Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledende samtale og helhedsvurdering på SOSU Nord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledende samtale og helhedsvurdering på SOSU Nord"— Præsentationens transcript:

1 Vejledende samtale og helhedsvurdering på SOSU Nord

2 Formål At eleven får støtte til fastholdelse i uddannelsen
At eleven i samarbejde med relevante deltagere, bliver afklaret på eget udviklingspotentiale At eleven bliver afklaret på fremtidigt uddannelsesforløb og indsatsområder ift. at nå praktikmålene på rette niveau at opnå bestået standpunktsbedømmelser bestå fagprøve bestå afsluttende prøve

3 Vejledende samtale. Hvornår? I forhold til praktikken
Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad udvikles i forhold til: Praktikmålene Fravær Sygdom Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Andet

4 Vejledende samtale. Hvornår? I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad udvikles i forhold til: At opnå bestået delkarakter/fagprøver/valgfrit specialefag eller afsluttende prøve Fravær Sygdom Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Ikke overholder skolens ordensregler Andet

5 Helhedsvurdering. Hvornår? I forhold til praktikken
Når det viser sig, at eleven ved afslutning (de sidste 2 – 3 uger) af praktikperioden: Ikke når praktikmålene Fravær Sygdom Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Andet

6 Helhedsvurdering. Hvornår? I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at eleven: Ikke opnår bestået delkarakterer Ikke består fagprøve og valgfrit specialefag Ikke består afsluttende prøve Fravær Sygdom Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Ikke overholder skolens ordensregler Andet

7 Praktiske oplysninger. Vejledende samtale og helhedsvurdering
I praktikperioden kontakter praktikvejleder elevens kontaktlærer. I skoleperioden kontakter kontaktlærer relevante parter. Samtalen kan også forekomme på baggrund af ønsker fra eleven Kontaktlærer er ansvarlig for udfyldelse af skema til brug for vejledende samtale

8 Deltager Elev, praktikvejleder og kontaktlærer
Arbejdsgiverrepræsentant bør deltage i vejledende samtale. Ved helhedsvurdering skal arbejdsgiverrepræsentant være til stede Læsevejleder kan deltage ad hoc Er eleven under 18 år, kan forældre og UU vejleder deltage Det kan være en fordel for alle, at eleven har en bisidder med

9 Konklusion Formuleres ved vejledende samtale kort, præcist og målbart i forhold til de mål det aftales, at eleven skal arbejde med. Formuleres ved helhedsvurdering i forhold til: Hvilke aftaler der er indgået omkring elevens fremtidige uddannelsesforløb De mål der aftales, at eleven evt. skal arbejde med Generelt skal det præciseres, hvordan eleven konkret kan arbejde med at nå det der aftales Ved helhedsvurdering skal der, såfremt der ikke er sammenhæng i skolepraktikplanen, ud fra et læringsmæssigt syn begrundes, hvad eleven skal gøre indtil den reelle praktikperiode/skoleperiode påbegyndes


Download ppt "Vejledende samtale og helhedsvurdering på SOSU Nord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google