Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKP-projektlederværksted 14. nov. 2012, Vejle 14-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKP-projektlederværksted 14. nov. 2012, Vejle 14-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen."— Præsentationens transcript:

1 SKP-projektlederværksted 14. nov. 2012, Vejle 14-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen

2 www.skolepraktik.dk Oversigt 1.Programstatus + det politiske perspektiv – Regeringens brede aftale om EUD-praktik 2.Projekternes afslutning – Sidste måling – LUU-undersøgelse – Afsluttende rapport 3.SKP-folder 4.Konference d. 18. marts 2013 14-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

3 SKP VFU Restaftale Kort aftale Koncept Erhvervsskolen er gennemgående organisator og kvalitetsgarant for elevens hovedforløb, således at eleven kan gennemføre sin uddannelse. Erhvervsskolen sikrer kvaliteten i det samlede forløb (fx progression i praktikmål, meningsfulde opgaver, samspil teori/praksis, elevens faglige og personlige egnethed). Skolen træder til med SKP, hhv. VFU, hvis ikke det er muligt at skaffe andre ordinære aftaleformer. 14-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen Eksempel og uden ordinære hovedforløbsperioder

4 4 www.skolepraktik.dk Instruk- tør SKP- indhold Lokal- samfund SKP- virksom- hed 34 forsøg, 2011-2012 13 projekter: Skolepraktik21 projekter: Praktikcentre Regina Lamscheck-Nielsen PRAKTIK- CENTER med VIRKSOM- HEDS- KLYNGER i UDKANTS- OMRÅDER med FÆLLES PROJEKT ER på GEO- GRAFISK DISTANCE med ELEV- VINKEL

5 Mellemresultater, okt. 2012 14-11-2012 PPC med VIRKSOM- HEDS- KLYNGER i UDKANTS- OMRÅDER med FÆLLES PROJEK- TER på GEO- GRAFISK DISTANCE med ELEV- VINKEL • ”Langtidsholdbare” projekter som ramme om SKP, fx • Folkekøkken med Aarhus Kommune til forplejning af frivillige • Et tværfagligt ”praktikhus”, støttet af Rotary • ”Langtidsholdbare” projekter som ramme om SKP, fx • Folkekøkken med Aarhus Kommune til forplejning af frivillige • Et tværfagligt ”praktikhus”, støttet af Rotary • Fleksibilitet pga. små elevtal • VFU i stedet for skolebaseret SKP + kvalitetssikring af VFU • Fælles fodslag med erhvervsliv og beskæftigelsesaktører • Faglig innovation • Fleksibilitet pga. små elevtal • VFU i stedet for skolebaseret SKP + kvalitetssikring af VFU • Fælles fodslag med erhvervsliv og beskæftigelsesaktører • Faglig innovation • Klyngedannelse via commitment hhv. via pres • Opsøgende arbejde over for nye typer virksomheder • Organisatorisk forankring • Klyngedannelse via commitment hhv. via pres • Opsøgende arbejde over for nye typer virksomheder • Organisatorisk forankring • ”Intelligent” brug af praktikmål og kommunikation omkring samme • Konsekvent portfoliobrug i alle typer praktikperioder • Systematisk samarbejde med beskæftigelsesaktører • ”Intelligent” brug af praktikmål og kommunikation omkring samme • Konsekvent portfoliobrug i alle typer praktikperioder • Systematisk samarbejde med beskæftigelsesaktører • Opsøgende arbejde på distance og geografisk match ml. virksomheder og elever • Klyngestyring på distance • Kvalitetssikring af oplæring på distance • Opsøgende arbejde på distance og geografisk match ml. virksomheder og elever • Klyngestyring på distance • Kvalitetssikring af oplæring på distance Regina Lamscheck-Nielsen

6 ”Praktikcenter” - hvordan griber vi sagen an? 14-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

7 www.skolepraktik.dk Effekter  Øget fokus på kvalitet i indhold i SKP og bedre kontakt til samarbejdspartnere  Optimerede administrative procedurer  Et forbedret renommé – hos omverden og internt  Flere og nye typer praktikpladser / en mere praksisbaseret SKP  Øget motivation, bedre faglighed, større erhvervsparathed hos eleverne (trivselsmålinger)  Netværk og udveksling af metoder mellem projekterne / mellem praktikcentrene 14-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

8 www.skolepraktik.dk Projekternes afslutning • Sidste online survey og nøgletal – Projektlederne modtager link ult. nov. – Afleverer senest 17. dec. 2012 • LUU-undersøgelse – Projekterne har modtaget link. – Videresender til de lokale LUU. – LUU´er udfylder primo dec., senest 17. dec. 2012 • Afsluttende rapport – Se skabelon – Sendes til Gert Nielsen + Regina Lamscheck-Nielsen senest 31. dec. 2012 – Regnskab sendes senest 31. jan. 13 til Benny Olsen 14-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

9 Afsluttende konference 18. marts 2013 Odense – HCA hotel Ministerdeltagelse Evaluering & fremtidsperspektiver Tværgående workshops om alle guldkorn Elev-designet event 14-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen


Download ppt "SKP-projektlederværksted 14. nov. 2012, Vejle 14-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google