Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V ELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Kollerup Skole Tirsdag d. 11. juni 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V ELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Kollerup Skole Tirsdag d. 11. juni 2013."— Præsentationens transcript:

1 V ELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Kollerup Skole Tirsdag d. 11. juni 2013

2 P ROGRAM Skolebestyrelsens beretning Næste skoleårs udviklings- og indsatsområder  Engelsk i indskoling  IT/digitalisering  Pædagogisk læringscenter  Aldersintegreret indskoling Skolens kerneopgave Folkeskolereformen

3 E NGELSK Vision: Styrkelse elevernes sproglige og kulturelle kompetencer, for derigennem at ruste dem til et liv som aktive samfundsborgere i en global verden. Målsætning:  Vi ønsker at styrke den internationale dimension på Kollerup Skole, for herigennem at øge elevernes sproglige indenfor engelsk og de nordiske sprog  Vi ønsker at øge elevernes kendskab og viden om den globale verden vi lever i.  Vi ønsker at skolen, klasserne og eleverne finder nordiske og internationale samarbejdspartnere, der kan indgå som en del af undervisningen i flere fag.  Folkeskolereformen

4 IT/ DIGITALISERING Indkøb af tavler og interaktive projektorer Personalet har fået bærbar PC til rådighed IT agenterne Alle ansatte tilbydes en mastermodul i IKT og dansk/matematik IT styregruppe (2 medarbejdere, 2 bestyrelsesmedlemmer og ledelsen) Kommunal strategi: BOYD

5 P ÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER PLC Læringscenter Ressourcecenter Vejledere Digitalisering

6 A LDERSINTEGRERET UNDERVISNING Vi har gennemført 2 uger med aldersintegreret undervisning: Målene for ugerne var: samarbejde i teamet, dagsstruktur og klasseledelse Vidste du, hvor du skulle gå hen når du mødte om morgenen?  Ingen problemer. Efter første dag var der styr på det, mente alle på holdet Har du oplevet noget godt på dit hold?  0 kl. synes, at de store har været søde ved dem og gode til at hjælpe dem  Makkerordning hel fint  Flere til at hjælpe hinanden Har du fået nogen nye kammerater?  Det har været sjovt at være blandet  Har fået nye kammerater  Har lært nye børn at kende  To havde leget sammen efter skole – noget de aldrig havde gjort før Er der noget, der har været forvirrende?  Nej, vi har jo altid kunne spørge

7 T IMEFORDELING FagLektioner Dansk11 Kristendom1 Engelsk1 Matematik5 (+1 lektion efterår) Natur/Teknik1 Idræt2 Billedkunst1 (+1 lektion forår) Musik1 Kontaktgruppetid1 IFU timer2 27 lektioner pr. uge

8 A LDERSINTEGRERET UNDERVISNING Skema og holdlister sendes ud i uge 26 Skoledagen starter kl. 7.55 og slutter 12.45/13.30 Første skoledag er torsdag d. 8 august – I modtager en invitation. Pædagogisk fokus på:  Årsplaner (Fælles Mål)  Sociale relationer på tværs af aldersgrupper  Makkerordning  Elev-elev læring

9 S PØRGSMÅL OG SVAR Hvorfor kopier man ikke bare en model fra en anden skole? det er vigtigt at vi udvikler vores egen model, som passer til Kollerup Skole – men vi har hentet inspiration og ideer fra andre skoler. Køres modellen hele året, eller kan den ændres undervejs i skoleåret? Modellen ændres ikke i løbet af skoleåret, men vi evaluerer løbende således vi kan lære af vores erfaringer til år 2 Er der kriterier for hvordan storholdene dannes? Ja, storholdene dannes på baggrund af børnenes sociale relationer Når der laves storhold, vil der så være en prøveperiode – og derefter mulighed for at lave nye hold Udgangspunktet er, at storholdene er faste i hele skoleåret. Vi har – i samarbejde med børnehaven – dannet holdene. Kan søskende komme på samme storhold? Ikke som udgangspunkt.

10 S PØRGSMÅL OG SVAR Vil storholdene have noget med hinanden at gøre? I dagligdagen foregår undervisningen på storholdene, men hvis det giver mening i forhold til aktiviteten, kan børnene fra storholdene blandes. Har man samme kontaktperson gennem alle årene? Ja, kontaktpersonen svarer til klasselæreren Skal pædagoger varetage undervisning? Ja, lærere og pædagoger skal varetage undervisning i samarbejde. Pædagogerne deltager i et uddannelsesforløb på UCL Hvem har ansvaret for fagligheden? Medarbejderne, der underviser i faget, teamet og ledelsen Det faglige indhold på storholdene. Hvordan sikres, at der ikke bliver forskel. Overvejes fælles årsplaner? Der laves fælles årsplaner i fagene – og der samarbejdes om undervisningsforløbene Hvordan ser fremtiden ud? Tænker man på at videreføre strukturen? Ja, vi koncentrerer os om indskolingen i dette skoleår. Mellemtrinnet har 2 perioder med aldersintegreret undervisning.

11 U DDRAG FRA F OLKESKOLEREFORMEN En lektion idræt, motion og bevægelse dagligt Flere timer i dansk og matematik 4-9 kl. Engelsk 1 kl. Tysk eller fransk 5 kl. Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde Hjemkundskab ændres til madkundskab Øget forældreindflydelse og elevinddragelse Styrket klasseledelse og mindsket uro Fleksible holddannelsesregler Efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledelse Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer


Download ppt "V ELKOMMEN TIL ÅRSMØDE Kollerup Skole Tirsdag d. 11. juni 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google