Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition Generelle regler VVM screeninger Miljøgodkendelse fra 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition Generelle regler VVM screeninger Miljøgodkendelse fra 2007."— Præsentationens transcript:

1

2 Disposition Generelle regler VVM screeninger Miljøgodkendelse fra 2007

3 Generelle regler Låg på gyllebeholdere, eller flydelag mod at før logbog –Inkl. lugt Overdækning af markstakke Forbud mod bredspredning af gylle

4 VVM sagsbehandling Forskellig administration i amterne Indtil 2001 stort set ingen restriktioner på ammoniakfordampning Løbende opstramninger Fredede områder Natura 2000 områder § 3 områder

5 VVM sagsbehandling Ingen bagatelgrænse Model kan ikke gå i nul Håndtering af kumulation § 3 mose med tålegrænse på 30 kg Krav til ammoniakdeposition ikke fulgt op af plejetiltag

6 Miljøgodkendelse 2007 Generel reduktion af ammoniakfordampningen i forhold til reference staldsystem –15 % 2007 –20 % 2008 –Minimum 25 % 2009

7 Kvælstofdeposition fra staldanlæg 300 m 1000 m Kilde DMU 2000m

8 Bufferzone 1 VMPIII 300 meter fra særligt følsomme naturområder Ingen forøgelse af ammoniakfordampningen Overdækning af nybyggede gyllebeholdere

9 Bufferzone 2 300 – 1000 meter fra særligt følsomme naturområder 0,3 kg kvælstof pr. ha ved mere end to husdyrbrug 0,5 kg kvælstof pr. ha såfremt der er to husdyrbrug 0,7 kg kvælstof pr. ha ved et husdyrbrug i bufferzone Ved de nye afskæringskriterier er der taget højde for det kumulative princip Krav om nedfældning af husdyrgødning i sort jord og græs

10 Særligt følsom natur Wilhjelmudvalgets definition af følsom natur Højmoser Lobeliesøer Udenfor Natura 2000 –Heder over 10 ha –Næringsfattige overdrev over 2,5 ha, Indenfor Natura 2000 –§ 3Heder og § 3 overdrev, samt ammoniakfølsomme søer

11

12

13

14 Konklusion Ensartet sagsbehandling i kommunerne ? –Afhænger af vejledningen Restriktionerne kendes på forhånd –Ved køb og salg –Udvidelser –Visioner og strategi for Landbrugsbedriften Hurtigere sagsbehandling


Download ppt "Disposition Generelle regler VVM screeninger Miljøgodkendelse fra 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google