Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 1 07.01.2008 Vandrammedirektivet – set fra tegnebogen Niels Peter Nørring Vicedirektør i Dansk Landbrug Plantekongressen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 1 07.01.2008 Vandrammedirektivet – set fra tegnebogen Niels Peter Nørring Vicedirektør i Dansk Landbrug Plantekongressen."— Præsentationens transcript:

1 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 1 07.01.2008 Vandrammedirektivet – set fra tegnebogen Niels Peter Nørring Vicedirektør i Dansk Landbrug Plantekongressen 2008, tirsdag den 8. januar, session C1 Erik Jørgensen Erhvervspolitisk konsulent

2 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 2 07.01.2008 Vandrammedirektivet – set fra tegnebogen Hvordan ser Dansk Landbrug på rapportens konklusioner og er der fortsat plads til landbrugsdrift i Danmark?

3 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 3 07.01.2008 Vandrammedirektivet - basisforudsætninger Et ambitiøst direktiv Tager udgangspunkt i recipienten – målrettethed Det grundlæggende arbejde var meget mangelfuldt Overordnede betragtninger Ingen konsekvensvurderinger Ingen bud på finansiering Gotfredsen-rapporten er et velkomment – men meget sent – indspil

4 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 4 07.01.2008 Selve rapporten og dens indhold Bygger på overordnede, nationale betragtninger – ikke et egentligt redskab Scenarieberegningerne – en fornuftig tilgang Listen over mulige virkemidler er ikke udtømmende Et godt udgangspunkt, men der er behov for mere dybde og detaljeringsgrad

5 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 5 07.01.2008 Dansk Landbrugs syn på konklusionerne Udgangspunktet er scenarie 2: Hovedfokus på ådale 75.000 ha udtages eller ekstensiveres (3 % af det dyrkede areal) Den årlige regning bliver på et sted mellem 100 og 500 mio. kr. Budene er fornuftige og realistiske Målrettet indsats frem for generel regulering Mulighed for synergieffekter – vandløb, søer, fjorde, natur

6 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 6 07.01.2008 Dansk Landbrugs syn på konklusionerne II Der lægges op til en mere målrettet indsats: Sikrer, at hele erhvervet ikke handikappes Men risikoen er, den enkelte landmand rammes hårdt Virkemidlerne – paletten er for lille! Alle erfaringer fra ind- og udland må i spil Behov for større viden – forskning, pilotprojekter o. lign. Tabeller er ikke nok – der er brug for klare anbefalinger Synergieffekter er væsentlige for valg af virkemidler

7 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 7 07.01.2008 Væsentlige problemstillinger fremover Realistisk tilgang til målopfyldelsen Hvor ved vi nok – og hvor mangler vi viden? Hvad kan nås inden 2015 – og hvad kan ikke? Undtagelsesbestemmelserne – konsekvensanalyser med aktuelle værdier (kornpriser, jordpriser mv.) Er værktøjerne i orden? Inddragelse og ejerskab – et absolut must! Finansiering Hvor meget skal der bruges? Hvor kommer pengene fra?

8 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 8 07.01.2008 Hvad mangler? Hvilke virkemidler anbefales? En større værktøjskasse – virkemidler, modeller…. Gode og gennemskuelige værktøjer Afklaring af finansieringsmulighederne En langsigtet strategi – prioriteret indsats, udtagning, jordfordeling Løbende inddragelse af dem, der skal lægge ryg til – i dette tilfælde landbruget

9 H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 9 07.01.2008 Er der fortsat plads til landbrug i Danmark? Sammenfatning: Ja, landbruget kan klare sig, hvis: Indsatsen bliver målrettet – ikke mere generel regulering! Tingene gribes an på en realistisk måde – indsatsen prioriteres dér hvor resultatet er sikkert, og hvor der er flest mulige synergieffekter (klima, grundvand, natur, rekreative formål etc.) Landbrugs- og miljøpolitikken gøres sammenhængende En fornuftig finansieringsmodel kommer på plads


Download ppt "H:\EJO\Præsentationer\Vandramm.ppt 1 07.01.2008 Vandrammedirektivet – set fra tegnebogen Niels Peter Nørring Vicedirektør i Dansk Landbrug Plantekongressen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google