Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udeskole på Rønnebæk skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udeskole på Rønnebæk skole"— Præsentationens transcript:

1 Udeskole på Rønnebæk skole
Undervisning ude og inde i en tæt sammenhæng

2 Oplæg UCSJ 30. april 2012 Overskrifter
Præsentation Rønnebæk skole Baggrund for oplæg på UCSJ Rønnebæk skole – grøn skole/ udeskole – kort tilbageblik ( PPP- Avnø) Grøn skole med mange nuancer- forår 2010 Pædagogiske dage august start samarbejde UCSJ

3 Udvikling i 2010- gensidig inspiration UCSJ- Rønnebæk- (PPP – 1. møde)
Overskrifter fortsat Udvikling i gensidig inspiration UCSJ- Rønnebæk- (PPP – 1. møde) Definitioner på Udeskole og gode grunde til at arbejde ude med eleverne Hvordan bruges Udeskole i undervisningen? Eksempler fra alle klassetrin Detaljerede beskrivelser af engelske, danske og musiske udeskoleforløb Hvordan holder vi os i gang og i udvikling? Spørgsmål, debat Afrunding

4 Præsentation Skoleleder, lærer, deltager i samarbejdsgruppe / er repræsentant for Rønnebæk skole vedr. Udeskole

5 Rønnebæk skole

6 Rønnebæk skole- SFO Tudsen
Grøn SFO- økologi – dyrehold Udeliv – rollespil- klatring - skovliv Jernalderhus- smedje- shelter – bålplads Tidlige skolestartere- udegruppe

7 Rønnebæk skole – omgivelser –Fruens Plantage

8 Baggrund for oplæg på UCSJ april 2012
Samarbejde opstået august 2010 Aftale- gensidig inspiration og brug af hinandens kompetencer Studerende /undervisere kommer til Rønnebæk Lærere, evt. elever kommer til UCSJ 30.april arrangement – Rønnebæk inspirerer på UCSJ udeskoledag

9 Rønnebæk skole – grøn skole/ udeskole – kort tilbageblik
Rønnebæk skole Grøn skole på 18. år Udeskole inddrages i 2004 PPP – Udeskole

10 Grøn skole med mange nuancer- 2010
Nyt vedr. Grøn skole/ Grønt Flag– 8 temaer / Miljøvision – ikke kun Miljøordensregler Rønnebæk skole- nyt koncept Grøn skole - Grøn skole med mange nuancer ( Sang: Vi vil ha’ mange grønne nuancer)

11 Sang: Vi vil ha mange grønne nuancer
og ovenover himmel så blå for grønt det skærper vores sanser og pulsen gi’r sig til at slå 1. Vi ved at vandet gør at der er liv og blades klorofyl at vi kan bliv’ på Jorden, som er kuglerund og stor og fylder helt fra syd til nord Vi vil ha’ mange…

12 Sang fortsat 2. Vi ved, at solen gi’r os energi
og varmen, som vi alle godt ka’ li’ så mindre CO2 vil være godt vi hjælper til med stort og småt Guitarsolo Vi vil ha’ mange… 3. Så lad os passe på vor Moder Jord alle os fra syd og helt til nord fra øst til vest, ja hele verden rundt for vi vil alle leve sundt Vi vil ha’ mange grønne nuancer og ovenover himmel så blå, vi husker finde de balancer der gør, at vi kan målet nå

13 Pædagogiske dage august 2010- start på samarbejde med UCSJ
Grønt flag Grøn skole – på vej mod nye tider 2 dages arrangement- 1. stop Besøg Vordingborg Seminarium - Dorte Palm, John Andersson, Lars Kinnerup inspirerer med udeskoleteori og praktiske øvelser Aftale om fortsat samarbejde

14 Udvikling 2010- det udvidede læringsrum
Samarbejdsmøder på flere planer Udeskole- det udvidede læringsrum Tanker om forskningsprojekt Aftaler om udveksling af erfaring, idéer til undervisningsforløb, besøg hos hinanden

15 Definitioner på udeskole
”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet". (A.N.Jordet, 1998)

16 Definitioner på udeskole fortsat
” er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure” Vejledende underpunkter kan være følgende: Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng. ( Udeskolenet 2008) PPP møde

17 Gode grunde til at arbejde ude med eleverne
Bedre læring – koncentration og opmærksomhed/ brug af alle sanser - udgangspunkt i det konkrete og virkelige Undervisningsdifferentiering – læring ad flere kanaler Bedre forståelse for naturen, naturfag og miljø Bedre sundhed og bedre motorik Bedre social forståelse Bedre forankring i lokalområdet Flere direkte oplevelser

18 Hvordan bruges udeskole i undervisningen?
Eksempler fra alle klassetrin Detaljerede eksempler fra 4. klasse engelsk 2. klasse musik 5. klasse dansk Eksempler fra alternativ undervisning

19 Børnehaveklassen Udeskole hele året
Fælles mål: Natur og naturfaglige fænomener Arbejdet indskrevet i Årsplanen Temauge april ( Grøn skole) Emneuge juni ( Udeliv)

20 Bh.klassen fortsat Glæde ved at færdes i naturen
Færdes hensigtsmæssigt i naturen Passe på naturen Altid pose med til indsamling af affald Skærpe opmærksomhed – undren Samle vilde blomster og presse Arbejde med træer Undersøge smådyr Aboretet Opmærksomhedslege og - aktiviteter Motoriske aktiviteter Kigge efter forårstegn Indsamling af kastajner Alfabetjagt Finde naturmaterialer Rim – jagt Finde tal – slå med terninger Naturskole Geocenter Møn

21 1. klasse Fag: N/T, dansk, billedkunst Grøn skole/Udeskole
Vinterfordring/ Helårsfodring af fugle Fremstille foderbræt og fuglefoder Skolehave, bærbuske, sommerfuglebuske Fugletælling Plante et klassetræ (Røn) Opsætte fuglebad Udeskolepædagogik i dansk og matematik: Ordjagt Taljagt Tabeltræning med bolde Klasse

22 2. klasse Grøn skole /udeskole
Temauge, hvor n/t, matematik, billedkunst og musik indgår. Undersøge vandets vej- besøge Næstved vandværk? Undersøge skolens vandforbrug ( tale med teknisk serviceleder) – vandets vej Undersøge, hvordan der kan spares på vandet – skole/hjem Pjecer til hjemmet Plakater på skolen/Klubhus/ Opslagstavlen Evt. fugletælling ( N/T) Miljøråd/Elevråd Udeskolepædagogik i dansk og matematik: N/t: skoven – undersøge, vejrstation Mat: opmålinger, optællinger, færdsel Idræt Musik: Benytte udeskolelokalet, bruge naturens resurser ved musikkomposition, musiklege/danse i skolegården, træne rytme/rytmefornemmelse ved at gå, løbe m.v. udenfor

23 3. klasse Bondegård Politistationen Biblioteket Biografen
Middelaldercenteret – forår 2012 Naturskolen Frilæsning ude .. Læse udenfor: Fokus: Hvad er forskellen på at læse ude og inde? + se ” grøn skole” ( temauge – affaldsjagt på Genbrugsstationen) Fuglekasser laves i februar – 6 stk. Opsætning marts Naturskolen – fugletur Historisk snak om Rønnebæksholm

24 3. klasse fortsat Vinterfodring af fugle 1/12
Info/ avisartikel om fugle 1/5 2012 Vand – vandløbet – åen Daglig/ugentlig observation: fugle og blomster/insekter Besøge Jessin – se foderbræt Grøn uge: Afslutter fugleemnet Sommerfuglebusk Fokus på planter, vi har plantet sidste skoleår Undersøge vandløb Glemte skov – fokus på historiske træer og hvordan så her ud for år siden Træer- hvad bruger vi dem til? Caspers far – papirfabrikken Fugletur

25 4. klasse Udeskolepædagogik i dansk, engelsk
Dansk: Stiloplæg, inspiration findes i naturen – ordklassearbejde – Engelsk: Diverse løb- for sjov ( påskeæg) / Skattejagter/løb: For indlæring af nyt stof/repetition Stafetløb og stjerneløb, uregelmæssige udsagnsord indlæres Affaldsindsamling med engelsk forberedelse og efterbehandling, foto- og skriftlig dokumentation til Grønt Flag, engelske affaldsskuespil, videooptagelse Juleskuespil Brug af udeskolelokalet Naturfag: Pasning af skolens rodzoneanlæg Urtehaver passes

26 5. klasse Naturfag/sløjd:
Gravning af bede til pilehegn og pileindhegning Nedsætning af pil, pasning I sløjd laves træindhegning Pilefletningskursus Dansk: Grammatik/bevægelseslege, blandt cirkelstafet Inspiration til aktiviteter blandt andet gennem Skolen i bevægelse Inspiration fra naturen til digtning m.v.

27 6. klasse Dansk: Naturfag:
Digte historier / lave små skuespil efter naturinspiration Teaterforestilling i uderummet til juni Biblioteksbesøg Naturfag: Kbh tur – Faglige dage i Tivoli Idræt: Udeidræt hele året (artikel Udeidræt)

28 Andet Pilefletkursus i weekend for 5. og 6. klasse
Optræden ude af huset Færdselsundervisning Ekskursioner nær og fjern Besøg på virksomheder Lejrskoler, naturskole

29 Udeskole SFO Tudsen

30 Detaljerede eksempler
Engelskforløb i 4. klasse - Undervisningsforløb ved studerende fra UCSJ Undervisningsforløb ved engelsklærer (PPP) Korte forløb/ enkelt lektion: Stafet – uregelmæssige udsagnsord Stjerneløb- uregelmæssige udsagnsord

31 Detaljerede eksempler fortsat
Musik 2. klasse Udeklasselokalet - blokfløjtespil Dans, rytmetræning i skolegård Komposition i uderummet Dansk – grammatik i 5. klasse Ordklassestafet Elevers egne udeskolelege

32 Hvordan holder vi os i gang og i udvikling?
Erfaringsudveksling- idéer videregives Drøftelser på fællesmøder Pligtige drøftelser, planlægning af nyt skoleår Drøftelser af indsatsområder, profil Pædagogiske dage Inspiration udefra Samarbejde med UCSJ Kursusholdere, senest Thomas Neumann, Danmarks Naturfredningsforening

33 Hvordan holder vi os i gang fortsat..

34 Spørgsmål og debat ???

35 Afslutning Hvor skal vi hen? Glæder os til at fortsætte
samarbejdet mellem UCSJ og Rønnebæk skole? Tak for i dag og på gensyn


Download ppt "Udeskole på Rønnebæk skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google