Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mentorkursus FORENINGEN NYDANSKER V/ SUSIE SKOV NØRREGÅRD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mentorkursus FORENINGEN NYDANSKER V/ SUSIE SKOV NØRREGÅRD."— Præsentationens transcript:

1 Mentorkursus FORENINGEN NYDANSKER V/ SUSIE SKOV NØRREGÅRD

2 Erhvervsmentor- korpset

3 Matchning 1.Vi finder passende match ud fra: faglig baggrund, personlige kompetencer/mentees behov, netværk, sprog, ønsker, andet 2.Vi kontakter jer per e-mail eller telefon (sender evt. mentees profil + CV) 3.Hvis I siger ja til matchet, bliver I kontaktet af mentee 4.I melder tilbage efter første møde og giver os status + slutdato for match Herefter: Løbende opfølgning fra os Hotline med rådgivning om stort og småt HOTLINE: Susie Skov Nørregård: tlf: 33 93 43 83, e-mail: sus@foreningen-nydansker.dk

4 Aktiviteter •Mentorkursus •Mentorevents – fagligt input, netværk, erfaringsudveksling •Andre relevante arrangementer og oplæg •Nyhedsmail – nyt fra korpset, relevant viden, invitationer

5 LinkedIn netværksgruppe Navn: Erhvervsmentorkorps – meld jer ind! Bruges til: •Spørgsmål om mentorskab •Erfaringsudveksling/gode råd •Bed om hjælp fra andre mentorer •Dele relevant viden/artikler •Udbyde kompetencer, som andre kan trække på

6 Mentors roller og opgaver

7 Mentor kan være: • Katalysator - sætter ny læring i gang • Sparringspartner – indgår i dialog. Spejler og udfordrer • Rådgiver – videregiver viden og erfaring (når det er relevant!) • Coach - afdækker problemstillinger og handlemuligheder • Kritiker - giver konstruktiv kritik og feedback • Løftestang - sætter fokus på styrker, kompetencer og succeser (anerkendende tilgang) • Netværker - støtter mentees udvikling og brug af netværk og giver evt. referencer • Motivator – støtter, roser og opmuntrer mentee (og bruger pisken) • Rollemodel og historiefortæller - inspirerer mentee gennem historier og handlinger

8 Styrende og dirigerende Intellektuel læring og udvikling Ikke-dirigerende Følselsesmæssig støtte (David Clutterbuck) Mentorkarrusellen

9 Mentorforløbet

10 5 trin i mentorforløbet 1.Skab tillid og fortrolighed 2.Afdæk målsætninger og ønsker 3.Find ud af, hvor mentee står lige nu 4.Hjælp mentee til selv at sætte realistiske mål 5.Hjælp mentee til at finde veje til at nå målene

11 Trin 1 Skab tillid og fortrolighed Hvordan tager du imod mentee?

12 Hvad møder mentees? De bliver set som: 1.Udlændinge 2.Der ikke taler dansk 3.Der har en tvivlsom uddannelse 4.Der måske er lidt mindre intelligente (pga. begrænsede danskkundskaber)

13 Afstem forventninger • Hvor mødes I? • Hvad vil I lære? • Hvad kan I give? Afstem forventninger Hvor mødes I?

14 Forventningsafstemning •Tag udgangspunkt i samarbejdsaftalen •Brug den nødvendige tid på den •Brug den løbende som arbejdsredskab •OBS: aftal slutdato for forløbet og send den til Foreningen Nydansker

15 Trin 2 Afdæk målsætninger og ønsker Trin 3 Find ud af hvor mentee står lige nu

16 Løsningsfokuseret dialog 1.Find de områder, der er relevante for mentee 2.Undersøg hvor mentee står nu – vurdering af alle områder med karakter fra 1-10 3.Spørg ind til vurderinger 4.Sæt mål for hvert område 5.Spørg ind til målene 6.Prioriter hvilke områder I skal arbejde med 7.Lav sammen en handlingsplan

17 Løsningsfokuseret dialog Synliggør udvikling Spørg ind til hvordan mentee har flyttet sig fra 2 til 4 på skalaen inden I taler om, hvordan man kommer højere op. Pointen er, at man synliggør den udvikling der har været og viser, at udvikling faktisk er en mulighed, selvom man ikke ligger højt.

18 Anerkendende dialog Skab en positiv forandring ved at: • Flytte fokus til det positive • Sætte fokus på mentees kompetencer, styrker og succeser • Finde frem til mentees motivation • Starte med målet og ikke problemet Mentors opgave er at: • Skabe et positivt rum for samtale • Lytte efter det, der virker • Holde fast i det, der virker, begejstrer, motiverer • Fremhæve og fastholde mentees rolle i succeser

19 Trin 4 Hjælp mentee til selv at sætte realistiske mål

20 De gode mål S - specifikke M - målbare A - accepterede og attraktive R - realistiske T - tidsbegrænsede E – energiskabende

21 Trin 5 Hjælp mentee til at finde veje til at nå målene

22 Andre redskaber

23 Logbog Mentor Refleksioner og idéer Aftaler og spørgsmål Fokus på egen læring Mentee Reflektioner og idéer Ting der virker (succeshistorier) Aftaler og spørgsmål Fokus på egen læring Spørgsmål til dansklærer

24 Brug det I kender • Rollespil • SWOT analyse • Udviklingsplan • Situationsanalyse • Livslinien •... Prøv jer frem og brug det, der virker

25 Opmærksomhedspunkter • Læg ikke jeres egne ambitioner over på mentee • Mentee skal kunne følge med (læg det rette tempo) • Du skal ikke overtage mentees ansvar for sig selv. Det er mentee selv, der skal ændre sin situation. Du skal støtte mentee i at finde en god måde at gøre det på • Vær opmærksom på jeres egne grænser – personlige og faglige • Pas på du ikke brænder ud som mentor • Vær opmærksom på forestillinger og fordomme

26 Inden mentee stopper Interkulturel kompetence

27 Kulturgrammatik Lært i: •Familien •Skolen •Samfundet >> • Grundlæggende værdier og holdninger • Rigtigt – forkert • Godt – ondt • Umiddelbare reaktioner

28 Filtre • Kulturelt filter • Sprogligt filter • Alders filter • >> • Fordomme • Misforståelser

29 Hvad kan I gøre? • Søg indsigt og viden før du bedømmer • Kommunikation • Vær opmærksom på filtre • Tal om, om I har forstået tingene på samme måde • Gentag det, mentee siger med dine egne ord • Få mentee til at skrive kort referat af møder • Tal om det, hvis I synes, der er problemer

30 Tak for i dag! Brug vores hotline: 33 93 43 83 / sus@foreningen-nydansker.dk


Download ppt "Mentorkursus FORENINGEN NYDANSKER V/ SUSIE SKOV NØRREGÅRD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google