Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

B1.1 Bekæmpelse i etableringsåret Landskonsulent Jens Erik Jensen og i sædskiftet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "B1.1 Bekæmpelse i etableringsåret Landskonsulent Jens Erik Jensen og i sædskiftet."— Præsentationens transcript:

1 B1.1 Bekæmpelse i etableringsåret Landskonsulent Jens Erik Jensen og i sædskiftet

2 Ukrudtsproblemer i frøgræssædskifter Tokimbladet ukrudt –Gennemgående gode muligheder Græsukrudt – tiltagende problem –Enårig rapgræs –Rajgræs –Vindaks –Alm. rapgræs –Væselhale –Agerrævehale –Hejre-arter

3 Frekvens af enårig rapgræs Ændringer fra 1987-89 til 2001-04 Kilde: Chr. Andreasen, KU-LIFE

4 Frekvens af vindaks Ændringer fra 1987-89 til 2001-04 Kilde: Chr. Andreasen, KU-LIFE

5 Stigende græsproblemer i frøgræs Indhold af fremmed frø, pct. Kilde: Birthe Kjærsgaard, DLF-Trifolium Alm. + enårig rapgræs Væselhale

6 Situationen mht. ukrudtsmidler Ingen nye ukrudtsmidler de seneste år –De fleste muligheder undersøgt Ikke udsigt til nye ukrudtsmidler Ny EU-forordning sandsynliggør at visse midler udfases Ikke krydsoverensstemmelse ved anvendelse af ukrudtsmidler i udlæg – godkendelse i dækafgrøde tæller Eget ansvar for udlægget – rådgiveransvar

7 Græsukrudt i vårbyg med udlæg Begrænset antal midler til rådighed Kun meget få anvisninger på etiketter A: Anvist på etiketteP: Praktiske erfaringer

8 Bekæmpelse via sædskiftet Varieret sædskifte –Vinter- og vårsæd –Korn og bredbladede afgrøder –Vinterraps – et dilemma

9 Vinterraps – et dilemma Frøavlere vil gerne dyrke raps Generelt god sædskifteafgrøde –God forfrugtsværdi –God konkurrenceevne Sanering mod græsukrudt –Kerb ude –Command, Stomp og græsmidler ikke effektive mod alle græsarter –Rækkesåning og radrensning – effektivitet?

10 Bekæmpelse via sædskiftet Udlægsmetode/afgrøde –Udlæg i renbestand? Meget få muligheder for kemisk bekæmpelse –Udlæg i vinter- eller vårsæd?

11 Væselhale i forhold til udlægsmetode Kilde: DLF-Trifolium Væselhale, indhold i analyse, pct.

12

13 Bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd

14 Bekæmpelse af græsukrudt i vårsæd Generelt meget mindre behov for bekæmpelse

15 Bekæmpelse af græsukrudt i bredbladede vekselafgrøder Vinterraps: Bekæmpelse problematisk, men ellers generelt meget mindre behov for bekæmpelse

16 God praksis - frøavlssædskifte Vintersædsandel ikke over 60% Vintersæd sås middelsent-sent –Godt såbed Større udsædsmængde Dæksæd med passende konkurrenceevne

17 God praksis – kemisk bekæmpelse Fokus på efterårsbekæmpelse i vintersæden Forårsopfølgning efter behov –Problemarter

18

19 God praksis – hygiejne mv. Forebyg spredning –Ballepressere, mejetærskere renses Kassér arealer med nyindslæbte arter Stubhåndtering Tidspunkt for nedgravning Spireevne, pct. Peter Kryger Jensen, DJF-ÅU

20 Stubhåndtering - ukrudtsgræsser 400 frø udlagt per art august 2004 indsamlet igen sept. 2005 Peter Kryger Jensen, DJF-ÅU

21 Godt håndværk – vejen frem! Sunde sædskifterSunde sædskifter God etablering af alle afgrøderGod etablering af alle afgrøder Håndtering af stub og markkanterHåndtering af stub og markkanter Benyt ‘frø-krisen’ til at sanere mod græs i sædskifterBenyt ‘frø-krisen’ til at sanere mod græs i sædskifter Vi skal ‘holde hus’ med kemienVi skal ‘holde hus’ med kemien


Download ppt "B1.1 Bekæmpelse i etableringsåret Landskonsulent Jens Erik Jensen og i sædskiftet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google