Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til E-business

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til E-business"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til E-business

2 Agenda, torsdag d. 26. januar
At være studerende på IT-Universitetet Oplæg om E-business Frokost Arbejd på introprojekter og it-quiz

3 At være studerende på ITU…
Rammerne, reglerne & regulativer Livet som studerende på ITU Muligheder indenfor studiet

4 Rammerne, regler & regulativer
1 Rammerne, regler & regulativer Studieordning ECTS Merit og dispensation Studiehåndbog

5 Studieordning Hvad er en studieordning?
Du kan tænke på den som din ansættelseskontrakt med universitetet. Den dikterer indhold, formål og formelle rammer for din uddannelse. Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

6 ECTS European Credit Transfer System
En måde at beskrive arbejdsbelastning – ikke niveau! En kandidat uddannelse : 120 ECTS point Fuldtids studie: 30 ECTS pr. semester Maksimum 37,5 ECTS p. semester

7 Merit og dispensation Du kan søge om merit eller dispensation hvis du tidligere har bestået et kursus eller projekt på andre institutioner på samme uddannelsesniveau. Hvis du ønsker at det skal dække for et bestemt kursus på ITU skal indholdet være det samme i begge kurser. Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

8 Merit og dispensation Forhåndsgodkendelse
Skal bruges, hvis du fx ønsker at tage et kursus uden for ITU. Eksempelvis på CBS, i udlandet eller andet steds. Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

9 Merit og dispensation Du kan søge om fritagelse for stort set alle regler, men...du har brug for kvalificerede argumenter og grunde! Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

10 Studiehåndbogen Intranet > Study Guide
Intranet > Studiehåndbogen

11 Livet som Ebuss studerende
2 Kurser og projektarbejde Arbejdet i grupper Eksamener Sammensætningskrav på Ebuss

12 Forskellen mellem kurser og projekter
Organiseret af videnskabeligt personale Forelæsninger hele semestret Defineret med læringsresultater Afsluttes med en eksamen

13 Forskellen mellem kurser og projekter
Arrangeret af dig selv og en vejleder ingen forelæsninger Defineret af projekt aftale mellem dig, vejleder og studienævn Afsluttes med en eksamen

14 Projektklynger …Og så en i midten Forelæsninger hele semestret
Defineret projektaftale mellem dig, vejleder og studienævn Afsluttes med en eksamen Saml studerende, der udfører projekter inden for samme område Projektklyngen er ikke en studie aktivitet i sig selv - de tilhørende projektet er

15 Gruppearbejde I løbet af dit studie vil du arbejde i mange grupper med mange forskellige mennesker Arbejdet i grupper kan give mulighed for bedre resultater, og det afspejler den måde, du kommer til at arbejde efter du forlader IT-Universitetet

16 Gruppearbejde Men! Det er hårdt arbejde! Og kræver en vis tilvænning!
Et par gode tips: Accepter hinandens forskelle (hvordan kan de styrkes?) Juster forventning fra begyndelsen

17 Gruppearbejde Problemer under gruppearbejde sker ofte. Men kan løses!
Studie- og Karrierevejledningen tilbyder gruppemøder, som gør det muligt for grupper konstruktivt at bearbejde problemstillinger inden for grupperne

18 Eksamener Forskellige typer af eksamener: Mundtlige Skriftlige
Mundtlig med skriftligt arbejde Typen og eksamenskravene er defineret i kursusbasen under det enkelte kursus Intranet > Study Guide > Examinations Intranet > Studiehåndbogen > Eksamener Intranet > Study Guide > Examinations Intranet > Studiehåndbogen > Eksamener

19 Sammensætningskrav på Ebuss
Breddekrav: 2 Business-kurser (benævnt B i kursusbasen) 2 Tekniske-kurser (benævnt T i kursusbasen) 1 Policy/jura-kursus (benævnt P i kursusbasen) 1 Specialeforberedende kursus (SF23) + 7,5 ECTS projekter der dækker hvert fagområde = 22,5 ECTS projekter Dybdekrav: MAX. 37,5 ECTS introducerende studieaktiviteter MIN. 15 ECTS videregående studieaktiviteter

20 3 Muligheder på studiet Studier i udlandet / udveksling
Gæstestuderende Praktikophold Studiejob Engager dig selv!

21 Studier i udlandet / udveksling
Du kan tage et eller to semestre uden for Danmark på et internationalt universitet En stor personlig oplevelse International erfaring Husk, at du som Ebuss studerende også kan benytte CBS’ udvekslingsaftaler!

22 Gæste studerende på et andet dansk universitet
du kombinerer dine studier på IT-Universitetet med moduler fra andre universiteter i Danmark en måde at skabe en professionel profil

23 Praktik hos en virksomhed
Dette er ikke muligt som led i dine studier! MEN! Du kan skrive et projekt i samarbejde med en virksomhed og få erfaring derigennem.

24 Studiejob Har du overvejet at få et studiejob? Har du allerede et?
Er det relevant for dit studie? Har du nok fritid til det? En måde at networke Opbygning af et CV / erfaring Test din uddannelsesmæssige færdigheder i praksis og det virkelige liv!

25 Engager dig selv Mød andre studerende og få engageret dig i de studerendes initiativer Ekstra fritidsaktiviteter ser godt ud på dit cv Blive valgt! Bestyrelse Studienævn Fagområde holdet itu.dk/election itu.dk/valg

26 ?

27 Brug ’studiestarts- guiden’


Download ppt "Velkommen til E-business"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google