Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rentefiksering Primær Sekundær HOA A/S Lån 1 mio Rente 0 %

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rentefiksering Primær Sekundær HOA A/S Lån 1 mio Rente 0 %"— Præsentationens transcript:

1 Rentefiksering Primær Sekundær HOA A/S + 100.000 Lån 1 mio Rente 0 %
Lån 1 mio Rente 0 % Markedsrente 10% A/S

2 Vederlagsfiksering Primær Sekundær A/S A/S + 300.000
Modeselskab udfører arbejde for datterselskabet Værdi kr. A/S LSR TfS Artikel TfS

3 Melemregningskontoen
Privat Virksomhed Virksomhedsejeren køber villa for midler opsparet i virksomhedsordningen, 2 mio (private aktiver skal hæves på tidspunktet for erhvervelsen) Ejendom 2 mio. Trækker ejendommen ud 2 mio. Nu privatvilla Indskyder låneprovenuet 2 mio Udlejningsejendom Optager lån på 2 mio.

4 Bilfiduser i virksomhedsskatteordningen
Indskyder blandet benyttet bil kr. Tager den ud igen kr. Indskud af biler skal ske primo år 2004 Afskrivning 25% Fri bil Fidus 2004/05 Ingen avanceskat, når blandet benyttet bil tages ud af virksomhedsordningen. Bilen tages ud til nedskrevet værdi Køber ny blandet benyttet bil I december kr. Tager den ud igen Primo kr. Kun beskatning af fri bil én måned Afskrivning 25% Fri bil Fidus,skattefradrag 2004/05

5 Fidusen rammes af nyt lovforslag
Udsendt i teknisk høring I afskrivningsloven indsættes § 4 stk. 2, hvorefter der sker beskatning af genvundne afskrivninger, når bilen overføres fra virksomhedsordningen til privat. som salgssum anvendes handelsprisen. Dette rejser i hvert fald to problemstillinger: Mange sager fremover vedrørende værdiansættelsen af bilen. Det kan muligvis forventes at skatteyderne får medhold i at bilen er faldet betragteligt de første måneder. (Måske ligefrem op mod 25%) Hvad er retsstillingen såfremt bilen ikke overføres til privat, men skatteyderen blot undlader at anvende virksomhedsordningen i 2005. Ifølge lovforslaget skal virkningen træde i kraft fra og med indkomståret 2005.

6 Endnu en bilfidus i virksomhedsskatteordningen
Køber ny blandet benyttet bil I december kr. Tager den ud igen Primo kr. Afskrivning år Herefter tages bilen ud af VSO til ned- skrevet værdi kr. og overgår til godtgørelse efter regnskab (90% privat og 10% erhverv). Der afskrives ikke yderligere på bilen 2004/05 Bilen sælges efter nogle år til kr. Efter afskrivningsloven § 12 opgøres tabet for blandet benyttet driftsmidler som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi ( kr. – kr. = kr.) Skatteyderen skal dog kun have fradrag for det erhvervsmæssige tab. Problemet i afskrivningsloven § 12 er blot at den erhvervsmæssige del defineres som en brøk: Erhvervsmæssige fratrukne afskrivninger Samlede beregnedes afskrivninger 75.000 = x = fradragsberettiget tab på Fidusen rammes af det nye lovforslag

7 Ligningsfidus i virksomhedsskatteordningen
Ægtefæller Manden driver en stor erhvervsvirksomhed og anvender virksomhedsskatteordningen Hustruen driver kunst/tøj/designbutik (formentlig med underskud) og anvender også virksomhedsskatteordningen. Flyder der midler fra mandens virksomhedsordning til hustruens ? Hvis ja er det en hævning i mandens virksomhed og et indskud i hustruens

8 Virksomhedsordningen og SSL § 37 D
Vi har kun set toppen af isbjerget I fremtiden bliver det meget vanskeligt at fange skatteyder i fejldisponeringer i virksomheds- skatteordningen, f.eks. placering af private aktiver i ordningen. Disse disponeringer kan nu fortrydes af skatteyder efter skattestyrelsesloven § 37 D Tidligere forsøgte skatteyderne uden held at omgøre dispositionerne efter SSL § 37 C, idet posteringer i virksomhedsordningen ikke er privatretlige dispositioner SSL § 37 D skal administreres lempeligt. Kompetencen til at tillade omvalg efter SSL § 37 D er den skatteansættende myndighed med klageadgang til Ligningsrådet.


Download ppt "Rentefiksering Primær Sekundær HOA A/S Lån 1 mio Rente 0 %"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google