Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø"— Præsentationens transcript:

1 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Husdyrgodkendelse.dk Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

2 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Model I Randers Kommune starter vi med at lave en detaljeret gennemgang af grundlaget for beregningsresultaterne i Husdyrgodkendelse.dk (konklusion efter proces med Rejseholdet (MST/KL)). Hvorfor? Mange ansøgninger er fejlbehæftede. Afgørelsen skal hvile på et korrekt grundlag. Pga. offentlighedens inddragelse tidligt i processen (§12). For at yde god service overfor landmand/konsulent. Hvornår? I forbindelse med visiteringen af ansøgningen – dvs. senest 3 uger efter modtagelsen. Hvordan? Gennemgang af tjekliste - oplysninger om nudrift og ansøgt drift. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

3 Mælkeydelse / foderkorrektion
21. marts 2007 Mælkeydelse / foderkorrektion Godkendelsessystemet følger gødningsregelsættet: Landmanden skal korrigere DE-beregningen for afvigende mælkeydelse. Landmanden kan korrigere gødningsproduktionen for afvigende mælkeydelse - dvs. anvende egne produktionstal. Sidstnævnte betyder, at landmanden har ret til at henholde sig til normtal ved ansøgning om miljøgodkendelse. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

4 Mælkeydelse / foderkorrektion
21. marts 2007 Mælkeydelse / foderkorrektion Oplysningen kan ikke ses i PDF-ansøgningen! Kontrolleres i en scenarieberegning (grunddata → produktioner → ) Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

5 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Mælkeydelse/foder Type 2 – korrektion: Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

6 Foderkorrektion – malkekøer
21. marts 2007 Foderkorrektion – malkekøer Foderkorrektion for malkekøer skal ske i overensstemmelse med Helpdesksvar af Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

7 Foderkorrektion - malkekøer
21. marts 2007 Foderkorrektion - malkekøer Eksempel - Korrektion i forhold til ammoniakfordampning: Trin 1: ammoniakfordampning uden højere ydelse og foderkorrektioner noteres [fx kg N/år] (=> N-indhold i gødning = norm). Trin 2: højere ydelse indtastes [fx kg/år] og FE pr. årsko justeres [ fx FE], indtil noterede ammoniakfordampning nås (=> N-indhold i gødning = norm). Trin 3: proteinniveau reguleres, indtil ammoniakfordampningen/depositionen lever op til kravet [fx 165 g råprot./FE] (=> sænket ammoniakfordampning/N-indhold i gødning). Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

8 Foderkorrektion - malkekøer
21. marts 2007 Foderkorrektion - malkekøer Vigtigt at foderkorrektioner indsendes som en supplerende fiktiv ansøgning, da fosforindholdet i gødningen påvirkes! Eksempel: Ammoniak (kg N/år) N –gødning P-gødning (kg P/år) Trin 1 4.709 51.047 7.409 Trin 2 7.299 Trin 3 4.319 48.155 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

9 Generelt ammoniakreduktionskrav
21. marts 2007 Generelt ammoniakreduktionskrav Eksempel: Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

10 Generelt ammoniakreduktionskrav
21. marts 2007 Generelt ammoniakreduktionskrav Generelt ammoniakreduktionskrav = 1972,94 kg N/år - 270,52 kg N/år = 1702,42 kg N/år Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

11 Generelt ammoniakreduktionskrav
21. marts 2007 Generelt ammoniakreduktionskrav 30% Generelt ammoniakreduktionskrav = 1001,43 kg N/år ,43 kg N/år x 0,7 = 1702,42 kg N/år Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

12 Generelt ammoniakreduktionskrav
21. marts 2007 Generelt ammoniakreduktionskrav 15% Generelt ammoniakreduktionskrav = 1001,43 kg N/år ,43 kg N/år x 0,85 = 1852,64 kg N/år Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

13 Generelt ammoniakreduktionskrav
21. marts 2007 Generelt ammoniakreduktionskrav Oplysningen kan ikke ses i PDF-ansøgningen! Kontrolleres i en scenarieberegning (grunddata → staldafsnit → ) Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

14 Generelt ammoniakreduktionskrav
21. marts 2007 Generelt ammoniakreduktionskrav 30% Generelt ammoniakreduktionskrav = 1001,43 kg N/år x 0, ,43 kg N/år x 0,7 = 1402 kg N/år Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

15 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Ammoniakdeposition Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

16 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Ammoniakdeposition Rigkær - med kumulation! Skovbevokset tørvemose - tættere på! 75 DE 202 DE Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

17 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Ammoniakdeposition Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

18 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Ammoniakdeposition Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 1 Kategori 3 Kategori 2 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

19 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Ammoniakdeposition Kategori 1_skovbevokset tørvemose Afskæringskriterium totalbelastning 0,7 kg N/ha Kategori 1_rigkær Afskæringskriterium totalbelastning 0,2 kg N/ha Kategori 2_overdrev Afskæringskriterium totalbelastning 1,0 kg N/ha Kategori 3_pot. ammoniakfølsom skov Afskæringskriterium merbelastning 1,0 kg N/ha Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

20 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Miljøteknologi Sengestald med fast gulv! Er der anvendt anerkendt miljøteknologi og er effekten korrekt? Effekt af spalteskraber  Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

21 Udnyttelsesprocenter
21. marts 2007 Udnyttelsesprocenter Godkendelsessystemets udnyttelsesprocenter følger gødningsreglerne. I godkendelsessystemet vælges udnyttelsesprocenten automatisk ud fra gødningstypen: Svinegylle 75 % Kvæggylle 70 % Dybstrøelse 45 % etc. Tjek dog indtastet udnyttelsesprocent for afgasset biomasse/forarbejdet husdyrgødning/ blandet gylle, have- og parkaffald (skal indtastes manuelt). Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

22 Udnyttelsesprocenter
21. marts 2007 Udnyttelsesprocenter Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

23 Udnyttelsesprocenter
21. marts 2007 Udnyttelsesprocenter Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

24 Udnyttelsesprocenter
21. marts 2007 Udnyttelsesprocenter Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

25 Udnyttelsesprocenter
21. marts 2007 Udnyttelsesprocenter Oplysningen kan ikke ses i PDF-ansøgningen! Kontrolleres i en scenarieberegning (grunddata → gødning → tilført husdyrgødning → ) Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

26 Andel af dybstrøelse udbragt direkte og nedpløjet
21. marts 2007 Andel af dybstrøelse udbragt direkte og nedpløjet NB: ”0”-indtastning (default) ≠ standardforudsætning ! Standardforudsætninger (skal indtastes manuelt): Kvæg 65% Søer 50% Slagtesvin 25% Slagtekyllinger 15% Høner 5% Øvrige dyretyper 0% Mindre andel end standardforudsætning => højere emission ! Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

27 Andel af dybstrøelse udbragt direkte og nedpløjet
21. marts 2007 Andel af dybstrøelse udbragt direkte og nedpløjet Vær opmærksom, hvis minusværdier forekommer under staldtyper med fast husdyrgødning i pkt Ammoniaktab. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

28 Tilført kvælstof med husdyrgødning fra andre
21. marts 2007 Tilført kvælstof med husdyrgødning fra andre Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

29 Tilført kvælstof med husdyrgødning fra andre
21. marts 2007 Tilført kvælstof med husdyrgødning fra andre Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

30 Tilført fosfor med husdyrgødning fra andre
21. marts 2007 Tilført fosfor med husdyrgødning fra andre ”Før-situation”: P tilført – P fraført = 24,9 kg P/ha/år – 24,2 kg P/ha/år = 0,7 kg P/ha/år. ”Efter-situation = krav”: 0,7 kg P/ha/år + 4,0 kg P/ha/år = 4,7 kg P/ha/år. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

31 Tilført fosfor med husdyrgødning fra andre
21. marts 2007 Tilført fosfor med husdyrgødning fra andre ”Før-situation”: P tilført – P fraført = 30,5 kg P/ha/år – 24,2 kg P/ha/år = 6,3 kg P/ha/år. ”Efter-situation = krav”: 6,3 kg P/ha/år + 4,0 kg P/ha/år > P-overskud ved harmoni => 7,1 kg P/ha/år. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

32 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Referencesædskifte 765 DE/332,61 ha > 2,0 DE/ha Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

33 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Referencesædskifte Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

34 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Referencesædskifte 0 DE/332,61 ha < 1,4 DE/ha Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

35 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Vanding Vanding => højere fosforfraførsel! Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

36 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 NFI NFI-kort fra Husdyrgodkendelse.dk: NFI-kort (seneste viden) fra DAI : Se Miljøstyrelsens nyhedsbrev nr. 12 af 13. september 2010 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

37 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Ekstra efterafgrøder Decimaltal kræver interpolering mellem resultatet fra 2 skemaer (hhv. 5% og 6%). Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

38 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Afsat husdyrgødning Ca. 90 kg N/DE, 13 kg P/DE Ca. 90 kg N/DE , 13 kg P/DE Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

39 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Aftaleareal Tjek! Ikke en GIS-søgning (fluebensmarkering). Påvirkning af natur, Natura 2000 etc.? Er arealet stort nok? 200 DE /143,51 ha = 1,39 DE/ha. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

40 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Øvrige tjekpunkter Nudrift i.f.h.t. produktionstilladelse. Eksisterende staldsystemer. Flere godkendelsespligtige ændringer indenfor seneste 8 år (HDL § 26 stk. 2). Udegående dyr. Stipladsangivelse. Malkekøers tid på græs (ikke på græs 6 mdr. – måske ca. 1,5 mdr.). Lagerfordeling. Ruheder/kildehøjde. Naboangivelse/lugtkumulation. Gyllebeholdere med krav om anvendelse af miljøteknologi: <300 m til nabo (svin/kødædende pelsdyr) => fast overdækning. <300 m til §7-natur (alle) => fast overdækning el. alternativ m. samme effekt. Krav om eksisterende miljøteknologi. DEreel≤ Harmonital. JB. nr. Drænforhold. Fosforklasser – fosfortal. Fosfor tilført med slam (affald) i nudrfit Stjernemarkering. Havelågemarkering. Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

41 Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø
21. marts 2007 Konfliktsøgning i eget GIS-system Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø

42 Tak for opmærksomheden!
21. marts 2007 Tak for opmærksomheden! Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø


Download ppt "Randers Kommune - Miljø og Teknik - Natur og Miljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google