Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 2."— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 2

2 Værdikæde Produktudvikling Produktion Marketing Salg og service Up-stream Down-stream Up-stream er den værditilvækst der sker inden produktet er færdigt Down-strem er den værditilvækst der sker efter produktet er færdigt

3 Up-stream Produktudvikling er udvikling af nye produkter eller videreudvikling af nye produkter, der skaber en større værdi for kunderne. (leje film på nettet) Under produktionen er det primært tiltag der kan minimere omkostningerne og dermed tillader at man kan have lavere priser end konkurrenterne. Dog kan det også være at sikre en høj kvalitet samt evnen til at levere. (IKEA)

4 Down-stream Marketing handler primært om at reklamere for ens produkter. Både for at skabe opmærksomhed om ens produkter og for at kunder skal tillægge dem en større værdi. (mærkevarer) Står også for prisfastsættelse Salg og service er valg af distributionskanaler (Kappa) og valg af servicegrad (L’easy)

5 Økonommistyring Økonomistyringen er et forsøg på at sætte tal på alle de beslutninger der bliver taget. Ud fra disse tal vil det være nemmere at sammenligne forskellige tiltag, og vælge dem der bedst opfylder virksomhedens målsætninger

6 Regnskabs-udarbejdelse
Beslutninger Budgettering Gennem-førelse Regnskabs-udarbejdelse Budget-kontrol

7 Beslutninger: Tages på baggrund af analyser. F. eks
Beslutninger: Tages på baggrund af analyser. F.eks. Nogle af dem vi har gennemgået. Budgettering: Forventninger til næste års regnskab under hensynstagen til vores beslutninger. Gennemførelse: Igangsætning af de trufne beslutninger. Regnskabsudarbejdelse: En økonomisk opgørelse der viser hvordan virksomheden har klaret sig. Budgetkontrol. Sammenligning af forventningerne i budgettet med regnskabet. Dette giver et indblik i hvor god virksomheden har været til forudse konsekvenserne af deres handlinger.

8 Hvordan vi kommer til en beslutning
Observation Idéformulering Konsekvensbeskrivelse Beslutning

9 Observation: Kan både være et muligt problem og en mulighed
Idéformulering: Et forslag til hvordan problemet/muligheden bedst adresseres. Konsekvensbeskrivelse: At skabe klarhed over hvilke økonomiske konsekvenser idéen har. Beslutning: vedtagelse af den bedste (økonomisk fordelagtige) idé (eksempler) (Alternativkalkule)

10 Økonomistyringens hovedområder
Behovsdækning Aktivitetsstyring Aktivitet Kapacitetsstyring Kapacitet Finansielstyring Likviditet

11 Aktivitetsstyring: Udnyttelse af virksomhedens ydre markedsmuligheder
Kapacitetsstyring: Optimering af virksomhedens interne ressourcer Finansielstyring: Fremskaffelse af kapital, samt sikre at kapitalen bliver anvendt bedst muligt Da de tre områder bliver påvirket af hinanden, er det vigtigt at tage hensyn til udviklingen i de andre områder.


Download ppt "Kapitel 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google