Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Driftsøkonomiske Muligheder for en Reduceret Pesticidanvendelse Indlæg på 1. Danske Planteavlskongres 2004 Jens Erik Ørum FØDEVAREMINISTERIET FØDEVAREØKONOMISK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Driftsøkonomiske Muligheder for en Reduceret Pesticidanvendelse Indlæg på 1. Danske Planteavlskongres 2004 Jens Erik Ørum FØDEVAREMINISTERIET FØDEVAREØKONOMISK."— Præsentationens transcript:

1 Driftsøkonomiske Muligheder for en Reduceret Pesticidanvendelse Indlæg på 1. Danske Planteavlskongres 2004 Jens Erik Ørum FØDEVAREMINISTERIET FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT

2 Driftsøkonomiske Muligheder for en Reduceret Pesticidanvendelse Indlæg på 1. Danske Planteavlskongres 2004 Jens Erik Ørum DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT

3 Indhold Opdateringen af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser Supplerende analyser vedrørende –Behovet for afgifter og kvoter –Mulighederne for ukomplicerede reduktioner –Mulighederne for miljøvenlige reduktioner Mulighederne for at opfylde den nye pesticidplan

4 Opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser Produktpriser Pesticidpriser Opdatering af pesticidanvendelsesmulighederne Behandlingsindeksregnskaber To modeller Følsomhedsanalyser

5 Ændring i priser, behov og forbrug Kun kortvarig effekt af afgiftsforhøjelsen i 1998 Pesticidpriser er steget ca. 4 pct. Pesticidanvendelse er relativt blevet 50 pct. dyrere Behovet for pesticider (målt ved måltallet) er reduceret med knap 0,1 BI eller ca. 5 pct. Kemikalieomkostningerne er steget mindre end 10 kr. pr. ha eller ca. 4 pct.

6 Opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser Produktpriser Pesticidpriser Opdatering af pesticidanvendelsesmulighederne Behandlingsindeksregnskaber To modeller Følsomhedsanalyser

7 Reduktionsmuligheder ved en uændret arealanvendelse for hele landet

8 Scenarier, afgifter og krævet marginalnytte

9 Implementering af den nye pesticidplan Rådgivning? Miljøeffekter? Viden? Afgifter? Kvoter? Genveje? Tid? Priser? Investeringer? Omkostninger? Incitamenter? Bedriftsstørrelse?

10 Forudsætninger og følsomhedsanalyser Eksisterende viden og teknologi Behov for mere radrensning og strigling Incitamenter Tid Miljøeffekter Ukendte faktorer

11 Meget flad kurve – beskedne incitamenter

12 Hurtige, ukomplicerede reduktioner i korn

13 Lærkevenlige reduktioner i vårbyg og hvede

14 Pesticidplanens konsekvenser og gennemførelse Mange ukendte faktorer NaturSygdomme, resistens, klima … Ny teknologiSorter, viden, pesticider, Varslingssystemer, BBS, GPS … PriserAfgrøder, arbejdsløn, pesticider … PolitikAfgifter, kvoter, tilskud, forskning, rådgivning …

15 Konklusion Gode og effektive reduktionsmuligheder Reduktioner til 1,7 og 1,4 BI kan gennemføres uden særlige omkostninger Den nye pesticidplan kan opfyldes til tiden og uden væsentlige omkostninger Beskedne incitamenter Store krav til rådgivningstjenesten Behov for øgede afgifter eller kvoter Miljøvenlig planteavl kræver noget ekstra og er ikke altid økonomisk optimal


Download ppt "Driftsøkonomiske Muligheder for en Reduceret Pesticidanvendelse Indlæg på 1. Danske Planteavlskongres 2004 Jens Erik Ørum FØDEVAREMINISTERIET FØDEVAREØKONOMISK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google