Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byudvikling med kulturfokus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byudvikling med kulturfokus"— Præsentationens transcript:

1 Byudvikling med kulturfokus
Et nyt multifunktionelt hovedbibliotek i Odense - fra vision til handling Kent Skov Andreasen, Bibliotekschef Odense Centralbibliotek Tak for invitationen – jeg vil lige først vise jer noget…

2 Rum og rummelighed Kampagne foråret 2013
Spot – det I lige så her er et tv-spot – et led i en imagekampagne, som vi fynske biblioteker iværksætter lige om et par uger. Som I kan se handler den ikke om digitale tjenester eller de andre spidse tilbud. Det her er et tv-spot de eller vi fynske biblioteker har produceret netop har produceret som led i en fælles imagekampagne vi er gået sammen om. Tv-spottet udsendes på TV2 fra uge 18 og nogle uger frem. Det er et andet afsæt for det fremtidige bibliotek –men igen med understregning af rummets værdi og vigtighed. Her er det familien der er den direkte målgruppe – både som en målgruppe og som en gruppe af forskellige personer med individuelle behov og præferencer, der kan kan imødekommes og udfoldes i biblioteket. Det bliver udgangspunktet for det næste kvarters tid … Biblioteksudvikling med kulturfokus,

3 ”Informationerne vælter ud mod os som vand fra en åben brandhane, og bibliotekerne skal filtrere, hvad der er sandfærdigt i masserne. Biblioteket er en af de eneste samlende, almene, fysisk tilgængelige institutioner, hvor viden udstilles og udveksles og dermed gør os i stand til at tage oplyste beslutninger i vores demokrati” Vincent F. Hendricks Det her begavede citat kender mange af jer sikkert. Senest udfoldede Hendrichs det på DB s årsmøde – og. De fleste af os kender allerede det her citat fra Vincent Hendrix – den dansk-amerikanske og meget inspirerende filosof, som er en de personer, de gør sig tanker om bibliotekets rolle i nu- og fremtiden. Jeg synes det er en meget præcis definition af, hvad noget af bibliotekets rolle er og bliver – og i en hvis grad altid har været længe – i hvert fald i sit idelle udgangspunkt. Det mest interessante i Hendricks’ udsagn her, er jo i virkeligheden, at han betoner vigtigheden af det fysiske sted – og den fysiske ramme – ikke omkring nogle materialer – men en fysisk ramme omkring de værdier og servicetilbud biblioteker repræsenterer og omfatter. På trods af alle de digitale og virtuelle tjenester og formidlingsformer vi arbejder med. Citatet her er afsæt for den vision, vi arbejder med for i nyt hovedbibliotek her i Odense. Det er også introduktionen ”præamblen” kan man sige lidt højtideligt – til visionen for et nyt hb i Odense. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

4 Biblioteket er rum …og rummelighed
Den anden side - eller de andre sider af biblioteksvisionen er at transformere de værdier og funktioner der har med inspiration og oplevelse at gøre til nye former - så at sige oven på dem de medier vi kender i dag – musikken, film og litteraturen. Biblioteket skal give rum og inspiration til egen udfoldelse. Dagsordenen for bibliotekets virksomhed udfoldes ikke for brugerne – men også med dem eller af dem. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

5 INDHOLD + FORMIDLING + RUM = BIBLIOTEK
Biblioteket på formel INDHOLD + FORMIDLING + RUM = BIBLIOTEK Man kan i bedste Hendrichs’ stil ”lege” med faktorerne og opstille en ligning for fremtidens fysiske bibliotek - set indefra, hvor der er kommet en ny faktor til. RUM faktoren kommet i et eller andet omfang til at supplere og måske på sigt at erstatte MEDIET som en af de væsentligste faktorer i biblioteket. Fordi biblioteket udvikler sig til rum med forskellige fysiske og digitale kanaler. Det vil være udgangspunktet for biblioteksvisionen i Odense. En biblioteksvision der bygger på en ny strategi, der allerede er udformet og tiltrådt af By- og kulturudvalget sidste år. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

6 Pusterum Frirum En biblioteksvision skal først og fremmest danne ramme om det der optager borgerne og repræsenterer den tid og de kvaliteter, som borgerene har brug for. Det skal selvfølgelig bla. ske på basis af de kendte medier og de ting, som samfundet (idette tilfælde kommunen) fibnder bedst understøtter den del af velfærds- og oplysningssamfundet som lige præcis er bibliotekets opgave. Men det skal ske på en måde, der er vedkommende for borgeren. Og det kalder på en opdatering af den måde og ikke mindst de rum, der bedst understøtter formålet. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

7 Hjerterum Trummerum Og rum-begrebet kan vi blive ved med agt lege med…( En biblioteksvision skal først og fremmest danne ramme om det der optager borgerne og repræsenterer den tid og de kvaliteter, som borgerene har brug for. Det skal selvfølgelig bla. ske på basis af de kendte medier og de ting, som samfundet (idette tilfælde kommunen) fibnder bedst understøtter den del af velfærds- og oplysningssamfundet som lige præcis er bibliotekets opgave. Men det skal ske på en måde, der er vedkommende for borgeren. Og det kalder på en opdatering af den måde og ikke mindst de rum, der bedst understøtter formålet. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

8 Verdensrum Prøverum Visionen for et nyt hovedbiblitoeket i Odense er derfor i høj grad baseret på at skabe rum for de aktiviteter og funktioner, som huset skal rumme eller danne ramme om. Det er f.eks. folks egen skabertrang og eksperimentlyst. Det er her viden skal trækkes ind i en individuel kontekst og det er her man kan ”lege” med det globale i det lokale – på egne præmisser. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

9 Spillerum Mellemrum Vi taler om det digitale Mellemrum. Nogle har måske svært ved at forestille sig, hvordan det konventionelle bibliotek får sit udtryk i fremtidens digitale og virtuelle bibliotek. Lad mig derfor bare kort nævne et enkelt eksempel. Ikke kun fordi vi i Odense satser på musikområdet . Men også fordi det er på musikområdet de digitale løsninger er længst fremme – også når vi taler om biblioteks- formidling. Bibzoom er bibliotekernes musiktjeneste – altså bilbiotekernes svar på Spotify. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

10 Det integrerede Formidlingsrum
Men hvad er så forskellen – udover at der ikke er reklamer, der forstyrre oplevelsen. Det er netop formidlingen. Bibzoom er ikke bare en jukeboks med 10. mio numre, men et eksempel på en tjeneste, der beriger og formidler det indhold der er er stillet til rådighed. Her sker det med genrelister, emnelister og lytteguides – fortrinsvis digitale inde på tjenesten, men i nogle tilfælde også her, hvior de kan distribueres på koncertstederne og de mange festivaller, som Bibzoom også samarbejder med. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

11 Eksponerings rum 3D-formidling Rum i rummene Installationer
Det performative rum Biblioteksudvikling med kulturfokus,

12 Rum som den bærende kvalitet
Det her er fra Haag. Her arbejder man bogstavelig talt med rum i rummet. Rummet med kassen fylder en hel etage og anvendes både udvendigt med nicher og indvendigt som rum til egen studie- og arbejdsbrug. Der er også et lyd- og udsendelsesstudie og scene til debatmøder, live-talkshows transmitteret af byens radio- og tvstationer og fx mindre koncerter og oplæsninge. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

13 Borgernes behov i borgernes hus - processen er vigtig!
Når vi taler procesBruger- og borgerinvolvering er en meget vigtig faktor i skabelsen og tilrettelæggelsen af et bibliotekshus. Vi vil på forskellig måde involvere bruger- og målgrupper på forskeligt niveau til at konkretisere forskellige dele. Vi har i Odense sammen med de fynske biblioteker og med støtte fra Kulturstyrelsen gennemført den første egentlige kvalitative non-user – altså ikkeundersøgelse på biblioteksområdet i mange år. Den har vi selvfølgelig tænkt at inddrage i projektet og processen. Biblioteksudvikling med kulturfokus,

14 Kvaliteter i det multifunktionelle hus
Skabe værdi til borger bymiljø og bydelsmiljø Demokrati og dialog Tilgængelighed – også uden for ”åbningstid” Mødested Høj professionel profil Det her er et udpluk af de kvaliteter og elementer der indgår i visionen. Det er nogle af de elementer, som By- og kulturudvalget har kvalificeret på et nyligt afholdt udvalgsmøde. Og visionen her bygger videre på en nyformuleret biblioteksstrategi, som udvalget tiltrådte for et år siden. Der er således ikke til at tro – eller frygte at biblioteket skal opløses sig i cyberspace

15 Samspil er afgørende Samspillet med brugerne er afgørende. Men det i et multifunktionelt bibliotekshus er vi på udkig efter de rigtige samarbejdspartnere. Nogle af dem af afgøres af helt konkret behov og ved fælles planlægning som Anders og Jannik Nyrop har skitseret. Altså de funktioner der understøtter byens plan- og udviklingsstrategi. Andre samarbejdspartnere kan være institutioner eller organisationer som funktionelt kan spille sammen eller ligefrem skabe synergi. De innovationsspor vi i biblioteksregi arbejder med vil vi tænke mere direkte ind, når visionen skal udfoldes. Og det her handler ikke kun om kommunens formelle institutioner, men også foreninger, communities og fx erhvervsliv Biblioteksudvikling med kulturfokus,

16 Bibliotekets fortælling transformeres til det åbne byrum
Men det er ikke kun bibliotekets indre rum som er interessante for bibliotekets udvikling. Indvendigt bliver biblioteksrummet organiske forløb og fleksibelt. Det skal både inspirere, danner ramme og pirre nysgerrigheden. Fremtidens bibliotek lukker sig ikke om sig selv og sine samlinger, men inviterer med appellerende indretning og arkitektur ind til værdiskabelse og udfoldelseBibliotekerne har stadig en meget stærk tiltrækningskraft for byer og lokalsamfund – også selv om der er relativt mindre fokus på de konventionelle materialer og medier. Folk strømmer bogstaveligt talt fortsat til bibliotekerne, der mange steder er de mest besøgte offentlige og kulturinstitutioner. Så hvis man skal realisere og revitalisere nye bycentre, midtefortætninger og havneområder, så er bibliotekerne interessante – bibliotekerne har så at sige kunderne med. Det gælder også i Odense. Et nyt hovedbibliotek kan med forventet op mod 1 mio. besøgende årligt bidrage til at medskabe og udvikle en levende bymidte (eller et havneområde for den sags skyld – placeringen er ikke afgjort endnu) og skabe en ”omsætning” af liv og mennesker. Og det kan meget vel ske i relevante sammenhænge med andre institutioner. Desuden er biblioteksbyggerier interessante og attraktive for arkitekter. Flere steder i Europa opføres en række biblioteker som del af byudviklingen. Eksemplerne her er hentet fra Holland, hvor en række interessante projekter realiseres i disse år. Interiøret her er fra Amsterdam hvor man se at lige reolrækker er erstatte af organiske former både skaber rum og leder folk videre ved at appellere til nysgerrighed. Det sker mange andre steder i Europa i Birmingham og ikke mindst i Skandinavien i Oslo og Helsinki og Stockholm og andre steder i DK. Fremtidens bibliotek lukke si ikke om sig selv og sine samlinger, men åbner op og appellerer og inviterer til at udforskning, inspiration og fordybelse. Og det inviterer med sin indretning til at søge videre. Det er der behov for og det har folk fortsat behov for og lyst til. Der er således ikke noget der tyder på, at det fysiske bibliotek med digitaiseringen forsvinder ud i cyberspace, som man troede eller fygtede op gennem 0-erne. . Fremtidens bibliotek kan på de måde anvendes i byudviklingen til Katalysator som Placemaker ja, og som Ikon i byen, hvis det er det, man har ambitioner om Odense Centralbiblioteks slogan er ”Mennesker på vej”. Og det er det vi vil prøve at realisere rammerne for en biblioteksvision Biblioteksudvikling med kulturfokus,

17 Bibliotekets vision i byens vision
Og Bibliotekets vision hænger uløseligt sammen med byens vision og strategi og borgerenes liv og velfærd. Det er det vi vil forsøge at realisere Biblioteksudvikling med kulturfokus,

18 Tak for jeres opmærksomhed
Biblioteksudvikling med kulturfokus,


Download ppt "Byudvikling med kulturfokus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google