Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsen i almen medicin Introkursus i almen medicin Region Sjælland, 10. maj 2010 Gunver Lillevang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsen i almen medicin Introkursus i almen medicin Region Sjælland, 10. maj 2010 Gunver Lillevang."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsen i almen medicin Introkursus i almen medicin Region Sjælland, 10. maj 2010 Gunver Lillevang

2 Målrettet uddannelse  Mål – indenfor 7 lægeroller  Læring Hvem er du? Hvad kan du allerede? Hvad vil/skal du kunne? Hvordan skal det foregå, hvor, hvornår…  Evaluering Feedback for at blive bedre  Hvordan skal det forgå, fra hvem, hvornår… Godkendelse af obligatoriske mål  Hvordan skal det foregå, hvem, hvornår…

3 Hvem er du? Læringsstil – hvordan lærer du nemmest? Aktivisten, lærer ved: Nye erfaringer At være ”på” At generere idéer At tage chancer Den reflekterende, lærer ved: At se på først At have rigelig tid At analysere situationen Afslappede situationer Teoretikeren, lærer ved: Modeller/systemer At have tid til udforskning af sammenhænge Logiske, rationelle situationer Pragmatikeren, lærer ved: Sammenhæng mellem teori og praksis Praktiske teknikker Mulighed for at omsætte til praksis Virkelige problemstillinger

4 Hvordan foregår læring Konkret erfaring Dybere forståelse, kobling af teori til praksis og generaliseringer Afprøvning i nye eller andre situationer Observation og kritisk refleksion LÆRING Kolbs læringscyklus

5 Læring og læringsstil Konkret erfaring Dybere forståelse, kobling af teori til praksis og generaliseringer Afprøvning i nye eller andre situationer Observation og kritisk refleksion LÆRING AktivistReflekterende TeoretikerPragmatiker

6 Hvordan kan læring planlægges? BOGERD  Background  Opportunity  Goal  Evaluation  Rescue  Deal

7 Evaluering  Formativ Fremadrettet Kvalitativ Mål er læring/refleksion  Summativ Afsluttende Kvantitativ Mål er vurdering/godkendelse

8 Hvordan få feedback? PQRS  Praise  Question  Reflect  Summarize

9 Hvordan evaluere om mål er nået? Metoder i almen praksis  Direkte observation Struktureret klinisk observation ud fra checkliste ”Flue på væggen” 360° evaluering Journal audit Vurdering af opgaver f.eks. henvisninger, attester, kvalitetssikringsopgaver etc. Litteraturgennemgang/undervisning i praksis  Diskussion/vejledersamtale Gennemgang af patientforløb – mundtligt, video Gennemgang af optegnelser i portefølje/læringsdagbog  Samlet vurdering

10 Mål for uddannelsen  Målbeskrivelse National, Sundhedsstyrelsen Mål, læringsstrategier, evalueringsstrategier  Uddannelsesprogram Regional/afdelinger/praksis Konkrete aktiviteter mhp læring og evaluering  Individuel uddannelsesplan Udarbejdes af uddannelsessøgende og vejleder/tutorlæge i fællesskab Individuelt udgangspunkt, målrettet uddannelse


Download ppt "Uddannelsen i almen medicin Introkursus i almen medicin Region Sjælland, 10. maj 2010 Gunver Lillevang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google