabeloner •egne skabeloner •IKKE gamle Sundhedsstyrelsen •Hvem ejer - hvem læser? •Godkendelse - UAO •Brug ved uhensigtsmæssige forløb

8 Læringsrammer i afdelingen •Stuegange: dagens læringsmål, supervision •Ambulatorier: direkte supervision flere roller •Operationer: aftale før, supervision, feedback •Vagt: aftaler fra start,læringsmål/kompetencevurdering •Konferencer, mono- og tværfaglige •Undervisning (egen-andre): hvornår, hvem, feedback •Færdighedstræningslab.: hvad, hvem, hvornår, hvor •Organisatoriske aktiviteter/funktioner •Arbejdstilrettelæggelse: kontinuitet, udfordringer •Uddannelses/udviklings samtaler: (senere)

9 Smarte mål - løbende udvikling i planer SMARTE MÅL: •S specifikke •M målbare •A acceptable •R realistiske •T tidsbestemt Løbende forbedring

10 Den gode vejleder MÅL OG PLAN: 3-trins model Gerard Egan: The skilled helper 1. Hvor er du nu? 2. Hvor ønsker du at være? 3. Hvordan kommer du Baggrund Opstille SMARTE mål derhen? Status Prioritere målStrategier - metoder Begrunde målTidsplan Opstille handleplan, evalueringsplan 1.vejleder 2. Vejleder stille 3. vejleder sikre lytte neutrale, konkrete, åbne spørgsmål, explorerende, realistisk, fremme refleksion, åbne spørgsmål fokuserede planer respekt, summere op

11 Uddannelses/udviklings samtalen FORMÅL: –status, baggrund (intro) –forventningsafstemning –overordnede mål MÅL: –Erkendelse af eget kompetenceniveau –Klarhed over egne/ andres forventninger/mål –Opstille konkret plan for kompetenceudvikling

12 Samtalen -RAMMERNE oHvor ofte oHvor lange oHvor oRo oDeltagere

13 Samtale skema •Anvende hospitalets/afd’s skabelon. •YL udfylder undervejs, Kopi til vejleder, UAO •Introduktions samtalen (0-14 dage) –uddannelses/udviklingsplan •Justeringssamtalerne (2-3 mdr’s interval) –justeret uddannelsesplan ved hver samtale •Slutsamtalen (sidste måned) –status, opmærksomhedspunkter –evaluering af afdelingen –sikre alle dokumenter er OK

14 Samtalen - FORBEREDELSE •YL skal forberede samtalen: –forløb siden sidst, er mål og opgaver opfyldt? –samarbejde og trivsel –rammer/barrierer for uddannelse/målopfyldelse? –status i forhold til uddannelsesprogram –ønsker til nye mål/planer, udkast til justeringer •Hovedvejleder skal forberede samtalen: –hvad blev aftalerne ved sidste samtale –trives/fungerer YL godt i afd.? –hvordan er den faglige funktion? status –nye mål og ønsker for udbytte af samtalen

15 Samtalen •Indledning, baggrund v intro –trivsel, arb.opgaver/funktioner, udviklingsrammer •Mål og metode: status og nye mål/opgaver A. Faglighed –Medicinsk ekspert, sundhedsfremmer, akademiker B: Organisation - ledelse - samarbejde –leder/administrator, samarbejder C: Personligt: –kommunikator, professionel, karriereplaner •Afslutning –opsummere aftaler om udviklingsmål og plan –opsummere opgaver YL og vejleder –tid til ny samtale

16 Justerings samtale INDHOLD 1. Indledning •trivsel, arb.opgaver/funktioner, rammer for udvikling 2. Kompetencemål, de 7 roller: Status + nye mål ift uddannelsesplan •A. Faglighed •B: Organisation - ledelse - samarbejde •C: Personligt 3. Afslutning •opsummere aftaler om revideret udviklingsmål og plan •opsummere opgaver •Kan det forventes at forløbet godkendes - evt UAO ind? •tid til ny samtale

17 Samtalen - opfølgning •YL –færdiggør den justerede plan, –sender endelige plan til godkendelse hos vejleder og udd.ansvarlig ol (kopi) –sikrer tid i arbejdsplan til næste samtale •Vejleder –sikrer opfølgning på aftalte opgaver •fx ændring i arbejdstilrettelæggelse, tildelte opgaver, uddannelsesdage, kongrespenge –orientere UAO ved problemer

18 Slutsamtale 1.Indledning 1.trivsel, arb.opgaver/funktioner, rammer for udvikling 2.Status Har uddannelsessøgende opnået en tilfredsstillende kompetenceudvikling i forhold til uddannelsesplanen? Er logbogen udfyldt svarende til forløbet? Opmærksomhedspunkter for YL fremover 3.Rådgivning i forhold til videre uddannelsesforløb - karriere. 4.Uddannelsessøgende’s evaluering af uddannelsesstedet !!!! 5.Sikre at alle dokumenter er i orden og udleveret

19 Skabelonerne....

20 Hvad vil vi gøre her i afdelingen? •IMPLEMENTERING: hvem – hvad - hvornår –Information/undervisning –Diskussioner – motivation –Praktiske forhold –Skemaer –FASTHOLDELSE –Hvem er tovholder –Hvordan følges op - kvalitetssikring –Hvordan støttes/superviseres vejledningen –Hvordan inkluderes dette i intro af nye læger


Download ppt "God uddannelsesvejledning - Udvikling. Uddannelsessamtale - udviklings samtale •Generelt om vejledning •Formål – mål •Rammer •Forberedelse •Selve samtalen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google