Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styring og dialog Reformgrupper Ledelsesudvikling - Sikre at lederne er rustet til opgaven. Politisk system De overordnede rammesættende beslutninger for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styring og dialog Reformgrupper Ledelsesudvikling - Sikre at lederne er rustet til opgaven. Politisk system De overordnede rammesættende beslutninger for."— Præsentationens transcript:

1 Styring og dialog Reformgrupper Ledelsesudvikling - Sikre at lederne er rustet til opgaven. Politisk system De overordnede rammesættende beslutninger for udmøntningen af reformen i Vejle Kommune. Administrativ styregruppeSikrer den løbende styring og understøtter de enkelte skolers arbejde FagMEDInddragelse ArbejdsgruppeProces og handling TænketankenInspiration FORA Skoleleder møder TR møderBFU møderTænketank Skole- bestyrelser Elever og forældre Politisk beslutning Ansvarlige for det lokale arbejde med reformen og Skolen i Bevægelse på den enkelte skole, og sikrer involvering af medarbejderne, elever, skolebestyrelser og øvrige samarbejdspartnere - inden for de rammer, der fastsættes for gennemførelsen. Klare præmisser og budget 2. oktober 2013 Temagrupper om… KL ledercamps 8.okt. og 4.-5.nov. Fællesdag for ledelse og tillids- repræsentanter 12. nov. Skoleledermøder Emne = Reform 3. okt. og 7. nov. 5. dec. 2013 Ledelsesseminar Pædagogisk ledelse 6.-7. marts 2014 Elever og forældre Eleverne er i centrum for al udvikling og strategi. Skoleledermøde Arbejdstid og lederrolle 5. sep. HR-støtte i forandringsprocesser HR-støtte: “Må vi forstyrre?” Oktober 2013 Støtte til forandringsprocesser - Individuel sparring af den enkelte leder, opstartsforløb for reformgrupperne. Indhold Den Åbne Skole Mål og kvalitetssikring SFO Lærer/pædagog- arbejdspladser Skole/hjem- samarbejde Kompetence- udvikling af pæd. personale Arbejdstid

2 Sept. 2013 Aug. 2014 BFU-møder Sept.Okt.Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.MajJun.Jul.Aug 11.sept. 2.okt. 30.okt. 27.nov.18.dec. 9.okt.21.okt9.dec. 29.jan. Tema 19.mar.14.maj18.jun. 5.sep. Stort møde 3.okt. Lille møde 7.nov. Lille møde 5.dec. Stort møde 30.jan. Lille møde 6.mar. Stort seminar 3.apr. Lille møde 8.maj Lille møde 19.jun Stort møde KL ledercamps 8.okt. og 4.-5.nov. Fællesdag for ledelse og tillids- repræsentanter 12. nov. Skoleledermøder Emne = Reform 3. okt. og 7. nov. 5. dec. 2013 Ledelsesseminar Pædagogisk ledelse 6.-7. marts 2014 Skoleledermøde Arbejdstid og lederrolle 5. sep. FagMED Skoleledere Reformgrupper

3 Kommunal styring og dialog • Børne- og Familieudvalget / Byrådet Børne- og Familieudvalget / Byrådet • Administrativ styregruppe og arbejdsgruppe Administrativ styregruppe og arbejdsgruppe • Fag.Med Fag.Med Skolernes processer / Reformgrupper ForberedeUdvikling/ inddragelse konkretisere/ planlægge Støtte til skolerne Temagrupper Processtøtte: HR / Dialog / kommunikation Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere dialog

4 Støtte til skolerne Milepæle for nedsatte temagrupper Indholdsgruppen28. oktober: Reformeftermiddag for skoleledere – hovedtema: Understøttende undervisning og bevægelse. 26. november: Reformeftermiddag f. skoleledere og reformgrupperne fra skolerne. 15.1.2014: Portalen med indhold går i luften. Den åbne skole: 9. december: Opstartsmøde med eksterne samarbejdspartnere i “Den Åbne Skole”. Ultimo januar/primo februar: Afholdelse af bazar. 15.2.: Slutprodukt: Politisk behandling af modellen for samarbejde. SFOOpstart midten af november Arbejdstid De principielle politiske beslutninger om tilstedeværelse, understøttende undervisning, arbejdstid mm. er truffet og offentliggjort. 5.12. Opfølgning på arbejdstid. Præsentation af modeller for en lærer - pædagogs arbejdsdag. Primo februar 2014. Model for støttefunktioner og videndeling præsenteres. Arbejdsplads10. december: Afrapportering til skolelederne. Skole/hjem-samarbejde Primo april 2014: Guidelines til skole/hjem-samarbejde færdig. Kompetenceudvikling for pædagogisk personale: Temagruppe etableres januar 2014. Indhold – at give retning, mening og inspiration til den indholdsmæssige del af den nye skole. Arbejdstid – at udarbejde et grundlag for skoleledernes fremtidige ledelsesopgave set i forhold til de arbejdstidsregler, der træder i kraft pr. 1.8.2014. Arbejder også med prototyper på en lærers/pædagogs arbejdsdag. Den åbne skole – Facilitere at der skabes dialog og samspil mellem de centrale frie ressourcer og ledere/medarbejdere på skolerne. Mål & kvalitetssikring – primo 2014 SFO – mål og indhold I fritid Lærer/pædagogerarbejdspladser Skole/hjemsamarbejde Kompetenceudvikling for pædagogisk personale

5 Støtte til skolerne Sparring HR-katalog “Må vi forstyrre?”Inkl. sparringsmøder i november 2013 Procesplaner Feedbackmøder nov./dec. 2013 – guide udsendt KommunikationsplanUdarbejdes nov. 2013 Kompetenceudvikling Skoleleder, KL/COK samt skoledermøder Forandringsledelse og kommunikation Leder/TR dag Kurser TR 5.9.Kickstart for reform og proces 25.11.Forandringsledelse og kommunikation 5.12.Forandringsledelse – ledelse i forandringer 6./7. marts 2014: Ledelseseminar – pædagogisk ledelse

6 Skolernes processer Oktober/november 2013: Forberedelse • Rammerne kendes 1.11. Rammerne kendes 1.11. • Etablere reformgrupper Etablere reformgrupper • Tids- og handleplan Tids- og handleplan Udvikle • Dialog og inddragelse på skolerne Dialog og inddragelse på skolerne • Inspiration Inspiration Planlægge og konkretisere • Konkretisere den “nye skole“ Konkretisere den “nye skole“ • Planlægge skoleåret 2014/2015 Planlægge skoleåret 2014/2015 Reform- gruppe Med- arbejdere Skole- ledelser MED Skole- bestyrelser Elevråd

7 Styring og dialog Overordnede rammer • Budgetforliget Budgetforliget • 31.10. udmøntningsnotat 31.10. udmøntningsnotat Revurdere politik Vinter 13/14 Løbende følge op og justere kursen


Download ppt "Styring og dialog Reformgrupper Ledelsesudvikling - Sikre at lederne er rustet til opgaven. Politisk system De overordnede rammesættende beslutninger for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google