Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde på Lindebjergskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde på Lindebjergskolen"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde på Lindebjergskolen
8. november 2012

2 Skolens elevgrundlag 360 elever
Skolen er afdelingsopdelt i to afdelinger 0. – 5. klasse 6. – 9. klasse Eleverne er fysisk fordelt i tre afdelinger. I Grøn afdeling hører 0. klasse og SFO hjemme I Rød afdeling bor 1. – 5. klasse I Blå afdeling bor 6. – 9. klasse Børnehaveklasserne har 40 elever og 4 lærere

3 Klassedannelse Da eleverne skal gå på Lindebjergskolen i 10 år er det vigtigt at klasserne dannes rigtig godt. Derfor dannes klasserne først, når vi har lært eleverne grundigt at kende og har erfaringer med relationerne eleverne imellem. Der er flere kriterier der er vigtige i fordelingen af elever: Alle elever i klassen skal have nogen at lege med Alle elever i klassen skal have nogen de kan arbejder sammen med Piger og drenge skal fordeles nogenlunde jævnt Det tilstræbes at der er lige mange elever i hver klasse Vi har ikke nogen fast dato for klassedannelsen. Det sker når vi er så sikre, som man kan være på, at vi deler på den rigtige måde.

4 Værdigrundlag 1 Høj faglighed, hvilket i hverdagen betyder
At der i alle fag tilstræbes, at den enkelte elev udnytter sine kompetencer optimalt At undervisningsdifferentiering er et bærende princip i skolens pædagogiske hverdag At gennemsnittet ved afgangsprøverne skal være over gennemsnittet for resultaterne for Roskilde Kommunes folkeskoler

5 Værdigrundlag 2 Omsorg og trivsel, hvilket i hverdagen betyder
At der tages hånd om den enkelte elev i en overskuelig hverdag, på skolen i undervisnings – og SFO – tiden At der arbejdes med elevernes sociale kompetencer gennem hele skoleforløbet At der gennemføres fælles aktiviteter, såsom teaterforestillinger, featureuger morgensamlinger mv. i afdelingerne hver for sig eller på tværs af disse mhp at fremme fællesskab og tryghed. At der etableres venskabsklasser

6 Værdigrundlag 3 Inddragelse af skolens nærmiljø, hvilket i hverdagen betyder
At forældreressourcerne udnyttes ved oprettelse af forældrebank At skolens omgivelser inddrages aktivt i undervisningen, eksempelvis som biotoper At omgivelserne anvendes mhp at erkende bæredygtigheden som forudsætning for al virksomhed Skolen tilstræber at nå følgende mål i skoleårene 2011/13: Erhvervelse af ”Det grønne flag” Tilmelding til projekt ” Sund skole ” mhp at fremme sundheden og trivselen for den enkelte

7 Klimaskole Fysiske tiltag Grønt tag Solceller
LAR - Lokal afledning af regnvand, med vandværksted ved SFO’en Grundvandsmåler Regnvandsmåling, der kan varsle skybrud

8 Klimaskole Undervisningsmæssige tiltag
Grøn Skole – vi har vores første grønne flag Sund Skole Nettet Klimaambassadører

9 Læseindsatsen Læsevejleder
Læsestund Alle læser 20 minutter hver morgen fra efterårsferien – vinterferien Fokus på læsning i indskolingen Tre timer skemalagt til læseindlæring på 1. og 2. klassetrin Læsehandleplan for alle klassetrin og SFO

10 Inklusion På Lindebjergskolen arbejder vi systematisk med inklusion
Alle elever er specielle og skal behandles individuelt Der skal både være udfordringer til elever med særlige behov og til elever med særlige forudsætninger Vores indsats deles i faglige udfordringer og sociale/adfærdsmæssige

11 AKT Adfærd Kontakt Trivsel Vores AKT koordinator kan støtte lærere og pædagoger, hvis elever eller elevgrupper har sociale eller adfærdsmæssige udfordringer Næsten alle pædagoger har AKT uddannelse 5 lærere har AKT uddannelse

12 Undervisningsdifferentiering og særlige tilbud
Forskellige tilbud til elever med faglige udfordringer. holdundervisning støtte i klassen kursusforløb (herunder VAKS) forebyggende specialundervis- ning i indskolingen, læsebåndstimer støtte til enkeltintegrerede elever adfærd – kontakt – trivsel (AKT)

13 Pædagogisk læringscenter
Skolens navle for pædagogiske indsatser og udvikling Bøger It og medier Materialer Vejledning

14 Traditioner Morgensamling Idrætsdag Motionsdag Featureuge
Samlinger ved sommerferie, jul og særlige begivenheder Aktivitetsdag for venskabsklasser Skolekoncerter

15 Forældresamarbejde Forældremøder Skole/hjemsamtaler
Sociale arrangementer Forældresamarbejdet prioriteres meget højt. Uden jeres samarbejde er det meget svært at få klasserne til at fungere både fagligt og socialt Forældre kaldes Den usynlige klassekammerat, fordi i ikke er synlige i klassen men har kolossal betydning for klassens trivsel

16 Venskabsklasser 0. klasse og 5. klasse 1. klasse og 6. klasse 2. klasse og 7. klasse 3. klasse og 8. klasse 4. klasse og 9. klasse Aktivitetsdag sidste tirsdag i juni Tre venskabsarrangementer årligt 5. klasse lærer 0. klasse at logge på pc’er 5. klasse læser for 0. klasse Arrangere lege i frikvartererne

17


Download ppt "Informationsmøde på Lindebjergskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google