Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturudvalgsmøde 31.01.07 Ω Strategi for Gribskov biblioteker 2007 Ω Servicemål Ω Fælles fokuspunkter for bibliotekerne Ω Folke/skolesamarbejde Ω Portaler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturudvalgsmøde 31.01.07 Ω Strategi for Gribskov biblioteker 2007 Ω Servicemål Ω Fælles fokuspunkter for bibliotekerne Ω Folke/skolesamarbejde Ω Portaler."— Præsentationens transcript:

1 Kulturudvalgsmøde 31.01.07 Ω Strategi for Gribskov biblioteker 2007 Ω Servicemål Ω Fælles fokuspunkter for bibliotekerne Ω Folke/skolesamarbejde Ω Portaler

2 Vision BLIKHelsingeGilleleje Gribskov biblioteke r PROFIL

3 Gribskov Kommunes Biblioteker udgør et fælles biblioteksvæsen med et sammenhængende bibliotekstilbud til borgere i alle aldre. Biblioteket er samlet set en servicevirksomhed,en kulturinstitution samt et lærende miljø, der varetager den overordnede statslige og kommunale forpligtelse til at give borgerne et bibliotekstilbud og fungerer understøttende ift skoler og gymnasiums undervisningsforløb. Biblioteket arbejder på at skabe helhed og sammenhængskraft ved at arbejde tæt sammen med øvrige kulturinstitutioner, skole- børn- og ungeområdet, idræt, foreningsliv, turisme og erhverv. Værdierne: kvalitet, nærhed, tværfaglighed og tilgængelighed er bærende elementer i biblioteksudviklingen. Vision for Gribskov biblioteker

4 Servicemål I centrum for bibliotekets ydelser er borgeren/brugeren, synliggjort ved at bibliotekets ydelser er for alle og kan benyttes enten i det fysiske rum, virtuelt eller ved at biblioteket er der hvor borgeren er. at bibliotekets opmærksomhed flyttes fra "samling til bruger" et miljø der understøtter livslang læring, udvikling og inddragelse i kreative processer. borgerinvolvering og facilitering af netværk og det menneskelige møde, Kernydelsen har højeste prioritet og specialydelser skal imødekomme borgernes individuelle og særlige krav Formidling og synliggørelse af bibliotektilbuddet udstillinger og præsentation af materialer fysisk og virtuelt. personlig vejledning og kontakt bruger og personale imellem øget borgerinddragelse styrkelse af virtuelle tilbud øget markedsføring Udvikle skole- og folkebiblioteket til et samlet bibliotekstilbud ved etablering af forskellige profiler og kompetencecentrer etablering af fælles bibliotekstilbud eller øget samarbejde på skolerne i Gribskov kommune etablering af kultur- og læringsportal De bærende værdier sikres ved kvalitet i ydelserne forstået som det bedste i et mangfoldigt tilbud. tilgængelighed i forhold til åbningstid i det fysiske bibliotek, virtuelt adgang til bibliotekstilbuddet og ved at biblioteket er der hvor borgeren er. nærhed forstået som borgerinvolvering og det menneskelige møde. tværfaglighed igennem samarbejde og fælles opgaveløsning biblioteket imellem og på tværs af virksomheder.

5 Strategi for Gribskov biblioteker 2007 Ω Teamdannelse på tværs af bibliotekerne Ω Skole/folkebibliotekssamarbejde Ω Profiler Udmøntning af profiler Ω Opbygning af portaler Ω Markedsføring Ω Elektronisk materialevalg Ω Udmøntning af kultur, turist og børne og unge politikker Ω Tværgående samarbejde kultur, erhverv og turisme og ift borgerservice Fælles fokuspunkter

6 Folke/skole samarbejde Ω Fælles samling og kørselsordning Ω Fælles klargøring Ω Fælles biblioteker i Ramløse, Vejby, Tisvilde og Helsinge

7 Strategi 2007 Helsinge Ω Materialesamlingen vedligeholdes i forhold til universal- og fagbibliotekets profil. Børne- som voksen materialer. Kassation og nyindkøb. Ω IT for brugerne nyindrettes og opdateres Ω Undervisning af borgerne Ω Udlånet nyindrettes i forhold til selvbetjening og betjeningsø, samt mindre materialesamling Ω Kultur og læringsportal Ω Fjernlånsmaterialer og bogen kommer Ω Uddannelse af personalet således at alle som minimum kan det samme som borgerne selv kan i nordbib.dk og bibliotek.dk Ω Videreudvikle specialistkompetencer Ω Fastholdelse af basisydelserne: arrangementer, materialer for alle, udstillinger...

8 Strategi 2007 Gilleleje Ω Kassation / chipning / ny selvbetjening. Ω Indretning af bibliotek og samling, der skaber rum og mulighed for udmøntning af profilen. Ω Specialisering af samling i forhold til profil. Ω Planlægning af temaer / udmøntning af profil. Ω Kulturportal

9 Strategi 2007 BLIK Ω Specialisering af samling i forhold til børn og unge og forældre Ω Arrangementer for børn og unge Ω Café Ω Børnehave bio Ω Læringsportal Ω KulturPortal Ω Blik's øvrige faciliteter, multimedie, lydstudie

10 PORTAL ● Kulturportalen med indgange til kvalitetswebsteder og licenskrævende databaser ● Læringsportalen med faglige indgange til skolens fag struktureret efter alder og fagligt niveau

11

12


Download ppt "Kulturudvalgsmøde 31.01.07 Ω Strategi for Gribskov biblioteker 2007 Ω Servicemål Ω Fælles fokuspunkter for bibliotekerne Ω Folke/skolesamarbejde Ω Portaler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google