Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3-timers møder på Regionshospitalet Randers

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3-timers møder på Regionshospitalet Randers"— Præsentationens transcript:

1 3-timers møder på Regionshospitalet Randers
Status

2 3-timers møder Hvad er det?
Et møde, hvor yngre læger (YL) afdelingsvis drøfter uddannelsesmiljøet i egen afdeling Formålet er at udvikle konstruktive forslag til forbedring af uddannelsesmiljøet Afholdes 1 gang årligt for at sikre en stadigt opadgående spiral

3 Proces 3-timers møde (oktober kvartal) 1-times møde
Forslag fra YL (handlingsplan) 1-times møde Alle læger drøfter handlingsplanen Ledende overlæge mødes med UAO og UKYL Kommenteret handlingsplan (bør fremover kaldes endelig eller forpligtende handlingsplan)

4 Proces - fortsat Kommenteret handlingsplan indsendes til HL (senest 1.2.) Handlingsplanen implementeres i afdelingen (1.2. – 1.7) Afdelingerne interviewes af HL (august) Resultaterne rapporteres (september)

5 3-timers møderne 2009 9 af 9 afdelinger med YL har holdt 3-timers møde
9 af 9 afdelinger har holdt 1-times møde 9 (7) af 9 afdelinger har indsendt en kommenteret handlingsplan

6 Generelt indtryk Seriøst, engageret og konstruktivt arbejde fra YL
Mange konstruktive og gennemtænkte forslag Stor vilje til selv at gøre en indsats Stor variation mellem afdelingerne mht. forslagenes fokus Korrektion af grundlæggende mangler Optimering af noget allerede velfungerende Trods mangler generelt tilfredshed med uddannelsesmiljøet blandt YL

7 Resultater Mellem 5 og 32 forslag per afd. I alt 111 forslag
I alt 93 forslag vedtaget

8 Typer af forslag (vedtagne)
Yngre læger selv (27%) Ledelsen (planlægning) (56%) Ældre kollegaer (16%) Hospitalsledelsen (5%) Nyskabelser (10%)

9 Yngre læger selv (27%) Journal club
Fælles database med artikler, links m.v. Uddannelsespris til seniore læger Mentorordning for nyansatte Planlagt case baseret undervisning Undervise studenter Oplære, undervise, supervisere og afløse hinanden Lave / redigere instrukser samt introduktionsprogram og –materiale Vejlede nyansatte i udnyttelse af uddannelsesdage Give sin vejleder konstruktiv feed-back

10 Ledelsen - overordnet planlægning (56%)
Arbejdsopgaver (18%) Supervision/bed-side undervisning (10%) Sektorinddeling (generelle uddannelsesoplaner / rotationsplaner mhp. systematisering / kontinuitet) Introduktion Uddannelsesdage Vejledning og feedback Formaliseret undervisning/instrukser

11 Ældre kollegaer (16%) Opmærksomhed på at prioritere så uddannelsespotentiale i hverdagen udnyttes YL medvirke til operationer, stuegang, særligt lærerige patienter m.v. (mester-lære) Konferencer og forstuegang: opprioritere uddannelseselementet Mere tid sammen Mere formaliseret undervisning Mere (systematisk) feedback

12 Hospitalsledelsen (5%)
Bagvagt i tilstedeværelsesvagt Kompetencetillæg for ALS-kursus Elektronisk 360 graders evaluering Ekstra arbejdsplads Oplæring af kirurgisk ansatte KBU-læger i akutte medicinske tilstande

13 Nyskabelser (10%) Superviseret medicinsk akut-ambulatorium bemandet med YL Kompetencetavle Journal club Fælles database Mentorordning Uddannelsespris til seniore læger

14 Konklusion Flot arbejde af YL Masser af gode idéer
Stort forbedringspotentiale Nu skal forslagene implementeres ! God arbejdslyst !


Download ppt "3-timers møder på Regionshospitalet Randers"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google