Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Standardregulativer Høringsmøde - organisering 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Standardregulativer Høringsmøde - organisering 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Standardregulativer Høringsmøde - organisering 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen

2 Dagsorden § 45, stk. 5 regulativ for husholdnings– og erhvervsaffald Hvordan opbygges standardregulativet? Systemet Den videre proces Afrunding og information om den videre proces

3 § 45, stk. 5 Regulativer Jf. § 45, stk. 5, bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes affaldsregulativer, herunder om 1.Udformning 2.Indhold 3.Offentliggørelse 4.Indberetningsform Regulativerne skal være: 1.Digitale 2.Tilgængelige på en central hjemmeside

4 Hvordan opbygges standardregulativet? Pr. 1. januar 2010 skal der i hver kommune være to affaldsregulativer: –Et regulativ for husholdningsaffald –Et regulativ for erhvervsaffald Affaldsregulativerne skal –have ens opbygning –gøre brug af ens definitioner og begreber –være formuleret så ensartet som muligt –have fast tekst, valgfri tekst og fritekst Kommunerne skal selv tilrettelægge affaldshåndteringen.

5 Hvordan opbygges standardregulativet? Samme struktur for regulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Begge regulativer skal bestå af –en generel del –en særlig del Den generelle del vil indeholde bestemmelser, der er fastsat entydigt efter de nationale bestemmelser Den særlige del –vil indeholde bestemmelser om affaldsordningerne Ikke-redigérbare tekster, valgfrie tekster og fritekst

6 Systemet Standardregulativerne bygges ind i et internetbaseret værktøj Kommunalbestyrelsen vedtager de kommunale regulativer. Systemet har forskellige versioner: - ”Udkast” eller ”godkendt” - Et godkendt regulativ bliver automatisk synligt og tilgængeligt for alle

7 Den videre proces for standardregulativerne Færdiggørelse af tekst til standardregulativer for husholdnings- og erhvervsaffald November 2008 - Juni 2009 Udarbejdelse af internetbaseret system November 2008 – December 2009 Afprøvning af testversion og justering heraf August 2009 – November 2009

8 Afrunding og information om den videre proces Standardregulativerne forventes at være klar til brug 1. januar 2010 Regulativerne skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen juni 2010


Download ppt "Standardregulativer Høringsmøde - organisering 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google