Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse med perspektiv FREDERICIA GYMNASIUM FREDERICIA GYMNASIUM 24. oktober 2011 24. oktober 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse med perspektiv FREDERICIA GYMNASIUM FREDERICIA GYMNASIUM 24. oktober 2011 24. oktober 2011."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse med perspektiv FREDERICIA GYMNASIUM FREDERICIA GYMNASIUM 24. oktober 2011 24. oktober 2011

2 Forhistorien  Fastholdelse gennem motivation  Stigende antal elever i de gymnasiale uddannelser  Nyt. Regeringen peger nu på 60 %, der skal have en videregående uddannelse  Stort ukendskab til især de korte og mellemlange uddannelser  Utydelige profiler på nogle studieretninger  Dialog – projektudarbejdelse....april 2011, juli 2011, aug. 2011, 27. september 2011.

3 Formål  At fastholde de unge i de gymnasiale uddannelser og hjælpe dem på vej til videregående uddannelser  At bidrage til at de unge får en større viden om de videregående uddannelser – ikke mindst de korte og mellemlange uddannelser  At styrke studieretningsprofilerne på de gymnasiale uddannelser

4 Fra formål til handling  At vække nysgerrighed og interesse gennem motiverende og inspirerende undervisning  At give specielt de usikre unge (ofte unge med en uddannelsesfremmed baggrund) et uddannelsesperspektiv  At eleverne møder videregående uddannelser gennem praksisnære og aktivitetsbaserede undervisningsforløb

5

6 Målgruppen  Primært elever på de gymnasiale uddannelser, som savner et fremtidsperspektiv, der rækker ud over den igangværende ungdomsuddannelse  Disse elever sidder ofte på de lidt tyndere studieretninger, hvor afgørende valg ofte kan udskydes

7 Studieretningspakker  Studieretningspakken er et kortere praksisnært og aktivitetsbaseret undervisningsforløb, der udvikles i et samarbejde mellem 2 parter – den gymnasiale ungdomsuddannelse og den videregående uddannelse  Studieretningspakken forventes udformet, så den kan være med til at understrege studieretningsprofilen i bred forstand  Studiepakken afvikles over 2-3 dage af den videregående uddannelse med bistand fra lærere på den gymnasiale uddannelse. Studievalg skal indgå i samtlige studieret- ningspakker  Styregruppen udarbejder et koncept

8 Studieretningspakker 2011/12 og 2012/13  2011/12 - Odense Tekniske Gymn./ UC Lillebælt - Odense Tekniske Gymn./ UC Lillebælt - Rødkilde Gymnasium / SDU - Rødkilde Gymnasium / SDU - Alssund Gymnasium /Sygeplejeudd. Sønderborg - Alssund Gymnasium /Sygeplejeudd. Sønderborg - Fredericia Gymnasium / Erhvervsakad. Lillebælt - Fredericia Gymnasium / Erhvervsakad. Lillebælt  2012/13 - Odense Tekniske Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Fredericia Gymnasium - Odense Tekniske Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Fredericia Gymnasium - Erhvervsakad. Lillebælt, UCL og Kolding - Erhvervsakad. Lillebælt, UCL og Kolding Designskole Designskole

9 Tidsplan - milepælsplan  Fase 1. - frem til 15. nov. 2011 - de gymnasiale uddannelser har udpeget klasser og - de gymnasiale uddannelser har udpeget klasser og lærere. De videregående udd. har udpeget lærere lærere. De videregående udd. har udpeget lærere - konceptet er færdigudarbejdet - konceptet er færdigudarbejdet - der er truffet aftale om evalueringen - der er truffet aftale om evalueringen - der har været afholdt 2 introducerende møder - der har været afholdt 2 introducerende møder

10 Tidsplan - milepælsplan  Fase 2. 15. nov. 2011- juli 2012 - evalueringskonceptet er færdigudviklet, og der - evalueringskonceptet er færdigudviklet, og der er foretaget en før-måling (elever) er foretaget en før-måling (elever) - de 4 studieretningspakker udvikles. Der - de 4 studieretningspakker udvikles. Der udarbejdes beskrivelser over en skabelon udarbejdes beskrivelser over en skabelon - Studievalg udarbejder vejledningsmodel(-ler) - Studievalg udarbejder vejledningsmodel(-ler) - de 4 studieretningspakker afvikles - de 4 studieretningspakker afvikles - formidling på de 4 gymnasiale uddannelser - formidling på de 4 gymnasiale uddannelser - der gennemføres en del-evaluering - der gennemføres en del-evaluering

11 Budgetudkast for projektet "Uddannelse med perspektiv" 2011-13 29.8.2011 Udgiftsbudget 2011-12 I alt Budgetposter/aktivitet Takst 1. juni 2011 - 31. juli 2012Medfinansiering 1. juni 2011 - 31. dec. 2013 380 Fase 2 (okt. 2011 - juli 2012) Udvikling af 4 studieretningspakker + afprøvning 1 videregående uddannelse 79.80015.96095.760 1 gymnasium 79.80015.96095.760 1 pk á (2 x 210 t)1 pk á (2 x 42 t)504 t Ekstern processtøtte/ vidensressource 30.000 Vejledning 11.400 30 t Kørsel 0ca. 1.500 Økonomi

12

13 Uddannelse med perspektiv Koncept Fredericia Gymnasium 24.10.11 Fredericia Gymnasium 24.10.11

14 Koncept 1  Studieretningspakken afvikles i en camp- model  Varighed 2-3 dage. De 2 dage skal være hele camp-dage (8.00 -18.00 – evt. lidt mindre). Den 3. dag kan være afslutning, fremlæggelse, perspektivering, studievalg....  Det er den videregående uddannelse, der har ansvaret for camp’en  Det forventes, at lærerne på den gymnasiale uddannelse bidrager

15 Camp på FG, 2011  Farlig virus i Fredericia

16 Koncept 2  Det er et krav, at der indgår én eller flere kompetencepersoner fra praksisfeltet.  Det forventes, at der indgår studerende fra den videregående uddannelse.  Studievalg forventes undervejs at bidrage med et mindre oplæg. Herudover prioriteres én til én vejledning.  Der skal undervejs være produktkrav på samtlige camps.

17 Koncept 3  Det skal på den enkelte uddannelsesinstitution overvejes, hvorledes man bedst muligt formidler projektet ud på skolen.  Facebook/wiki inddrages

18 Mythbusters Naturvidenskabelig camp FG 2010  Kan man gå på vælling? http://www.youtube.com/watch?v=fIU318_YVkQ&feature=player_embedded


Download ppt "Uddannelse med perspektiv FREDERICIA GYMNASIUM FREDERICIA GYMNASIUM 24. oktober 2011 24. oktober 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google