Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordbearbejdningssystemets betydning for ukrudtsbekæmpelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordbearbejdningssystemets betydning for ukrudtsbekæmpelsen"— Præsentationens transcript:

1 Jordbearbejdningssystemets betydning for ukrudtsbekæmpelsen
Poul Henning Petersen, Landbrugets Rådgivningscenter

2 Ukrudt kan blive et problem
Rughejre

3 Integreret ukrudtsbekæmpelse
Sædskifte med både vinter- og vårafgrøder Nedvisning med glyphosat Effektiv ukrudtsbekæmpelse hvert år Undgå meget tidlig såning af vintersæd Stubbearbejdning mod visse ukrudtsarter og spildkorn

4 Frøpuljen aktiv i øverste jordlag
2 x overfladisk harvning 2 x dyb harvning Procent af frøkast Dybde, cm Dybde, cm Moss 1988

5 Betydning for ukrudtsarterne
Græsser og storfrøede ukrudtsarter fremmes Småfrøede ukrudtsarter går tilbage

6 Udvikling i ukrudtsbestand i “gamle” og “nye” marker, hvor der praktiseres reduceret jordbehandling
Planter pr. m2 Thorup 1999

7 Enårig rapgræs Andersen 1987

8 Vindaksbestand ved 80 pct. vintersæd

9 Agerrævehale - 13 undersøgelser
Pløjning reducerer antallet af agerrævehale med 63 procent Interval procent

10 Hejre – sædskifte og jordbehandling
Blackshaw 1994

11 Tidlig stubbehandling - overfladisk
Gold hejre Ja Blød hejre Nej Spildkorn Flyvehavre Agerrævehale ? Spildraps Frøgræsser

12 Spildkorn – vinterbyg i hvede
Christian og Carreck 1996

13 Glyphosat 1-5 dage før såning
0,75-1,0 l pr. ha mod spildkorn, græsukrudt og småt tokimbladet ukrudt 1,5-2,5 l mod stort og/eller meget tokimbladet ukrudt Dosis på basis af 360 g glyphosat pr. l

14 Kemisk ukrudtsbekæmpelse
Boxer, DFF og Stomp nedsat effekt ved meget halm og stubrester Primera Super, Hussar og Monitor uafhængig af stub- og halmrester Monitor kan bekæmpe hejre, men en dyr løsning

15 Eftervirkning af ukrudtsmidler
Restriktioner mht følgende afgrøde for visse midler ved pløjefri dyrkning Devrinol Kerb Sencor Clopyralid

16 Herbicidresistens hos agerrævehale Modelstudier
En virkemekanisme giver udvikling af herbicidresistens efter 9-10 år ved 10 cm dyb jordbehandling 28-30 år ved pløjning To virkemekanismer giver udvikling af herbicidresistens efter 22 år ved 10 cm dyb jordbehandling 45 år ved pløjning

17 Konklusion Integreret indsats nødvendig
Ukrudtsmidler er til rådighed, men pas på omkostninger og resistens Pas på hejre og agerrævehale Pløjefri dyrkning stiller store krav til driftsledelse


Download ppt "Jordbearbejdningssystemets betydning for ukrudtsbekæmpelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google