Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomifunktionens opgaver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomifunktionens opgaver"— Præsentationens transcript:

1 Økonomifunktionens opgaver
Beslutningsopgaverne og deres strukturering

2 Litteratur Andersen og Rohde kap 1 Melander kap 1 Schack kap 10

3 Beslutningsprocessen – Faser og sammenhænge
Observation (måske det vanskeligste) Idéformulering (måske væsentligst) Konsekvensprognoser (her går økonomistyringen ind) Beslutning (ledelsesopgave)

4 Definitioner – økonomistyring og regnskabsvæsen (A&R)
Økonomistyring: de processer, ledelsen iværksætter med henblik på at træffe bevidst målrettede beslutninger omkring valg af aktiviteter og udnyttelse af ressourcer således, at virksomhedens mål opfyldes bedst muligt (fremhævelser BHs)

5 Definition – økonomistyring Melander
De ledelsesprocesser og foranstaltninger, som man i en virksomhed sætter i værk for at Påvirke Samordne og Udvikle Organisationsdeltagerne med henblik på, at Forbedre udnyttelsen af virksomhedens knappe ressourcer målt i forhold til opfyldelse af interessenternes mål

6 Rationalitet (jfr faser i beslutning)
Rationalitet begrænses af Konfliktende valgkriterier Manglende konsekvensviden Manglende måleevne Manglende viden om løsningsmuligheder Manglende styr på beslutningsfaser Systemmodvilje (manglende målkongruens)

7 Ex post og ex ante i økonomistyringen
Regnskabets registreringer er definitorisk angående det, der er sket fortiden, ex post Men i inspirationsanalyser, prognoser og budgetter underkastes de historiske tal en vurdering Ud af vurderingen kommer et skøn om fremtiden, ex ante

8 Beslutningshierarki – strategisk, taktisk og operationelt
Strategiske beslutninger = strukturbeslutninger Taktiske beslutninger Procesbeslutninger (procedure) Periodebeslutninger Fordel: Bedre målopfyldelse Tidsmæssigt forskudt fra handling Flere inddrages Operationelle beslutninger. Tidsmæssigt sammenhængende med handling

9 Målformulering og målhierarki (se Melander s 20, A&R side 13)
VISION = Stilmål, overordnet ukonkret Strategiske mål. Afgrænsning af forretningsområde Taktiske mål. Operationelle mål

10 Måltyper Ydre servicemål (for at få modydelse)
Indre servicemål (støtte for ydre) Ydre effektivitetsmål (effectiveness, grad af målopfyldelse) Indre effektivitetsmål (efficiency, udnyttelsesgrad)

11 Proces- og periodebeslutninger
Procesbeslutning er en stående instruks Periodebeslutninger er beslutninger, der er periodisk tilbagevendende og kun vedrører perioden

12 Regnskabsvæsenets opgaver: inspiration, dokumentation og prognoseopdatering
Observationsmetodik, hvor datagrundlag skal inspirere til at underkaste resultater vurdering, der fører til handling (kan være periodisk eller aperiodisk (ad hoc eller inspirationsanalyse) Dokumentation Eksterne krav, fx det offentlige Prognoseopdatering Gennem skøn på de registrerede ex post sammenhænge dannes forventning til ex ante, fremtidige sammenhænge

13 Styringsområder Aktivitet Kapacitet Finans
Markedsudvikling Produkttilpasning Salgs- og prispolitik Kapacitet Allokering Udnyttelse Anskaffelse Finans Kapitalallokering Likviditetsudnyttelse Kapitalfremskaffelse Bemærk analogien i de 2 nederste opgaver (finans er en kapacitet blot endnu ikke dedikeret)

14 Situationsbestemt styring
Ydre faktorer (bemærk analogi til styringsområder) Markeds- og konkurrenceforhold Tilgang til ressourcer/produktionsfaktorer Tilgang til kapital Indre faktorer Organisationsform (specialisering/geografisk spredning) Grad af sammenhæng tidsmæssigt og parallelt for aktiviteterne Virksomhedens udviklingstrin


Download ppt "Økonomifunktionens opgaver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google