Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Markvandingsbehov gennem 25 år

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Markvandingsbehov gennem 25 år"— Præsentationens transcript:

1 Markvandingsbehov gennem 25 år
Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Emner: Markvandingsbehov 1987-2010 Økonomi i markvanding
Administration af tilladelser til markvanding

3 Markvandingsbehov, gns. 1987-2010 på JB1 (61 mm rodzonekapacitet)

4 Fremgangsmåde Vandingsbehov beregnet med Vandregnskab Online
Grovsand (JB1) med 61 mm rodzonekapacitet Klimadata for 2 lokaliteter (Billund og Ribe) Vandet ved vandunderskud på % af rodzonekapacitet afhængig af vækstfase Vanding har sikret fuld fordampning Driftsøkonomisk vandingsbehov kan være mindre (afhænger af afgrødepriser)

5 Markvandingsbehov i grovfoder-sædskifte på JB1 1987-2010, mm pr. år
Vandings- tilladelse

6 Markvandingsbehov i salgsafgrøde-sædskifte på JB1 1987-2010, mm pr. år
Vandings- tilladelse

7 Vandingsbehov i Ribe amt (søjler) og vandforbrug (rød kurve), mio
Vandingsbehov i Ribe amt (søjler) og vandforbrug (rød kurve), mio. m3 pr. år Mio. m3 pr. år Kilde: Grundvandsovervågning 2011

8 Forklaringer på afvigelse mellem vandingsbehov og vandforbrug
Vandingsbehov beregnet ved 61 mm rodzonekapacitet – 1/3 af vandet areal i Ribe amt har større rodzonekapacitet ”Hvilende” vandingstilladelser Driftsøkonomisk vandingsbehov er ved lave afgrødepriser mindre end det vandbehov, der sikrer fuld fordampning Vandingskapacitet er begrænsende nogle år Evt. fejl i indberetninger af vandforbrug?

9 Økonomi i markvanding Merudbytte pr. mm Betydning af afgrødepriser
Tab ved ophør med markvanding

10 Merudbytte pr. mm vandingsvand i korn vårbyg (blå), vinterbyg (brun) og hvede (gul)
Forsøg ved Jyndevad

11 Merudbytte pr. mm vandingsvand i korn vårbyg (blå), vinterbyg (brun) og hvede (gul)
Forsøg ved Jyndevad

12 Økonomi ved markvanding i kornsædskifte på JB1 ved vandingsbehov som i 1987-2010
Bygpris: 135 kr./hkg Hvedepris: 140 kr./hkg

13 Økonomi i markvanding i kornsædskifte på JB1 afhængig af kornprisen

14 Tab ved ophør med markvanding i kornsædskifte på JB1 afhængig af kornpris

15 Administration af tilladelser til markvanding
Kommunerne er myndighed for vandingstilladelser  Ændringer i administrationspraksis Krydsoverensstemmelse (KO) vedr. markvanding Vandplaner Administrativt KAOS

16 Krydsoverensstemmelse (KO) på markvanding
KO-krav formuleret af NaturErhvervstyrelsen Delkrav 4: ”Vilkåret i tilladelsen vedrørende maksimal indvindingsmængde af grundvand pr. år må ikke overskrides.” Juridisk udredning (rekvireret af L&F): Kommuner har lov til at opgøre forbruget som et gennemsnit over 3 år (uanset KO kravet)

17 Krydsoverensstemmelse (KO) på markvanding (2)
KO-kravene gælder pr. tilladelse (ikke pr. bedrift) Risiko for overforbrug af vand - selv om samlet forbrug på bedriften er OK Evt. sammenlægning af tilladelser

18 Varighed af vandingstilladelser
Nogle kommuner giver tilladelser af kortere varighed end normalt (begrundet i forventninger til senere vandplaner) Miljøministeriet (15. november 2010): ”I første planperiode forpligtes kommunerne således til alene at administrere efter den gældende lovgivning, dvs. der skal kunne gives tilladelser med normal tidsramme”. Normal tidsramme er 15 år.

19 Vandplaner og markvanding
Reduktion i markvanding indgår ikke som virkemiddel i aktuelle vandplaner Nogle kommuner reducerer måske alligevel i denne planperiode Reduktion i markvanding indgår som virkemiddel i næste planperiode (fra 2015) Nyt fagligt grundlag for beregning af reduktionsbehov skal udarbejdes Kommuner bør afvente nyt fagligt grundlag

20 Konklusion vedr. markvanding
Stor variation i vandingsbehov mellem år Optimal vanding i tørkeår er økonomisk vigtig Store merudbytter, kvalitet og sikker foderforsyning Reduktion i vandingsmulighed vil også få betydning for husdyrproduktion, jordpriser mv. Behov for fleksibel administration af vandings-tilladelser mht. vandforbruget i enkeltår Behov for nyt og fagligt stærkt forbedret administrationsgrundlag for kommunerne.

21 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Markvandingsbehov gennem 25 år"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google