Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hovedhjørnestenen i “Strokecenteret”  Tværfaglige samarbejdsaftaler  Høj monofaglig kvalitet  Patienten i centrum  Patientforløbsbeskrivelser  Kommunikation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hovedhjørnestenen i “Strokecenteret”  Tværfaglige samarbejdsaftaler  Høj monofaglig kvalitet  Patienten i centrum  Patientforløbsbeskrivelser  Kommunikation."— Præsentationens transcript:

1

2 Hovedhjørnestenen i “Strokecenteret”  Tværfaglige samarbejdsaftaler  Høj monofaglig kvalitet  Patienten i centrum  Patientforløbsbeskrivelser  Kommunikation  Hele “pakken” til tiden  NIP-apopleksi kvalitetsmonitorering og styreredskab

3 “Det andet ben at stå på” Aftaler:  Alle apopleksipatienter skal skannes indenfor 2 timer  og trombolysepatienter uopsætteligt  Multimodal stroke-MR i klinisk praksis: 1.valg  Trombektomi under etablering  Fælles projekter  Iskæmimodeller, neuroprotektion, organisation

4  Tredie ben i “Århus Acute Stroke Study”  2004-2006: Trombolyse i dagtiden  Udvikling af multimodale MR-stroke modeller – professor Leif Østergaard  Iskæmimodeller  Blødningsstudier  I-Know databasen  Nye behandlinger – beregning af effektstørrelse

5  Geriatrisk afdeling  Medicinsk afdeling  Kardiologisk afdeling  Reumatologisk afdeling  Center for hæmofili og trombose  Karkirurgisk afdeling  Neurokirurgisk afdeling  Klinisk genetisk afdeling  NIP sekretariatet  MTV afdelingen v. AUH  Epidemiologisk afdeing

6  Post-stroke depression  Post stoke central pain  Post stroke dementia  Post stroke fatigue  Serotonin and stroke  Quality of stroke care  Thrombolysis in acute stroke  Blood brain barrier after thrombolysis  Acute stroke organisation  Cost of thrombolysis  Cost of telethrombolysis  TIA clinic  Perkonditionering  Lægemiddelindustri multicenter forsøg: Neuroprotektion, Novo-7, Trombolyse 3- 4½ t, PFO, PROFESS, SCAST, EXSTROKE, DIAS-4 Siden 1998: 1 Disputats 6 Ph.D 1 Cand Scient San 3 Ph.D studerende 2 forskningsårsopgaver

7  Høj effektivitet – indlæggelser < 3 døgn  Landets højeste NIP målopfyldelse  23% af målgruppen får trombolyse (6% I DK)  Nationale eksperter  Trombektomi  Ultralyd og transkraniel doppler  Klinisk sygeplejespecialist  Medarbejdere i ekspertudvalg  SST, Dansk Selskab for Apopleksi, Nordic Stroke mm

8 Inklusion  18-80 år  Tidl. selvhjulpen  Ikke svær apopleksi (bevidsthedssvækkelse)  Ikke symptomer i hurtig bedring Eksklusion  Ukontrolleret højt BT  Tilstand m. øget blødningsrisiko  INR > 1,4  Tidl. Apopleksi < 3 mdr.  Traumer el. operation < 3 mdr.  M.fl.

9 9 * mortaliteten i RCT trombolysestudier 3 mdr: 7—17%NAlder NIHSS median SelvhjulpneDøde*Århus976618 41 (43%) 11 (12%) Resten af DK 1886517 70 (37%) 29 (16%) Europa83036718 2570 (31%) 1815 (22%)

10 Klokken 05:38 NIHSS score: 24

11 TIMI 0 A-grafi via mikrokatheter

12 TIMI 2 efter 1. passage med MERCI®

13 TIMI 3 efter 2. passage med MERCI ®

14 Dag 1 – 2 – 9: NIHSS: 24  11  2 (selvhjulpen)

15  Trombektomi + stents  Fjernelse af proppen via kateter  Til patienter med store apopleksier  Hvor intravenøs trombolyse ikke virker  Perkonditionering  I samarbejde med ambulancetjenesten  Simpelt princip der beskytter det truede væv  Dokumenteres via MR

16 Forslag/ønske: Professorat og delestillinger Forskning :  Nye behandlinger (rPC, efter 4½ time, i.a.)  Neurorehabilitering (incl. kognitive funktioner)  Sygepleje, fysio- og ergoterapi  Ny teknologi (teleradiologi, diagnostisk support) Ultralydslaboratorium Uddannelse, symposier, kampagner Gæsteklinikere


Download ppt "Hovedhjørnestenen i “Strokecenteret”  Tværfaglige samarbejdsaftaler  Høj monofaglig kvalitet  Patienten i centrum  Patientforløbsbeskrivelser  Kommunikation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google