Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS - generelt Hvad er GIS Fra virkelighed til GIS Metoder og teknikker i GIS Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS - generelt Hvad er GIS Fra virkelighed til GIS Metoder og teknikker i GIS Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS - generelt Hvad er GIS Fra virkelighed til GIS Metoder og teknikker i GIS Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet og Forskningscenter Skov & Landskab

2 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS - generelt 1. Hvad er GIS Lidt karakteristik af GIS 2 Fra virkelighed til GIS 80´ og 90érnes opbygning af digitale kortværker De kendte digitale korttyper 3. Metoder og teknikker i GIS Fra kortværktøj til integreret element i IT-systemer Drift, analyser og udvikling Fortsatte udviklingslinier og problemer Opdeling af GIS efter funktioner 1-4

3 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Hvad er GIS DatabaseDatabase VektorVektor RasterRaster Value-addingValue-adding beregning/analyse VisualiseringVisualisering

4 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Elementerne i GIS

5 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Hvordan fungerer GIS

6 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Hvad kan GIS bruges til MassemarkedetMassemarkedet Operationelle funktionerOperationelle funktioner Strategiske funktionerStrategiske funktioner Forskning og udviklingForskning og udvikling Hvert GIS er unikt og med en fag- og opgave specifik datamodelHvert GIS er unikt og med en fag- og opgave specifik datamodel

7 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere En geografiske reference Geografisk information indeholder en eksplicit geografisk reference Det kan være en eksplicit (eller direkte) længde/breddegrad, en koordinat i nationalt referencesystem (system 34, WGS84) Eller det kan være en implicit (eller indirekte) reference som en addresse, postnummer, planzone, skov eller vejnummer Geokodning anvendes til at skabe eksplicitte geografiske referencer (mange af gangen) for imlicitte geografiske referencer (adresser og.lignende) Disse geografiske referencer kan forbindes med anden information der så kan analyseres og visualiseres

8 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Pointe ved GIS Enkel teknologi,Enkel teknologi, Anvendelsesmuligheder legioAnvendelsesmuligheder legio Udfordringen er ModelleringenUdfordringen er Modelleringen

9 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Vector and Raster Models

10 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere 2 fundamentalt forskellige geografiske modeller Vektor modellen Information om punkter, linier og polygoner kodes og lagres som x-y (og z). Lokalisering af fx. et borehul kan være en x-y koordinat, en linie som en vej eller en å kan lagres som en mængde x-y koordinater. Fladeinformation som sagsdistrikter, beskyttelsesområder og vandoplande kan lagres som en lukket løkke af koordinater (polygon). Velegnet til at beskrive diskret og afsluttede fænomener. Mindre egnet kontinuerligt varierende fænomener (ex. jordtype eller tilgængelighedsforhold for hospitaler.

11 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere 2 fundamentalt forskellige geografiske modeller Raster modellen Er velegnet til at modellere kontinuerligt varierende fænomener eller objekter. Et raster kort består af en samlinger kvadrater (grid- celler-pixels) med en værdi tilknyttet. (eks.også et billede eller et Scannet kort) Raster og vektor modellen kan begge lagre (georeferere til )geografisk information og hver har sine unikke fordele og ulemper I dag kan de fleste GIS )også Desk-top gis håndtere begge modeller.

12 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS karakteristika GIS er grænse- og sektoroverskridende værktøj, der via den geografiske reference muliggør sammenstilling og analyse af data af vidt forskellig oprindelse eller observans og med varierende kvalitetGIS er grænse- og sektoroverskridende værktøj, der via den geografiske reference muliggør sammenstilling og analyse af data af vidt forskellig oprindelse eller observans og med varierende kvalitet GIS er effektivt værktøj til via den geografiske reference hurtigere end hidtil at fremskaffe data og analysere disseGIS er effektivt værktøj til via den geografiske reference hurtigere end hidtil at fremskaffe data og analysere disse Den geogografiske komponent har et uendeligt stort potentiale på alle niveauer af IT-udviklingenDen geogografiske komponent har et uendeligt stort potentiale på alle niveauer af IT-udviklingen

13 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Nødvendigheden af den rumlige orientering (GIS) Flere data tilgængelige Videnskabelige resultater Praktisk erfaring Stadig mere komplekse samfundsproblemer Mere hukommelse (RAM) Mere regnekraft (MIPS) Rumlig differentiering på alle niveauer Mere koordination

14 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS udviklingen over tid Digitale kort Database Rumlige analyse af status-quo Modellering over tid og rum Tiden Internet distribution

15 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Raster-komponenternes udvikling Værktøjer til telemålingVærktøjer til telemåling –jordomkredsende satellitter til jordobservation –Militærstrategisk overvågning Kommerciel digital billedbehandlingKommerciel digital billedbehandling –digitale stills og video med stedbestemmelse via GPS * Teknologierne smelter sammen (Adope versus Erdas) (Adope versus Erdas)

16 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Vektor-komponenternes historie Interaktive grafiske systemer dannede grundlag for CAD-systemerne somInteraktive grafiske systemer dannede grundlag for CAD-systemerne som Danmark tidligt med fra 70érne.Danmark tidligt med fra 70érne. –Landbrugsministeriet (ADK) –Miljøministeriet (ZETA) –Teleseskaberne mf. (Dangraf) –GeoCad, Land Cad –plus en række særlige applikationer til ledningsregistrering mv. (Intergraph/AutoDesk)

17 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Databasesystemernes udvikling I DK en meget stærk udvikling med landsdækkende registre med en geografisk komponent.I DK en meget stærk udvikling med landsdækkende registre med en geografisk komponent. (CPR,BBR, ESR, Motor-, Cancer- osv)(CPR,BBR, ESR, Motor-, Cancer- osv) Tilsvarende udviklet på de kommunale niveauer samt i den private sektorTilsvarende udviklet på de kommunale niveauer samt i den private sektor Kun i meget svagt omfang genstand geografiske analyser - alle objekter registreretKun i meget svagt omfang genstand geografiske analyser - alle objekter registreret

18 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere 80-95: mange investeringer i digitale kortværker Mange producenter i DK af digitale landsdækkende kort (private-halvoffentlige-stat)Mange producenter i DK af digitale landsdækkende kort (private-halvoffentlige-stat) Naturgasprojektet løftede investeringer i de første landsdækkende kortNaturgasprojektet løftede investeringer i de første landsdækkende kort Landbrug finansierede først JBK og senere mange andre temaer.Sidst DMK og DDOLandbrug finansierede først JBK og senere mange andre temaer.Sidst DMK og DDO Højt prisniveau og sen produktion af KMS produkter betyder positivt en underskov af kreative produktionsforhold og producenter.Højt prisniveau og sen produktion af KMS produkter betyder positivt en underskov af kreative produktionsforhold og producenter.

19 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Status her og nu Til stadighed nye geodatasamlinger (statslige og private)Til stadighed nye geodatasamlinger (statslige og private) Landsdækkende digitale Matrikelkort i 97, Jordartskort i 98, energidistrikter i 98Landsdækkende digitale Matrikelkort i 97, Jordartskort i 98, energidistrikter i 98 Aktuelt på vej:Aktuelt på vej: –Nye Digitale Farveortofotos –Flere sæt zonekort mv. (LPA, PLF, Amter) –AIS Private landsdækkende digitale kortPrivate landsdækkende digitale kort –Krak, Mostrups Forlag, Kortgruppen, DAV

20 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Tekniske kort

21 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Topografiske kort

22 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere TOP 10 DK

23 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Digitale farveortofotoskort

24 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere AreaI Informations Systemet Datamodeller tilpasset natur-og miljøforvaltning og dermed en landsdækkende koordinering af de amtskommunale digitale kortlægning af naturtyper og miljøforhold.Datamodeller tilpasset natur-og miljøforvaltning og dermed en landsdækkende koordinering af de amtskommunale digitale kortlægning af naturtyper og miljøforhold. Fællesprojekt mellem DMU, amterne og andreFællesprojekt mellem DMU, amterne og andre

25 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Til stadighed nye geo-teknologier Satelitbaseret digital kortlægning med udvalgte bebyggelser i 3D til orientering og målsøgning bevægende militære enheder.Satelitbaseret digital kortlægning med udvalgte bebyggelser i 3D til orientering og målsøgning bevægende militære enheder. (300.000 km2 ~ 4 dage) Den traditionelle topografiske kortlægnings fortsættelse!!Den traditionelle topografiske kortlægnings fortsættelse!! Operation Ørkenræv gav nye erfaringerOperation Ørkenræv gav nye erfaringer Underholdningsindustrien og regnekraften giver nye mulighederUnderholdningsindustrien og regnekraften giver nye muligheder Geografien afløser Skrivebordet!Geografien afløser Skrivebordet!

26 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Esben Munk Sørensen ems@i4.auc.dk Kommunikation Den geografiske reference velegnet til informationssøgning på tværs af registre og sektorer Den geografiske reference velegnet til informationssøgning på tværs af registre og sektorer Den geografiske reference nøglen i Internet Den geografiske reference nøglen i Internet (ems@i4.auc.dk) (ems@i4.auc.dk) WWW muliggøre helt nye kommunikationsveje og netværk WWW muliggøre helt nye kommunikationsveje og netværk

27 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Esben Munk Sørensen ems@i4.auc.dk Kortgrundlaget mange nye typer af kulisse-kort (billeder og gamle kort hjulpet af raster/scanningsteknologien mange nye typer af kulisse-kort (billeder og gamle kort hjulpet af raster/scanningsteknologien målrettede kundebehov ved etablering af “intelligens i kort” (etablering af geokoden) målrettede kundebehov ved etablering af “intelligens i kort” (etablering af geokoden) øget international konkurrence øget international konkurrence højopløselige satellitbilleder (opløsning 1m) abonnerbare på Internet i slutningen af 98 højopløselige satellitbilleder (opløsning 1m) abonnerbare på Internet i slutningen af 98

28 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Nye muligheder Nye 3D-temaanalyserNye 3D-temaanalyser Beslutningsgrundlag (strategiske analyser)Beslutningsgrundlag (strategiske analyser) WEB-baseret planformidlingWEB-baseret planformidling Digitale højdemodellerDigitale højdemodeller Multimedie-baseret geodatasammenstilling og VRML-miljøer til skabelse virtuel virkelighedMultimedie-baseret geodatasammenstilling og VRML-miljøer til skabelse virtuel virkelighed

29 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Landbrug - økonomi

30 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Linieføring af vejstrækninger -anvendelse af MAP-algebra

31 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Interaktivt regionplanudsnit (viborg amt -§3-jordbrug-drikkevand)

32 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Digitale højdemodeller

33 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Tilgængelighedsanalyser

34 DHM og DDO

35 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Problemområder ved GIS-udvikling Ikke software, hardware eller digitale kortsoftware, hardware eller digitale kortMen kompetence, strukturerede data, organisation og kommunikation/netkompetence, strukturerede data, organisation og kommunikation/net

36 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Strukturerede data fagdatabaser i stigende mængderfagdatabaser i stigende mængder eksisterende georeferencer (også simple)eksisterende georeferencer (også simple) fremtidige geokodningsopgaverfremtidige geokodningsopgaver objektklassifikationobjektklassifikation øget fokus på datakvalitet (validering)øget fokus på datakvalitet (validering) datamodeldatamodel

37 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Organisation fra central kortadministration (også andet en teknisk kort) til tværgående (G)IT- funktion og integrerede systemerfra central kortadministration (også andet en teknisk kort) til tværgående (G)IT- funktion og integrerede systemer ajourføringsansvar for fagdatabaserajourføringsansvar for fagdatabaser indikatorer til ledelse og overvågningindikatorer til ledelse og overvågning ledelsesansvar overfor tværgående beslutningerledelsesansvar overfor tværgående beslutninger

38 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Organisatoriske hindringer mangel på teknologibærere (lokal kompetanceopbygning)mangel på teknologibærere (lokal kompetanceopbygning) GIS i dag stadig tæt knyttet til kortsektorenGIS i dag stadig tæt knyttet til kortsektoren i stedet overmod miljø, økonomi, social, energi, ledelsei stedet overmod miljø, økonomi, social, energi, ledelse

39 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Tekniske hindringer ObjektklassifikationObjektklassifikation Forskellige faglige og videnskabelige traditionerForskellige faglige og videnskabelige traditioner Teknologi og infrastruktur tilgængeligTeknologi og infrastruktur tilgængelig

40 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Opbygning af (G)IT-kompetance Uddannelse af nøglemedarbejdereUddannelse af nøglemedarbejdere Motivering af ledelseMotivering af ledelse Formulering af behov, formål, strategi og visionerFormulering af behov, formål, strategi og visioner Påbegynd opløsning af eksisterende organisationPåbegynd opløsning af eksisterende organisation Udvikle netbaserede kommunikationskanaler- og beslutningscentreUdvikle netbaserede kommunikationskanaler- og beslutningscentre

41 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Selvstændigt vidensområde eller ”opslugt” af IT- og Multimedier ? GIS bliver et ikke en selvstændig disciplin, men et veldefineret tværfagligt arbejdsfelt med eget paradigme inden for datakvalitet, modellering, medieintegration, positionering og referenceprincipperGIS bliver et ikke en selvstændig disciplin, men et veldefineret tværfagligt arbejdsfelt med eget paradigme inden for datakvalitet, modellering, medieintegration, positionering og referenceprincipper Der er en markant udvikling i gang, hvor den geografiske reference anvendes i distribuerede systemer i net og bærbare enhederDer er en markant udvikling i gang, hvor den geografiske reference anvendes i distribuerede systemer i net og bærbare enheder

42 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS på nye områder (De store økonomier i den offentlige sektor) SundhedssektorenSundhedssektoren Individuel og Kollektiv TransportIndividuel og Kollektiv Transport MiljøforvaltningMiljøforvaltning (Den private sektor) GeomarketingGeomarketing ”Global Management” af bevægelige enheder”Global Management” af bevægelige enheder

43 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Geografi bliver betydningsfuld optimeringsparameter ØkonomiØkonomi ØkologiØkologi EnergiEnergi

44 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS på massemarket - 1(4) Mange nye masseproducerede IT-produkter vil inddrage den geografiske komponentMange nye masseproducerede IT-produkter vil inddrage den geografiske komponent CD-rom / Digitale Video DesksCD-rom / Digitale Video Desks Internet tjenester vil benytte geografi i brugergrænsefladenInternet tjenester vil benytte geografi i brugergrænsefladen Eksempler: Det levende danmarkskort, KRAK, Leksika, Telefontjenester, LodsejerinformationEksempler: Det levende danmarkskort, KRAK, Leksika, Telefontjenester, Lodsejerinformation

45 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS til operationelle funktioner - 2(4) Digitale databaser knytte til udøvelsen af en given funktion eller løsning af driftsopgaver som ledningsadministration, overvågning af net, bevægelige enheder og strømme (logistik), masseforvaltning.Digitale databaser knytte til udøvelsen af en given funktion eller løsning af driftsopgaver som ledningsadministration, overvågning af net, bevægelige enheder og strømme (logistik), masseforvaltning. Eksempler: El-selskaber, flådestyring, ejendomsvurderingssystem,Eksempler: El-selskaber, flådestyring, ejendomsvurderingssystem,

46 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS til strategiske funktioner - 3(4) Anvendelse af digitale data til funktioner med interaktive processer med resultat-og effektvurderingerAnvendelse af digitale data til funktioner med interaktive processer med resultat-og effektvurderinger Sagsbehandling med skøn, kriminalitetsanalyser, lokaliseringsanalyserSagsbehandling med skøn, kriminalitetsanalyser, lokaliseringsanalyser

47 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS til forskning og udvikling - 4(4) Anvendelse af GIS til organisering af data til eksplorative studier og faganalyser med henblik på at identificere interessante og paradigmaudviklende mønstre samt appliering af GIS-teknologi i eksisterende fag.Anvendelse af GIS til organisering af data til eksplorative studier og faganalyser med henblik på at identificere interessante og paradigmaudviklende mønstre samt appliering af GIS-teknologi i eksisterende fag. Eksempler: Miljøforskning, landskabsforskning, medicinsk forskningEksempler: Miljøforskning, landskabsforskning, medicinsk forskning

48 NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere Ved AAU startede pr. 1 september 1996 2 årige deltidsuddannelser i Geo Informatik og Matrikulær Informatik. Ny optag på uddannelsen i Geo Informatik med start 1. september 1999. Matrikulær Informatik vil ikke blive videreført som selvstændig uddannelse. Der vil i stedet for fremover i Geo Informatik uddannelsen være kursustilbud inden for det matrikulære område. 2 års afsluttede studier giver ret til titlen MTM (Master of Technology Management). Uddannelserne er tilrettelagt som en vekslen mellem weekend-kurser og fjernstudier via PC og modem/netværk/Internet.


Download ppt "NOVI den 1.Februar 1999 GIS for ledere GIS - generelt Hvad er GIS Fra virkelighed til GIS Metoder og teknikker i GIS Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google