Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tag hånd om din formue - Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? Sparer du op i din virksomhed eller i en pensionsordning – det er ikke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tag hånd om din formue - Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? Sparer du op i din virksomhed eller i en pensionsordning – det er ikke."— Præsentationens transcript:

1 Tag hånd om din formue - Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension?
Sparer du op i din virksomhed eller i en pensionsordning – det er ikke ligegyldigt, hvilket skattesystem du placerer din opsparing i. Tænk nyt og hør, hvordan man kan optimere sin samlede opsparing.

2 Strategi - risikospredning er sund fornuft
Manglende risikospredning Manglende afkast på frie midler For lille indbetaling til pension Manglende plan for midler i selskaber Manglende skatteoptimering Over-/underdækning på livsforsikring Ingen plan for ”3. alder” Ingen arveplanlægning Frie midler Ejendom Pensions- ordning Vi oplever ofte at økonomien er sammensat ”tilfældigt” – sådan forstået at sådan er det blevet bid for bid. Det kan dog slås fast at det generelt lønner sig at skabe overblik og sikre at økonomien er indrettet optimalt. Hvis vi ser historisk på det er mange menneskers økonomi bare blevet meget mere kompleks. Vi ejer mere end tidligere generationer, aktier og værdipapirer er ikke for de få, reglerne er blevet flere og verden er meget mere global. Der er mangel faldgrupper – her nogle af de oplagte men der er mange flere. Jeg ved nogen tænker, det har jeg da styr på, nogle det orker jeg ikke, og andre at det kan jeg ikke. Virksomhed Nykredit Bank A/S 4/8/2017

3 Vigtigt med de rigtige rammer
Pension Bolig Pensions- rådgivning Bolig- rådgivning Virksomhed Investering Erhvervs- rådgivning Investerings- rådgivning Formuerådgivning 8 Det er vigtigt med de rigtige rammer for din økonomi. Derfor skal der tages højde for alle økonomiens grundsten – pension, bolig, virksomhed og investering.. Nykredit Bank A/S 4/8/2017

4 Den rigtige strategi handler især om risiko
Risikoscore Konservativ Aggressiv 100 50 75 25 Den strategi handler om den rigtige risiko! Den seneste tid har lært os, at investering ikke er uden risiko. Det er derfor vigtigt at du sammen med din formuekonsulent for lagt den rigtige risiko. Det gælder nemlig om at kunne sove trygt om natten, også når markederne udvikler sig som i 2008. Nykredit Bank A/S 4/8/2017

5 Hvad er en risikoprofil - baseret på historiske data
Hvad er en risikoprofil - baseret på faktiske data Grafen nedenfor viser de potentielle gevinster eller tab på en investering på DKK i hver af 4 hypotetiske porteføljer efter 1 år. 73.250 60.000 20% aktier -5.000 40% aktier 60% aktier I forlængelse af forrige slide. Risiko har været undervurderet! Folk har haft tendens til at fokusere på de positive afkast og glemme risikoen for negative afkast. Første slide viser mulighederne for tab og gevinst baseret på historiske data. Anden animation illustrerer tab og gevinst baseret på faktiske data i Som det tydeligt ses har de negative afkast været MEGET større end dem, der var baseret på historiske data. Det understreger igen dialogen med formuekonsulenten! 75% aktier Rød markering illustrerer tidligere værdi Nykredit Bank A/S 4/8/2017

6 Vigtigt med den langsigtede strategi
S&P 500 Kr. S&P 500 100 Afkast med de 10 bedste måneder 90 80 70 60 50 40 30 20 Hvis man ikke er med i de 10 bedste måneder ender man med den røde ellers ender man med den blå. Man starter med en krone til at starte med. 7,3 eller 5,4% pro anno Det er altid fristende og menneskeligt at sælge for at begrænse sine tab efter en så turbolent tid som vi har oplevet den seneste tid. Der er dog grund til at mane til forsigtighed. Et studie over aktiemarkedsafkast de seneste 90 år viser nemlig at hvis man som investor ikke er investeret i de 10 bedste afkastperioder som har efterfulgt store kursfald vil en samlede afkast over perioden kun være en 1/3 end hvis man havde holdt fast i såvel medgang som modgang. At være langsigtet investor handler efter vor opfattelse om at kunne håndtere såvel store periodevise positive afkast som store periodevise negative afkast uden at gå på kompromis. Endelig bør store negative afkast bruges til at justere sin risiko, idet aktiekursfald kan føre til en for lav risiko ligesom store aktiekursstigninger kan føre til en for høj risiko. Vi ønsker alle at købe når det er billigt - det skal vi ikke glemme - heller ikke når vi taler om aktier... De seneste signaler fra de store internationale finanshuse peger da også på at flere og flere tror på at vi kan opleve en rekord stigning i aktiemarkeder i andet halvår Argumentet er her at indtjeningsvæksten vil overraske positivt. Afkast uden de 10 bedste måneder 10 Kilde: EcoWin Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen indikator for fremtidigt afkast. Grafen viser akkumulerende afkast. Afkast er udregnet før skat. Vær opmærksom på, at den individuelle skatbehandling varierer efter investors givne situation Nykredit Bank A/S 4/8/2017

7 Vi stiller det bedste hold
Fordele ved uafhængigt valg Frit valg blandt verdens bedste forvaltere Løbende vurdering giver mulighed for udskiftning, hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende Udskiftning af kapitalforvaltere har givet gode resultater Erhvervs- obligationer Højrente Europæiske aktier Danske aktier Nordamerikan- ske aktier Japanske aktier Danske lange obligationer Sundhedsaktier Danske korte obligationer Nye markeder Fjernøstl. (ex Japan) aktier Teknologi-aktier Hvem er bedst til at investere i Danmark?? Gode bud og jeg vil undlade at forsøge at nå til en konklusion i aften. Alene det at finde ud af hvilke kriterier der er de rigtige er en videnskab. Vi er lidt tilbage til Sunes restaurant – måske smager det vildt godt men på hvilken baggrund. Sådan også her – det kræver en grundig granskning at afgøre kvaliteten af resultatet. Relevant at spørge om der ude i verden er nogle der er bedre endnu?? Det er der nu nok men det er jo endnu vanskeligere at belyse. Vi har trænerrollen – og varsler løbende udskiftninger – og vi har en bred trup at vælge fra – vi bruger spillere fra hele verden. Nykredit Bank A/S 4/8/2017

8 (Nykredit Portefølje)
Nykredits univers på aktivsiden (Investeringsforeninger, aktier og obligationer) Kundedeltagelse Pensionsaftale Kontantrente = 2,75% Handel i Netbanken Kunden handler selv Investerings -rådgiver (Erhverv) Centralt finansbord Centralt Finansbord Rådgivningsaftale Markets Løbende rådgivning Ved placering af kunderne i Nykredits univers på aktivsiden tager vi udgangspunkt i: kundens ønske til deltagelse i beslutningen af hvilke papirer der skal investeres i – kundedeltagelse Kundens samlede investeringsbeløb Ønsker kunden at handle suverænt selv – Handel i Netbank – uanset beløbsstørrelse Ønsker kunder ikke at være at deltage i det løbende valg af papirer – Privat Portefølje eller Nykredit Portefølje – afhængig af beløbstørrelse. Ønsker kunder at modtage løbende rådgivning og anbefalinger er det beløbsstørelse der afgør om det er Inveseringsrådgiver – central finansbord – Markets Pensions Invest Formuekonsulent (Privat Portefølje) Kapitalforvaltning (Nykredit Portefølje) Forvaltning fuldmagt Investeringsbeløb 1 mio. kr. 3 mio. kr. 10 mio. kr. 20 mio. kr. Nykredit Bank A/S 4/8/2017 8

9 Hvor får du mest ud af formueplejen?
Overskud før skat Indkomstskat 63% Ved indkomst over kr Selskabsskat 25% Arbejdsmarkeds-bidrag 8% Privat 37% til investering Afkastbeskatning: 33-59% Selskab/VSO Afkastbeskatning: 0-25% 75% til investering Pension Afkastbeskatning: 15% 92% til investering Nykredit Bank A/S 4/8/2017

10 Supplement til opsparet overskud og holding
Skatteplanlægning Kr. Supplement til opsparet overskud og holding Grænsen for topskat ca Ophørspension Arveplanlægning Optimalt vil være denne sammensætning af pensionsordningen – mindre kan jo også gøre det! Hvad er behovet….? Hvor meget skal du spare op for at få 4,2 mio – 40 år og 50 år?? (2 voksne skal have hvor meget at leve for??) Dobbelt op for ægtefæller Folkepension 60 65 85 Alder (62) (67) (87) Nykredit Bank A/S 4/8/2017

11 Pensionsopsparing ved afhændelse af landbruget
Der kan opnås skattefradrag for pensionsindskud på op til kr. (fortjenesten) hvis landbruget: Afhændes efter det fyldte 55 år Har være drevet i min. 10 år inden for de sidste 15 år Indbetaling = Fortjenesten, dog maks kr. Fortjenesten = Den skattemæssige avance ved afståelse af virksomheden Der kan oprettes skattekode 1 og eller 2 Ratepension kan tegnes efter 60 år Udbetalingsperioden kan løbe længere end 85 år Fuldt fradrag for indbetalingen i afståelsesåret Reglerne gælder også for: Hovedaktionærer Hovedanpartshavere Arveplanlægning er et vigtigt argument – evt. gården til et barn og ophørspension til andet!! Nykredit Bank A/S 4/8/2017

12 Eksempel på ophørspension
Ewald Jensen (60 år) afhænder sit landbrug med en fortjeneste på 2 mio. kr. Ewald ønsker at bruge fortjenesten fra han fylder 67 år. Eksemplet nedenfor viser forskellen på at spare op i frie midler kontra indskyde på en ratepension Opsparing i frie midler Opsparing på ratepension Fortjeneste Fortjeneste Skat 59% Indskud rate Udb. provenue Udb. provenue Udb. årligt 15 år 54.667 Udb. årligt f/skat Udb. årligt e/skat 82.666 Det eneste, der skal ændres er satsen på , som er i år! Og så er der i raten efter skat regnet med mellemskat på 44% - der skal vi regne med 38% - og så hedder tallet kr. Er det optimalt, ikke at regne med forrentning i 15 år!? Forudsætninger: Der er ikke taget hensyn til forrentning af opsparingen i perioden Det er forudsat, at Ewald Jensen indkomst ikke overstiger kr. årligt i udbetalingsperioden Nykredit Bank A/S 4/8/2017

13 23 års afkast 40% skat af udbetaling
Salg af landbrug Uden ophørspension Topskat Arveafgift 23 års afkast Med ophørspension Ingen skat 23 års afkast 40% skat af udbetaling Arveafgift Topskat 23 års afkast Nykredit Bank A/S 4/8/2017

14 Nedsparingsplan Nedsparingsplanen optimerer udbetalingerne fra pensionsordninger ud fra følgende: Nykredit Bank A/S 4/8/2017

15 Nedsparingsplan Nedsparingsplanen optimerer udbetalingerne fra pensionsordninger ud fra følgende: Hvis en pensionsordning udbetales på samme tidspunkt som efterløn, bliver efterlønnen nedsat Men hvis udbetalinger fra pensionsordningen udsættes, begrænses modregningen. Udbetalingerne flyttes for at forhindre modregning i sociale ydelser Modregning Pensionsordninger Efterløn Nykredit Bank A/S 4/8/2017

16 Men hvis man bytter om på den rækkefølge,
Nedsparingsplan Nedsparingsplanen optimerer udbetalingerne fra pensionsordninger ud fra følgende: Men hvis man bytter om på den rækkefølge, Normalt udbetales pensionsmidlerne fra det tidspunkt hvor kunden går på pension. udnyttes den lave afkastbeskatning i pensionsmiljøet i længere tid og samlet set får kunden flere penge udbetalt Udbetalingerne flyttes for at forhindre modregning i sociale ydelser Efter at pensionsmidlerne er brugt benyttes frie midler eller friværdi i ejendom frie midler benyttes før pensionsmidler for at udnytte fordele ved pensionsmiljø Pensionsordninger Frie midler / friværdi Nykredit Bank A/S 4/8/2017

17 Nedsparingsplan Nedsparingsplanen optimerer udbetalingerne fra pensionsordninger ud fra følgende: Hvis ratepensioner udbetales over en kort periode f.eks. 10 år, vil udbetalingerne være høje og derfor blive hårdt beskattet. Men hvis de i stedet udbetales over f.eks. 15 eller 20 år, vil udbetalingerne være lavere og topskatten vil derfor blive begrænset. Udbetalingerne flyttes for at forhindre modregning i sociale ydelser frie midler benyttes før pensionsmidler for at udnytte fordele ved pensionsmiljø pensionsordninger udbetales over en lang periode for at begrænse topskat Pensionsordning Skattebelastning Nykredit Bank A/S 4/8/2017

18 Vigtigt med det rigtige fundament
Lang historik som professionel kapitalforvalter Formuepleje til selvstændigt erhvervsdrivende Optimering i forhold til skattemiljø + 1 mio. i investérbar formue Uvildigt investerings set-up Individuel rådgivning Nykredit Bank A/S 4/8/2017

19 Yderligere information
Nykredit Bank A/S 4/8/2017

20 Tak for i aften

21 Bilag

22 Nykredit Privat Portefølje
Privat Portefølje etableret i 2002 – en del af Nykredit Asset Management, som har forvaltet midler for professionelle siden 1983 Henvender sig til formuende kunder med behov for rådgivning inden for investering, pension og skat Nykredit Asset Management er en af de største kapitalforvaltere for institutionelle investorer i Danmark – har mere end 55 mia. under forvaltning Administrerer mere end 300 mia. kr. Privat Portefølje bygger på den kompetence, som Nykredit Asset Management har oparbejdet siden 1983. Behovet for rådgivning om privatøkonomi er steget i takt med, at manges formuer er vokset – og den seneste krise har kun øget behovet for professionel formuepleje. Nykredit Bank A/S 4/8/2017

23 Din investering – 2 muligheder
Gebyr + kurtage Gebyr alene Forvaltet formue DKK Forvaltningsgebyr* 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % > 0,10 % Forvaltet formue DKK Forvaltningsgebyr* 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % > 0,25 % * Pålægges for de pågældende intervaller Forvaltningsgebyr 1 mio. = 0,88% 2 mio. = 0,69% 5 mio. = 0,45% 10 mio. = 0,28% 15 mio. = 0,22% 20 mio. = 0,19% 50 mio. = 0,14% Forvaltningsgebyr 1 mio. = 1,13% 2 mio. = 0,94% 5 mio. = 0,70% 10 mio. = 0,48% 15 mio. = 0,40% 20 mio. = 0,36% 50 mio. = 0,30% Kurtage på alle handler er 0,3%*. Gebyret beregnes af den gennemsnitlige porteføljeværdi inkl. kontante indeståender og opkræves halvårligt. Gebyr udgør mindst kr. halvårligt. Der betales kurtage for handler foretaget af Privat Portefølje og ved ind- og udbetalinger. Der beregnes ikke depotgebyrer. Gebyret beregnes af den gennemsnitlige porteføljeværdi inkl. kontante indeståender og opkræves halvårligt. Gebyret udgør min kr. halvårligt. Der betales ikke kurtage for handler foretaget af Privat Portefølje eller ved ind- og udbetalinger. Der beregnes ikke depotgebyrer. Nykredit Bank A/S 4/8/2017

24 Fordele ved pension Mindske formuen i virksomheden
Sikre løbende indkomst ved pensionering Større beløb til investering Lavere beskatning af afkastet Evt. lavere beskatning på udbetalingstidspunktet Ved død: Udbetaling efter 40% afgift uden om boet Begunstigelsesmuligheder Kreditorbeskyttelse Denne tager landboforeningen – så henvis til tidligere gennemgang!! Nykredit Bank A/S 4/8/2017

25 Bilag Nykredit Bank A/S 4/8/2017

26 Bilag Nykredit Bank A/S 4/8/2017


Download ppt "Tag hånd om din formue - Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? Sparer du op i din virksomhed eller i en pensionsordning – det er ikke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google