Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Problemer ved værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Problemer ved værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter."— Præsentationens transcript:

1 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Problemer ved værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter Pernille Kaltoft Planteproduktion 2004

2 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Det er nyt i Danmark at værdisætte pesticidanvendelsens natur- og miljøkonsekvenser. I bl.a. USA har man mange års erfaring med at sætte kroner og øre på natur og miljø. Baggrund (1)

3 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Ideen ved denne form for værdisætning er, at man ved at spørge befolkningen om, hvad den er villig til at betale for et gode, kan finde en pris for ellers ikke markedsomsatte goder (natur og miljø). Det gøres typisk vha. spørgeskemaer. Baggrund (2)

4 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Indlægget her diskuterer: metodiske etiske demokratiske problemer ved at anvende økonomisk værdisætning til at prissætte natur- og miljøeffekter.

5 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Pilotstudiet tager udgangspunkt i biologiske forsøg med nedsat sprøjtning i form af sprøjtefri randzoner og tilhørende tællinger af antal plantearter, insekter mm. valgte indikatorer: antal vilde planter overlevelsesprocenter for agerhønse- kyllinger

6 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Spørgeskema - rangordningen K20 Nuværende landbrugsdrift M2 Ændret landbrugsdrift L18 Ændret landbrugsdrift P7 Ændret landbrugsdrift Stigning i prisen på mel 0 øre/kg 0,25 kr/kg 1 kr/kg Antal vilde planter 26 stk/m 2 43 stk/m 2 36 stk/m 2 92 stk/m 2 Overlevelse for agerhønsekyllinger 60 procent 70 procent90 procent Rangordning (fra 1 til 4)

7 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Metodiske problemer (kun sociologiske) borger eller forbruger økonomisk teori forudsætter forbruger position virkeligheden er et både/og sammenhæng mellem udtrykte holdninger og handlinger: ingen simpel sammenhæng

8 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Etiske problemer: Miljøøkonomi = nytteetik optimeringstankegang summeret velfærd/livskvalitet velfærd/livskvalitet = præferenceopfyldelse

9 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Hvilke etiske hensyn kommer ikke med? retfærdighed/fordeling fællesskab/omsorg respekt for det enkelte menneske respekt for dyr/planter/hele naturen etiske problemer (2)

10 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Forudsætninger for værdisætning af ikke-markedsomsatte natur/miljøgoder natur og miljø er en præference for befolkningen som man vil betale for brugsværdi (rent vand, rekreativ værdi) eksistensværdi etiske problemer (3)

11 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Forudsætninger for værdisætning af ikke-markedsomsatte natur/miljøgoder natursyn: naturen har ikke værdi i sig selv naturen har den værdi befolkningen er villig til at betale menneskesyn: homo economicus mennesket som optimerende forbruger etiske problemer (4)

12 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Kritik af menneskesynet undersøgelser viser at folk svarer som forbrugere og borgere i borgerrollen forholder vi os til samfundets indretning, overordnede prioriteringer, etiske spørgsmål etc. de virkelige mennesker, hvis svar ligger til grund for en værdisætning, bryder med forudsætningen om et bestemt menneskesyn etiske problemer (5)

13 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute To konklusioner på kritikken af værdisætningens præmisser: den teoretisk stringente: det duer ikke, da forudsætningerne ikke er opfyldt den pragmatiske: resultatet kan betragtes som en slags folkeafstemning eller meningsmåling etiske problemer (6)

14 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Vores samfund har et generelt problem med ekspertviden og demokrati kompleks verden – komplekse problemer – komplekse løsningsforslag voksende svælg imellem eksperters og lægmænds syn på en sag: genteknologi godt eksempel forskellige værdisæt hos eksperter og lægmænd mistillid til eksperter og myndigheder demokratiske problemer

15 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute ”Løsning” ærlighed og åbenhed fra eksperters og myndigheders side om divergerende syn og værdiantagelser miljøøkonomien: deklarér værdiantagelserne! (menneskesyn og natursyn)

16 Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Konklusion hvis ikke miljøøkonomien erklærer sine antagelser og præmisser vil resultaterne fremstå som objektive økonomiens specielle magt/status i samfundet kan få én til at frygte de demokratiske konsekvenser af at politiske spørgsmål pakkes ind i økonomi og dermed ”objektiveres”


Download ppt "Ministry of Environment and Energy, Denmark The National Environmental Research Institute Problemer ved værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google