Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Struktureret interview/samtale/vejledersamtale

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Struktureret interview/samtale/vejledersamtale"— Præsentationens transcript:

1 Struktureret interview/samtale/vejledersamtale
Ulla bartels og Carsten Shade

2 Struktureret samtale Bruges ved
godkendelse af teoretisk kompetence der indlæres ved selvstudie indlæring af regler, instrukser, lovgivning etc kompetencevurdering af sjældent forekomne tilstande Afdelingen/selskabet skal aftale hvilket vidensniveau der er nødvendigt for at godkendelse kan finde sted, evt.udarbejde kompetencekort

3 Struktureret vejledersamtale som evalueringsinstrument
En fokuseret samtale mellem kolleger med det formål at eksplorere: viden, færdigheder, attitude og erfaring Accept ?? Gennemførlighed Høj Reliabilitet Lav Validitet Høj

4 Struktureret vejledersamtale
Aftalt på forhånd og uddannelsessøgende vælger tidspunkt Afhandler i forvejen definerede områder (skema) Er relateret til de mål, som skal evalueres Samtalen har ikke præg af en overhøring Samtalen er mere en kollegial samtale Spørgsmålene fører individet gennem erfaringer Reaktioner på spørgsmålene registreres

5 Spørgsmål???

6 Forberedelse YL forbereder sig ved selvstudie, fremfinder evt kliniske eksempler, krav til godkendelse Vejleder forbereder sig , repeterer regelsæt, lovgivning, kompetencekort; kriterier for godkendelse

7 Selve samtalen 1 YL fremlægger og reflekterer over opgaven, fremlægger kliniske eksempler, drøfter etiske problemstillinger, evt fejlkilder, risici mm

8 Selve samtalen 2 Vejleder stiller åbne uddybende spørgsmål
Hvilke facts skal kendes? Anvend (evt.) checkliste/kompetencekort Kliniske eksempler på anvendelsen af viden (lovgivningen)? Hvilke problemer har du oplevet/hørt om? Drøftelse af løsningsmodeller NB: Trainer/Trainee talk ratio max 1:3

9 Strukturerende vejledning Et ”tankeskema” (ligner casemetoden)
Hvilke fakta er der? Hvad ser du som problematisk? Mulige forklaringer ? Hvad sker der, hvis du intet gør? Hvad bør du gøre, begrundet i din viden og erfaring? Hvilken effekt forventer du? Hvad skal du undersøge / arbejde med?

10 Eksempel

11 Vejleder giver Feed Back (PQRS)
Hvad gjorde du godt? Hvad kunne du gøre anderledes? Hvad vejleder mener der kunne være gjort anderledes Hvad har du/vi lært? Godkendelse af kompetence eller hvad skal der arbejdes videre med før godkendelse Aftale nyt læringsmål

12 Godkendelse Hvor dokumenteres kompetencen
skrive hjælpeskema under til hovedvejleder direkte i logbog

13 Spørgsmål???


Download ppt "Struktureret interview/samtale/vejledersamtale"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google