Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk Aktørernes ønsker til beslutningsgrundlaget - politikere - bureaukratier - offentligheden Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk Aktørernes ønsker til beslutningsgrundlaget - politikere - bureaukratier - offentligheden Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk."— Præsentationens transcript:

1 Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk
Aktørernes ønsker til beslutningsgrundlaget - politikere - bureaukratier - offentligheden Arne Kvist Rønnest,

2 Fire indledende bemærkning
Krav til beslutningsgrundlag har været i voldsom udvikling CBA, EIA, SEA, AMVAB, Regionaløkonomisk impact…. Beslutningsgrundlag er både substans og proces Substans: hvad der skal tilvejebringes viden om Proces: Hvordan der planlægges (hvem, hvordan, hvornår) Kampen om beslutningsgrundlaget Særligt forhold i Danmark! Anlægslovgivning giver beslutninger legitimitet ==> mindre behov for detailjeret planlægning og mindre behov for at investeringsbeslutninger er i overensstemmelse af øvrige målsætninger i samfundet

3 Politikerne… Politikerne er ens…
Følger en politisk rationalitet - hvor fakta gør gavn, hvis de støtter værdier. Ellers ikke så meget brug for fakta. Træffer beslutninger. Ønsker spillerum. Beslutninger må ikke være truffet 'på forhånd'. Ønsker ikke at bliver blive styret af ex-ante vurderinger. Men de er også forskellige… Vækstfolket Dynamik og udvikling Det grønne folk: Herlighedsværdier og livskvalitet Økonomfolket: 'Management' af samfundet Kritisk overfor CBA Lægger vægt på symboler og dynamiske forhold Lægger vægt på langsigtede påvirkninger af værdier og strukturer Positiv overfor CBA Lægger vægt på en økonomisk optimal planlægning

4 Embedsfolkene…. Det 'neutrale' bureaukrati
Gør hvad politikerne beder det om at gøre Det budgetmaksimerende bureaukrati Ønsker at beslutningsgrundlaget peger i en bestemt retning

5 Offentligheden Transparens… vil godt kunne tjekke hvad usaglige beslutninger koster Mulighed for at påvirke. Skal kunne forstå analyser og antagelser Forventning om sammenhæng med andre politikker.

6 Konklusioner og forslag
Beslutningsgrundlag er politik! Aktørerne har forskellige ønsker til beslutningsgrundlaget Forslag: Et værdibaseret beslutningsforslag (udover hvad vi har). Tag de tre 'folk' alvorligt: Vækstfolket: hvad et anlæg kunne føre til hvis…. Det grønne folk: værdier og livskvalitet… Økonomfolket: den 'optimale' løsning… Konsekvens: Øget debat og legitimitet. Vise det politiske spillerum.


Download ppt "Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk Aktørernes ønsker til beslutningsgrundlaget - politikere - bureaukratier - offentligheden Arne Kvist Rønnest, ar@cowi.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google