Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)
GIS-introduktion; Zoologisk Museum 2003 Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS) Zoologisk Museum Foråret 2003 Lektion 1

2 Hvad er GIS? Informationssystem….? Geografisk….?
Geografisk Informationssystem? Database med geografisk information. Kan relatere rumlige forhold til data og omvendt Kombinerer kort med data. Opdaterer på begge niveauer

3 Definition af et Geografisk Informationssystem
GIS er et system af computer-software, hardware, data og brugere, som kan anvendes til at bearbejde, analysere og præsentere information, som er knyttet til en rumlig placering (ESRI)

4 Hvad er GIS ikke? Konkret Abstrakt Remote sensing Et statisk kort GPS
CAD Billedbehandling Et softwareprodukt (som fx. MS Word) Abstrakt Problemløser Et middel (værktøj), men ikke et mål i sig selv!

5 Hvor anvendes GIS? I beslutningsprocesser I forskning
Offentlig forvaltning (amter/kommuner) Markedsanalyse Logistik (Falck, speditionsfirmaer) I forskning Geografi Geologi Folkesundhed Epidemiologi Biologi/økologi

6 Hvorfor anvendes GIS? Styring af store mængder information (informationssystem) Anskueliggør kompleks information – taler til intuitionen Forespørgsel på geografiske relationer Fleksibelt værktøj

7 GIS i økologisk forskning
Som rumlig database Simpel præsentation af data Rumlig analyse af data Modellering

8 GIS på Zoologisk Museum
Statistik Analyse Publikation Samlinger Datalager Baggrundsdata Præsentation Formidling/Offentliggørelse

9 Digital natur Lake District (UK)

10 Digital natur Seattle (USA)

11 Digital natur

12 Digital natur

13 Opbygning af GIS

14 Valg af datatype Vektor/raster

15 Valg af datatype Vektordata Er koordinatspecifikke Fylder ikke meget
Punkt Vektordata Er koordinatspecifikke Fylder ikke meget Kan skaleres Er ikke ”kontinuerte” (f.eks. Højdekurver) Kan være 2D/3D i GIS Linje Polygon

16 Software ArcInfo (ESRI) ArcView 3.2/3.3 (ESRI) MapInfo
ArcGis/ArcInfo 8.1/8.2 (ESRI)

17 Opbygning af ArcView Projektet Views Tables Charts Layouts Scripts

18 Projektet Samler kort, figurer og data Lænker til data
Herfra styres dokumenter Gemmes i projekt-filer (.apr)

19 Views Table of contents (TOC) Samling af temaer
Styrer visning af ”kort”, herunder bl.a. projektion og baggrund ”Kort” bestående af tændte (visible) temaer Arbejder med det fremhævede tema (active)

20 Table of contents (TOC)
Menuer Målestok Værktøjer ”Knapper” Koordinater Aktivt tema Table of contents (TOC) Kortvisning

21 Tables Geografiske og ikke-geografiske tabeller (”Shape” –feltet)
Databasefunktioner Sortering og forespørgsler

22

23 Charts (diagrammer) Diagrammer på data Printes eller sættes i Layouts

24

25 Layouts Eksport af færdige kort Skabeloner til hurtige udskrifter
Målestoksforhold Signaturforklaring Nordpil Tekst

26

27 Temaer/Shape-filer ESRI’s særlige filformat (til ArcView)
De fleste temaer er Shape-filer (*.shp) Punkter, linier, polygoner Shape-feltet rummer koordinaterne. De er normalt skjult Består af 3-5 ”rigtige” filer. Husk dem alle ved flytning/kopiering

28 Hvor henter jeg hjælp? Hjælpefunktionen (F1) Using ArcView GIS (ESRI)
Undervisning over nettet (www.esri.com) Brugergrupper på nettet Diverse bøger og artikler


Download ppt "Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google