Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Kortlægning i program for læringsledelse 2 Kortlægning Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Kortlægning i program for læringsledelse 2 Kortlægning Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer."— Præsentationens transcript:

1

2 1 Kortlægning i program for læringsledelse

3 2 Kortlægning Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer som besvares af alle skolens elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre Der kortlægges tre gange i programmet: T1: Uge 38 – 41, 2015 T2: Uge 38 – 41, 2017 T3: Uge 38 – 41, 2019 Formålet med kortlægningerne er, at såvel kommunen som den enkelte skole og det enkelte team kan få et evidensinformeret grundlag at gennemføre udviklingsstrategier og kompetenceindsatser samt til at udvikle pædagogisk praksis. Formålet er også, at kortlægningen dokumenterer, om indsatser giver de ønskede resultater

4 3 Kortlægning - fokusområder Elever: Læring, trivsel, herunder oplevelse af inklusion (faglig, social og oplevet inklusion, både i skole og i fritid), adfærd, relationer (lærer-elev, elev-elev), oplevelse af undervisning etc. Klasselærer: Den enkelte elevs læring og trivsel, elevens sociale kompetencer, elevens motivation og arbejdsindsats og resultater, vurdering af skolekultur, egen undervisning, specialundervisning og understøttende undervisning samt elevens fravær fra skolen. Lærer: Skolekultur og læringsmiljø, det fysiske miljø på skolen, egen trivsel, relationer til elever, egen undervisning, egen faglige læring og udvikling, vurdering af elevers generelle adfærd, motivation og arbejdsindsats, forældresamarbejde- og inddragelse, samarbejde med kolleger og ledelse samt syn på elevers behov for specialundervisning eller understøttende undervisning, samarbejde mellem skole og SFO.

5 4 Kortlægning - fokusområder Pædagoger på skolen: Skolekultur og læringsmiljø, det fysiske miljø på skolen, egen trivsel, relationer til elever, eget pædagogisk arbejde, egen faglige læring og udvikling, vurdering af elevers generelle adfærd, motivation og arbejdsindsats, samarbejde med lærere og ledelse, samarbejde mellem SFO og skole. Ledelse: Egne opgaver og rolle i forhold til kerneopgaver som pædagogisk ledelse, herunder ledelse af skolens læringsmiljø og arbejdsmiljø, kultur i skolen, samarbejdskultur på skolen samt samarbejde med forældre. Forældre: Eget barns læring og trivsel i skolen, barnets eventuelle diagnoser og vanskeligheder, egen oplevelse af samarbejdet mellem skole og hjem samt samarbejdet klassens forældre imellem.

6 5 Kortlægning 0. – 3. klasse

7 Kortlægning af 0. – 3. klasse Eleverne svarer på digitalt spørgeskema. Dette sker med støtte fra billede og lyd Eleverne får adgang med deres UNI-Login, de elever, der ikke har et sådant får kode Spørgeskemaet kan besvares fra både iPad og PC http://laeringsledelse.dk/?page_id=236

8 7 Sådan lyder det Eleven svarer her ved at klikke på den rigtige figur

9 8 Gennemførsel Det anbefales at der afsættes en klassetime (45 min) til arbejdet med spørgeskemaet, som tager ca. 20 min. at besvare. Har eleven behov for hjælp, må læreren/pædagogen gerne hjælpe, som de hjælper den den enkelte elev i alle andre situationer Det er hensigtsmæssigt, at læreren/pædagogen, der gennemfører kortlægningen sammen med en klasse, forbereder eleverne på de fire svarkategorier, således at eleverne kan nuancere deres svar: Enig, lidt enig, lidt uenig og uenig

10 9 Svarkategorier Enig Lidt enig Lidt uenig Uenig

11 10 Kortlægning 4. – 10. klasse

12 Spørgeskemaet er tekstbaseret. Det er muligt at anvende et oplæsningsprogram Spørgeskemaet kan besvares fra både iPad og PC Det anbefales at der afsættes en klassetime (45 min) til arbejdet med spørgeskemaet, som tager ca. 20 min. at besvare. Har eleven behov for hjælp, må læreren gerne hjælpe, som han/hun hjælper den den enkelte elev i alle andre situationer

13 Kortlægning – etiske forholdsregler Alle kortlægningens respondenter er anonyme Kommunen kan se en samlet profil for alle skoler Skolens leder har adgang til egen skoleprofil, denne profil har visninger på klasse/gruppe, årgangs og institutionsniveau Ingen visninger af grupper under 7 personer

14 13 Husk høj svarprovent giver sikker viden Rina Dahlerup 2013


Download ppt "1 Kortlægning i program for læringsledelse 2 Kortlægning Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google