Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information om anlæggelse af Bassinledning langs Kystvejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information om anlæggelse af Bassinledning langs Kystvejen"— Præsentationens transcript:

1 Information om anlæggelse af Bassinledning langs Kystvejen
Gravearbejdet er i perioden Marts 2015 til efterår 2016 Steen Dawids

2 Steen Dawids

3 Nordvand udvider afløbssystemet med en 1,3 km lang bassinledning fra Bellevue Strand til Skovshoved Havn. --oo0oo-- Det vil give færre udløb af spildevand direkte i Øresund – til glæde for både miljøet og badegæsterne. Bassinledningen kan rumme store mængder regnvand og spildevand, når det regner så kraftigt, at afløbssystemet ikke kan klare vandmængderne. --oo0oo— Vandet kan stå i bassinledningen, indtil presset er taget af afløbssystemet, og vandet igen kan passere frit igennem systemet. Herefter ledes det til pumpestationen på Skovshoved Havn, hvorfra det pumpes videre til renseanlægget Lynetten. Her renses det inden, det ledes ud i Øresund. Steen Dawids

4 Bassinledningen vil løbe under promenaden på Kystvejen
Bassinledningen vil løbe under promenaden på Kystvejen. Enkelte steder skal der også arbejdes på landsiden af Kystvejen. Ledningen anlægges i 4-6 meters dybde og vil have en diameter på op til 2,5 meter. --oo0oo-- Sammen med Gentofte Kommune anlægges en ny promenade, når bassinledningen er færdig. Udformningen af promenaden er endnu ikke på plads Gentofte Kommune er i dialog med grundejerforeningerne i Skovshoved. --oo0oo— Parkeringspladsen ved Bellevue samt bølgeskærmen og glaciset langs Kystvejen renoveres også i forbindelse med projektet. Steen Dawids

5 Ledningen løber fra Slotsalléen
til Nordre Havnevej Steen Dawids

6 Steen Dawids

7 Steen Dawids

8 Steen Dawids

9 Steen Dawids

10 Steen Dawids

11 Anlæg af bassinledning Bassinledningen etableres ved, at der graves ned fra overfladen.
--oo0oo- Kystvejen er etableret i , hvor man har anlagt vejen udenfor kysten med indpumpet sand. På grund af nærheden til kysten og sandjorden er det nødvendigt at etablere to tætte spunsvægge langs hele strækningen, så jord og sand ikke skrider under arbejdet. Spuns er store metalplader, som enten vibreres (evt. bankes) ned i jorden. Steen Dawids

12 Steen Dawids

13 Steen Dawids

14 Mens der arbejdes, er man nødt til at omlægge trafikken
Mens der arbejdes, er man nødt til at omlægge trafikken. I anlægsperioden bliver trafikken afviklet i to baner. --oo0oo-- Hastigheden reduceres til 50 km/t i anlægsperioden. Der vil fortsat være cykelsti i begge retninger. Fodgængere kan kun passere strækningen på landsiden. Trafikken vil være omlagt fra Bellevue Strand til Skovshoved Havn hele anlægsperioden. 1. Der vil være venstresving forbudt fra Kystvejen mod Hvidørevej og Strandvejen (ved Bellevue) fra marts 2015 – marts Venstresving fra Kystvejen mod Nordre Havnevej til være forbudt i perioden august 2015 – november Nordre Havnevej vil være helt lukket i perioden August 2015 – November 2015. Steen Dawids

15 Steen Dawids

16 Når anlæggelsen af bassinledningen er færdig, skal der anlægges de udløb, der går på tværs af vejen. På det tidspunkt vil man være nødt til at flytte trafikken fra vestsiden af vejen til østsiden. Det vil ske i løbet af Parkeringspladser på Kystvejen og på parkeringspladsen ved Bellevue Strand inddrages, mens der arbejdes. Der vil ikke blive inddraget parkeringspladser andre steder. Steen Dawids

17 Af betydning for afløbet af regnvand:
Når grundejere befæstiger (afdækker) en større del af deres grundareal (fliser, grus m.v.) vil dræning af nedbør i højere grad ske gennem kloak systemet, som herved belastes mere. --ooOoo-- Allerede nu dræneres ca 50% af nedbøren gennem vejsystemets kloakering. Arealer uden beplantning har generelt en ringe evne til at nedsive nedbør til grundvandet. Dette kan lokalt øge risikoen for oversvømmelse i huse. Steen Dawids

18 Dette forhindrer nedsivning af regnvand og belaster kloak systemet
To typiske former for befæstigelse: Fliser og Grus (begge med underlag af stabilt grus) Dette forhindrer nedsivning af regnvand og belaster kloak systemet Steen Dawids

19 Bassinrørledningen vil modvirke ophobning af regnvand i kloaksystemet og uønsket udledning af kloakvand til Øresund Det vil også nedsætte oversvømmelse af veje, viadukter og lavtliggende områder i Skovshoved – Klampenborg Steen Dawids

20 Illustrationer af Grønlandske kunstnere
Steen Dawids


Download ppt "Information om anlæggelse af Bassinledning langs Kystvejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google