Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Korrespondanceanalyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Korrespondanceanalyse"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Korrespondanceanalyse
Ved Jakob Skjøtt-Larsen

2 Hvad er korrespondanceanalyse?
En metode til analyse af kategoriserede variable. På baggrund af spørgeskemadata kan man eksempelvis beregne ligheder og forskelle i respondenternes svarprofiler og fremstille disse forskelle i todimensionale grafer. Lighedspunkter med faktoranalyse. Kendes fra segmentanalyse. Kan kombineres med Klyngeanalyse. ”A tool to make patterns emerge from data” (Jean Paul Benzécri 1969).

3 Hvornår bruger man korrespondanceanalyse/ klyngeanalyse?
Når man arbejder med mange variable/kategorier Oftest på survey data. Eksempelvis: livsstilsanalyse – forbrugsmønstre – politiske holdningsmønstre, mønstre i kriminalitetsformer mv. – kræver blot at data er registreret på individniveau Når man ønsker en eksplorativ tilgang til materialet.

4 Hvem bruger korrespondanceanalyse/ klyngeanalyse?
Analyseinstitutter Forskningsinstitutioner Sociologer

5 Multipel Korrespondanceanalyse (MCA)
Illustrativt eksempel

6 MCA med supplementærpunkter
Illustrativt eksempel

7 Klyngeanalyse i MCA Illustrativt eksempel

8 Kursusmål: Give en videregående anvendelsesorienteret indføring i korrespondanceanalyse og relaterede metoder Gøre de studerende i stand til at anvende (multipel) korrespondanceanalyse og relaterede metoder til analyse af survey data. De studerende skal sættes i stand til at anvende metoderne til belysning af konkrete sociologiske problemstillinger, samt at reflektere over brugen af korrespondanceanalyse i relation til andre metoder.

9 Kursets opbygning 11 forelæsningsgange a to timer med tilhørende øvelsesgange. I forelæsningerne præsenteres centrale begreber, principper og fremgangsmåder for de enkelte metoder. Der lægges vægt på eksemplariske cases. I øvelsesgangene udføres konkrete analyser på et datamateriale. Der gives en kort indføring i SPAD Undervisere Claus D. Hansen og Jakob Skjøtt-Larsen Gæsteforelæsning med eksempler på anvendt korrespondanceanalyse.

10 Kursusrækken Introduktion til korrespondanceanalysen som metode, filosofi og tradition Introduktion til SPAD Simpel korrespondanceanalyse Multipel korrespondanceanalyse Multipel korrespondanceanalyse med Supplementærpunkter

11 Kursusrækken II Multipel korrespondanceanalyse med strukturerende faktorer i individskyen Klyngeanalyse som selvstændig metode til gruppering af individer Klyngeanalyse som led i multipel korrespondanceanalyse Konkrete eksempler på operationalisering og analyse Generel datahåndtering, klargøring af data, udvælgelse af analyseenheder og typiske problemer i analysefasen. Opsamling, eksamensforberedelse mv.

12 Prøveform: Modulet afsluttes med en skriftlig ugeopgave med ekstern censur efter gældende karakterskala. Typisk en selvstændig analyse af en sociologisk problemstilling med udgangspunkt i et datamateriale.

13 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Introduktion til Korrespondanceanalyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google